Posts Tagged ‘SBAB’

 • Fler väljer längre bindningstid på lån

  SBAB I slutet av december valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån med bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procent sedan slutet av september.

 • SBAB rekryterar Chefsekonom

  SBAB SBAB har rekryterat Robert Boije som ny chefsekonom. Han kommer närmast från Riksrevisionen.

 • Emitterar 1,75 miljarder grönt

  SBAB SBAB har emitterat en grön obligation med ett nominellt värde om 1,75 miljarder kronor. Lånet är icke säkerställt och löper över fem år.

 • Sara Davidgård ny COO på SBAB

  SBAB SBAB har rekryterat Sara Davidgård som ny COO. Hon kommer närmast från rollen som Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, som medlem av Swedbanks Senior Management.

 • SBAB rekryterar Hållbarhetschef

  SBAB Malin Pellborn har rekryterats som chef för enheten Hållbarhet & Strategisk kommunikation på SBAB.

 • Starkare tredje kvartal för bostadsmarknaden

  SBAB Både efterfrågan, prisutveckling och budgivning ökade på samtliga marknader under tredje kvartalet. Detta enligt SBAB:s Mäklarbarometer.

 • Färre har marginaler för en ränteuppgång

  SBAB Allt färre har marginaler för att klara en ränteuppgång, även om sex av tio säger att de skulle klara en ränteuppgång på tre procentenheter. Det visar en ny undersökning från SBAB.

 • SBAB emitterar grön obligation

  SBAB SBAB emitterade den 16 juni en grön obligation om 2 miljarder kronor med en löptid på fem år.

 • Rörlig boränta alltjämt populärast

  SBAB Tremånadersräntan fortsatt i stor majoritet på 82 procent visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

 • Svagt intresse för långa bindningstider

  SBAB Under februari valde en andel på 82 procent tremånadersränta. Drygt 1 procent valde femårig räntebindning under februari men nästan ingen valde sju- eller tioårig räntebindning, enligt SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

 • Allt fler väljer rörlig ränta

  SBAB Andelen bolånetagare som väljer den kortaste bindningstiden för sina räntor fortsatta öka under oktober. Även befintliga låntagare väljer i stor utsträckning den rörliga räntan när deras bindningstid går ut.

 • Förvirring kring begreppet bostadsbubbla

  SBAB I turerna kring en eventuell bostadsbubbla visar det sig att det är många som inte vet vad själva begreppet betyder. Var femte kvinna och var tionde man uppger i en ny undersökning att de inte vet, och bland de som vet har begreppet varierad betydelse.

 • Bostadsstressen ökar bland unga

  SBAB Allt fler unga känner sig stressade inför olika moment i bostadsköpet. Situationen upplevs som värre idag än för ett år sedan, uppger SBAB.

 • PO Dahlstedt slutar på SBAB

  SBAB Per O. ”PO” Dahlstedt lämnar rollen som affärsområdeschef Företag och Brf på SBAB efter tio år. Han ersätts av Tim Pettersson, som idag jobbar som försäljningschef.

 • Färre valde rörlig ränta

  SBAB Något färre bolåntagare valde den kortaste bindningstiden för sina nya bolån under augusti jämfört med månaden innan. Andelen är dock fortsatt historiskt hög.

 • Boendeekonomer till SBAB

  SBAB SBAB har rekryterat Emma Persson och Claudia Wörmann som boendeekonomer. De kommer att vara SBABs talespersoner i frågor om bostadsmarknad, boende och boendeekonomi.

 • Danderyd har högst snittlån i landet

  SBAB Bostadsägare i Danderyds kommun är högst belånade i landet, det visar siffror från SBAB:s bolånestock som bolåneinstitutet tagit fram på uppdrag av Dagens Industri. Nio av tio kommuner i topp ligger i Stockholms län. I Danderyd ligger snittlånet på drygt 2,1 miljoner kronor per objekt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived