Posts Tagged ‘SABO’

 • Miljoninsats ska motverka segregation

  SABO SABO ska med hjälp av allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill minska utanförskap i samhället. Projektet har beviljats 4,8 miljoner under två år av Vinnova.

 • Renoveringsnota på 165 miljarder kronor

  SABO 165 000 allmännyttiga bostäder från miljonprogramsåren behöver renoveras. Renoveringstakten har ökat de senaste åren, men i en ny rapport pekas tecken ut på att takten håller på att dämpas.

 • Upphandlar ramavtal för småhus

  SABO SABO startar ytterligare en upphandling av ramavtal åt de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Det gäller småhus med planerad byggstart sommaren 2018.

 • Hyresexpert till SABO

  SABO Allmännyttans branschorganisation SABO har anställt Maria Österlind som ny hyresexpert. Hon kommer närmast från Fastighetsägarna MittNord i Umeå.

 • Miljon till klimatinitiativ

  SABO SABO får nära en miljon kronor från Energimyndigheten för att starta ett nytt klimatinitiativ för allmännyttan.

 • Föreslår skattereform för hyresrätter

  SABO Hyresmarknadens parter har länge propagerat för mer rättvisa skatter och balanserade villkor för hyresrätten. Nu går SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna fram med ett gemensamt förslag till skattereform.

 • Rikshem rekryterar till ledningsgruppen

  SABO Rikshem rekryterar Petter Jurdell som affärs- och hållbarhetsutvecklingschef. Han kommer närmast från SABO där han varit enhetschef fastighet och boende.

 • SABO inleder samarbete med Polen

  SABO Allmännyttans branschorganisation SABO har inlett ett samarbete med den polska regeringen i syfte att undanröja handelshinder. Målet är att bostadsbolaget ska få fler anbud när de ska bygga.

 • Skövdebostäder får hållbarhetspris

  SABO Skövdebostäder har tilldelats SABO:s hållbarhetspris för 2017 för sitt projekt Aspö Eko-logi där man i natursköna Aspö har byggt en ekologisk stadsdel.

 • Ljummen reaktion på regeringens vårbudget

  SABO På tisdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget. För fastighetsbranschen fanns få nyheter, trots att branschen hade hoppats på mer.

 • SABO: ”nedskrivningsreglerna är orimliga”

  SABO Utformningen av dagens redovisningsregler hindrar allmännyttans uppdrag att bygga bostäder ”kraftigt”. Det menar SABO, som nu uppmanar till en översyn av de regler som styr nedskrivningar.

 • Tillsätter allmännyttigt integrationsråd

  SABO Bransch- och intresseorganisationen SABO tillsätter ett nationellt, strategiskt integrationsråd med vd:ar från allmännyttiga bolag runt om i landet. Syftet är att främja integration i landets kommuner.

 • Fler kvinnliga vd:ar i allmännyttan

  SABO Andelen kvinnliga vd:ar i de allmännyttiga bolagen har ökat från 20 till 22,5 procent sedan 2013. Av de som har tjänsteyrken i de allmännyttiga bostadsföretagen är 53 procent kvinnor.

 • Susanna Höglund ny finanschef på SABO

  SABO Bransch- och intresseorganisation SABO rekryterar Susanna Höglund som ny chef för enheten Ekonomi och Finans. Hon kommer närmast från rollen som koncerncontroller på Stockholms stadshus.

 • SABO-grupp ska förbättra hyressystemet

  SABO SABO tillsätter en ny arbetsgrupp med allmännyttiga vd:ar, som utifrån ett allmännyttigt perspektiv ska ge förslag på hur hyressättningen kan utvecklas och hur förhandlingarna kan förbättras.

 • Byggande viktigt för integration

  SABO Själva byggandet är den enskilt viktigaste frågan för att motverka segregation. Det menar allmännyttans branschorganisation SABO, som på onsdagen publicerade resultatet av ett års arbete med att kartlägga kommunernas integrationsarbete.

 • Halv miljon till digitala byggprocesser

  SABO Vinnova har beviljat stöd på 500 000 kronor för ett projekt för att digitalisera byggbranschen. Syftet är att skapa en digital byggprocess för ökad automation och nya arbetssätt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived