Posts Tagged ‘Rutger Arnhult’

 • Arnhult nu fjärde störst i Castellum

  Rutger Arnhult Klöverns vd och huvudägare Rutger Arnhult fortsätter att köpa på sig aktier i Castellum. Under december månad köpte han via sitt bolag M2 Asset Management 980 599 aktier i det Göteborgsbaserade bolaget, enligt nya aktieägarlistor hos ägartjänsten Holdings. Det motsvarar 4,13 procent av kapital och röster i Castellum.

 • Tobins stämma godkänner räddningspaket

  Rutger Arnhult Tobin Properties extra bolagsstämma som gick av stapeln på måndagen röstade för styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7,5 miljoner nya stamaktier i bolaget.

 • Arnhult har 3,8 procent i Castellum

  Rutger Arnhult Rutger Arnhult fortsätter att tanka aktier i Castellum. Under november månad köpte han via sitt bolag M2 Asset Management 807 011 aktier i det Göteborgsbaserade bolaget och därmed kontrollerar han 10 308 541 aktier i Castellum.

 • Klövern blir huvudägare i Tobin

  Rutger Arnhult Klövern går in som ny huvudägare i krisdrabbade bostadsutvecklaren Tobin Properties och skjuter 150 miljoner kronor till bolaget genom en riktad nyemission samt garanterar en företrädesemission som kommer att ge Tobin ytterligare 52 miljoner kronor.

 • Får dispens från budplikt i Corem

  Rutger Arnhult Aktiemarknadsnämnden har beslutat att ge Rutger Arnhult dispens från budplikt på Corem Property Group. Budplikt skulle annars uppstå då hans andel av rösterna i bolaget ökar i samband med dess fondemission.

 • Fortsätter tanka Castellum

  Rutger Arnhult Rutger Arnhult fortsätter köpa på sig aktier i Castellum där han under september klättrade fem placeringar på listan över största ägare. Nu är han bolagets fjärde störste ägare med ett innehav värt 1,15 miljarder.

 • Corem gör affärer med Arnhult-bolag

  Rutger Arnhult Corem har gjort två affärer med närstående bolag inom den så kallade Arnhults-sfären. Dels har man gjort en bytesaffär med Klövern, dels köpt en fastighet av ett dotterbolag till M2 Asset Management.

 • Arnhult storhandlar Castellum-aktier

  Rutger Arnhult Klöverns och Corems huvudägare Rutger Arnhult har under tredje kvartalet köpt på sig ett stort innehav av aktier i Castellum. Enligt ägartjänsten Holdings ägde han vid augustis utgång lite drygt 7 miljoner aktier, motsvarande 2,6 procent av kapitalet.

 • M2 Gruppen köper i Kista

  Rutger Arnhult M2 Gruppen har köpt tomträtten Färöarna 1 i Kista för 235 miljoner kronor. Fastigheten som idag är mestadels vakant omfattar 22 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

 • Arnhults bolag köper i Klövern

  Rutger Arnhult Rutger Arnhult har via sitt bolag M2 Capital Management köpt aktier i Klövern, där han är vd och huvudägare. Aktierna har M2CM köpt i tre avslut daterade 8 och 9 juni där man köpte både A- och B-aktier.

 • Arnhult ökar i Agora

  Rutger Arnhult Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management köpte 26 maj 29 885 preferensaktier i handelsfastighetsbolaget Agora.

 • Arnhults bolag fortsatt aktivt i Klövern-handeln

  Rutger Arnhult Rutger Arnhults holdingbolag fortsätter vara aktiva i handeln med Klöverns aktier. Dagarna 18 och 19 maj genomförde M2 Capital Management fem olika transaktioner med Klövern-aktier, av både A- och B-serie.

 • Arnhults bolag ökar i Klövern

  Rutger Arnhult M2 Capital Management, ett holdingbolag som ägs av Rutger Arnhult, köpte 16 maj 200 000 A-aktier i Klövern, där Arnhult är vd och huvudägare.

 • Arnhult köper Klövern-aktier för 22 miljoner

  Rutger Arnhult Rutger Arnhult har i sex olika transaktioner de senaste dagarna köpt både A- och B-aktier i Klövern, där han är vd och huvudägare, för 22 miljoner kronor.

 • Arnhult ökar i Klövern

  Rutger Arnhult Rutger Arnhult, vd och huvudägare i Klövern, har via sitt bolag M2 Asset Management utökat sitt innehav i bolaget med 194 241 A-aktier.

 • Arnhult flaggar upp i Sagax

  Rutger Arnhult Rutger Arnhults holdingbolag M2 Capital Management flaggade på tisdagen för köp av A-aktier i Sagax. Efter köpet kontrollerar Arnhult-sfären 6,28 procent av aktierna och 11,25 procent av aktierna i Sagax.

 • Arnhult nettoköpt 1,6 miljon aktier under mars

  Rutger Arnhult Rutger Arnhults bolag har varit synnerligen aktiva i handeln med Klövern-aktier under marsmånad och i 17 avslut har man nettoköpt 1,6 miljoner aktier i bolaget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived