Posts Tagged ‘Sagax’

 • Sagax ökar i NP3

  Sagax Sent på fredagen flaggade Sagax för att man två dagar innan köpt på sig ytterligare aktier i Sundsvallsbaserade NP3 Fastigheter.

 • Mindus ökar Sagax-innehav

  Sagax Sagax vd och huvudägare David Mindus har via sitt bolag Mindustri köpt 23 551 B-aktier i Sagax. Aktierna köpte han i tre transaktioner till kurser i intervallet 95,22 kronor till 98,8 kronor.

 • Klövern blir huvudägare i Tobin

  Sagax Klövern går in som ny huvudägare i krisdrabbade bostadsutvecklaren Tobin Properties och skjuter 150 miljoner kronor till bolaget genom en riktad nyemission samt garanterar en företrädesemission som kommer att ge Tobin ytterligare 52 miljoner kronor.

 • Sagax emitterar 600 miljoner

  Sagax Sagax emitterar en senior icke säkerställd obligation om 600 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor. 

 • Ekonomichefen lämnar Sagax

  Sagax Sagax ekonomichef Peter Larsen har beslutat att lämna bolaget på egen begäran. Han har jobbat i bolaget sedan 2004 och är kvar till slutet av maj 2018. 

 • Sagax köper in sig i Tobin Properties

  Sagax Tobin Properties aktie lyfte med hela 19 procent i handeln på Stockholmsbörsens tillväxtmarknad First North Premier strax innan klockan 11 på torsdagsförmiddagen. Sagax har köpt in sig i bolaget.

 • Sagax köper för 198 miljoner

  Sagax Sagax har avtalat om förvärv av tre fastigheter upplåtna med tomträtt för 198 miljoner kronor. Säljare är SveaReal.

 • Sagax valberedning utsedd

  Sagax Sagax valberedning för stämman den 7 maj 2018 har utsetts. Rätt att bli representerade i valberedningen har de tre största aktieägarna per den sista september.

 • Styrelseledamot säljer D-aktier i Sagax

  Sagax Filip Engelbert, styrelseledamot i Sagax, har sålt i stort sett hela sitt innehav av D-aktier i bolaget. Enligt Finansinspektionens insynsregister sålde han den 22 september 907 262 D-aktier till kursen 31,5 kronor per aktie.

 • Mindus har över 25 procent av Sagax

  Sagax Sagax vd och huvudägare David Mindus köpte 19 september 102 400 A-aktier i bolaget till kursen 112,7 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Styrelseledamot säljer Sagax-aktier

  Sagax Ulrika Werdelin som är styrelseledamot i Sagax sålde på fredagen 1700 B-aktier i bolaget. Aktierna sålde hon till kursen 100 kronor per aktie enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Sagax lånar upp 1,25 miljarder

  Sagax Sagax har lånat upp 1,25 miljarder kronor på penningmarknaden genom att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom ramen för ett lån om 2 miljarder kronor. Lånet löper på 4,5 år med slutligt förfall i februari 2022.

 • Sagax i bytesaffär med Stockholms stad

  Sagax Sagax har kommit överens med S:t Erik Markutveckling, som ägs av Stockholms stad, om en bytesaffär i Bromma.

 • Sagax får kreditbetyget Ba1

  Sagax Sagax har fått det publika kreditbetyget Ba1 av kreditvärderingsinstitutet Moody‘s. Betyget är ett snäpp under det lägsta betyget som klassas som ”investment grade”, Baa3, och är därmed ”speculative grade” men kommer med positiva utsikter.

 • Sagax justerar finansiella mål

  Sagax Sagax justerar bolagets finansiella mål således att man tar bort mål om belåningsgrad, räntetäckningsgrad och nettoskuld/EBITDA från finansiella mål och lägger istället till bolagets finanspolicy

 • Juli: Sagax köper fastigheter i Finland

  Sagax Sagax har avtalat om förvärv av arton fastigheter i Finland för totalt cirka 310 miljoner kronor av Jykes Kiinteistöt Oy. Det handlar huvudsakligen om lokaler för industri- och lagerändamål och årshyran uppgår till omkring 50 miljoner kronor.

 • Storpost i Sagax byter ägare

  Sagax ABG Sundal Collier internmäklade på onsdagen en storpost på över 171 000 B-aktier i Sagax. Aktierna mäklades till en kurs på 102,60 kronor per aktie, motsvarande totalt knappt 18 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived