Posts Tagged ‘Sagax’

 • Styrelseledamot säljer Sagax-aktier

  Sagax Ulrika Werdelin som är styrelseledamot i Sagax sålde på fredagen 1700 B-aktier i bolaget. Aktierna sålde hon till kursen 100 kronor per aktie enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Sagax lånar upp 1,25 miljarder

  Sagax Sagax har lånat upp 1,25 miljarder kronor på penningmarknaden genom att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom ramen för ett lån om 2 miljarder kronor. Lånet löper på 4,5 år med slutligt förfall i februari 2022.

 • Sagax i bytesaffär med Stockholms stad

  Sagax Sagax har kommit överens med S:t Erik Markutveckling, som ägs av Stockholms stad, om en bytesaffär i Bromma.

 • Sagax får kreditbetyget Ba1

  Sagax Sagax har fått det publika kreditbetyget Ba1 av kreditvärderingsinstitutet Moody‘s. Betyget är ett snäpp under det lägsta betyget som klassas som ”investment grade”, Baa3, och är därmed ”speculative grade” men kommer med positiva utsikter.

 • Sagax justerar finansiella mål

  Sagax Sagax justerar bolagets finansiella mål således att man tar bort mål om belåningsgrad, räntetäckningsgrad och nettoskuld/EBITDA från finansiella mål och lägger istället till bolagets finanspolicy

 • Juli: Sagax köper fastigheter i Finland

  Sagax Sagax har avtalat om förvärv av arton fastigheter i Finland för totalt cirka 310 miljoner kronor av Jykes Kiinteistöt Oy. Det handlar huvudsakligen om lokaler för industri- och lagerändamål och årshyran uppgår till omkring 50 miljoner kronor.

 • Storpost i Sagax byter ägare

  Sagax ABG Sundal Collier internmäklade på onsdagen en storpost på över 171 000 B-aktier i Sagax. Aktierna mäklades till en kurs på 102,60 kronor per aktie, motsvarande totalt knappt 18 miljoner kronor.

 • Länsförsäkringar flaggar upp i Sagax

  Sagax Länsförsäkringar Fondförvaltning köpte på måndagen 26 731 aktier i Sagax. Därmed äger fondbolagets fonder sammanlagt 10 974 453 aktier i Sagax vilket motsvarar 5,01 procent av kapitalet i bolaget.

 • Köper i Finland för 219 miljoner

  Sagax Sagax har köpt 53 fastigheter i Finland från pensionsförsäkringsbolaget Varma för 219 miljoner kronor.

 • Flaggar ner i Sagax

  Sagax Länsförsäkringars Fastighetsfond flaggade på tisdagen för en försäljning av aktier i Sagax. Det framgår inte av flaggningen huruvida man sålde A-eller B-aktier men efter flaggningen äger fonden 10 947 722 aktier i Sagax.

 • Arnhult flaggar upp i Sagax

  Sagax Rutger Arnhults holdingbolag M2 Capital Management flaggade på tisdagen för köp av A-aktier i Sagax. Efter köpet kontrollerar Arnhult-sfären 6,28 procent av aktierna och 11,25 procent av aktierna i Sagax.

 • Sagax köper för 211 miljoner

  Sagax Sagax har köpt en fastighet i Västberga i södra Stockholm samt förvärvat en fastighet norr om Helsingfors.

 • Sagax vill lösa in preffar

  Sagax Sagax har offentliggjort ett erbjudande till sina preferensaktieägare om inlösen av aktierna. Preferensaktieägarna erbjuds erhålla antingen 1,15 stamaktier av serie D för varje preferensaktie eller en aktie av serie D samt 4 kronor kontant för varje preferensaktie.

 • Mäklar stor aktiepost i Sagax

  Sagax ABG Sundal Collier mäklade på onsdagseftermiddagen en aktiepost om 100 000 B-aktier i Sagax, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • Blir små fiskar i stor damm

  Sagax Obligationer är numera ett vanligt inslag i de flesta större svenska fastighetsbolags finansieringsmix. Hittills har man nöjt sig med att finansiera sig på den svenska marknaden men nu sneglar allt fler bolag mot finansiering i euro.

 • Sagax utökar lån i euro

  Sagax Sagax har emitterat nya obligationer i euro, till ett nominellt värde om 50 miljoner euro, motsvarande 475 miljoner kronor. Obligationerna är en del av ett tidigare öppnat obligationslån, 2015/2020, och löper till och med 9 september 2020.

 • Söderport säljer för 1 miljard

  Sagax Hemfosas och Sagax joint venture Söderport säljer en fastighet i Göteborg för 979 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 134 000 kvadratmeter och ligger i Torslanda.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived