Posts Tagged ‘Regeringen’

 • Lööf: ”Skattesystemet måste förändras”

  Regeringen Under parollen ”mer mark och mer marknad” vill Alliansens mest framgångsrika parti just nu förändra bostadspolitiken. ”Bort med statliga byggsubventioner och sätt ned foten kring ett förändrat skattesystem” – tycker Centerpartiets ledare Annie Lööf.

 • Öppnar för nya bostadspolitiska samtal

  Regeringen Under ett så kallat hearing på fredagsmorgonen frågades politiker ut om utvecklingen framåt i Stockholmsregionen. Bland många självklarheter meddelade regeringsföreträdare ett tydligt ”ja” i frågan om nya bostadssamtal med oppositionen.

 • Sju myndigheter lämnar Stockholm

  Regeringen I syfte att få en bättre spridning på de statliga myndigheterna har regeringen beslutat att omlokalisera sju av dem från Stockholms län till andra orter runt om i landet.

 • Uppdrag för att minska diskriminering

  Regeringen Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

 • Thomas Bodström blir landshövding

  Regeringen Den före detta socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström tar över rollen som landshövding i Stockholms län efter att Chris Heister lämnar.

 • Begränsat detaljplanekrav = fler bostäder?

  Regeringen Istället för att all sammanhållen bebyggelse ska prövas genom en detaljplan, föreslår regeringens utredare att den i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov.

 • Optimism om statsfinanserna inför valåret

  Regeringen Finansminister Magdalena Andersson (S) räknar med rejält stärkta statsfinanser framöver, vilket ger utrymme för en välfylld valbudget. Men från bankhåll ses regeringens nya prognos som väl optimistisk.

 • Regeringen: ”byggrätter ska bebyggas”

  Regeringen Regeringen startar en ny utredning som ska säkerställa att byggrätter som redan finns i detaljplaner också bebyggs. Utredare blir Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar.

 • Statliga bidrag för ett ökat träbyggande

  Regeringen Föreningen Trästad Sverige, som jobbar för ett ökat byggande i trä, får ett bidrag på 6 miljoner kronor. Det har regeringen för avsikt att besluta om på torsdagens regeringssammanträde.

 • Läge för öronmärkning?

  Regeringen En grundläggande pusselbit för att arbetsmarknaden ska fungera är att människor utbildar sig – gärna till de yrken som behöver arbetskraft. Var ligger ansvaret för att matchningen blir rätt? Måste branschen bli bättre på att själva påverka utbildningarna? Fastighetsnytt träffar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

 • Ny generaldirektör till Boverket

  Regeringen Anders Sjelvgren tillförordnas som ny generaldirektör på Boverket från 1 juli 2017. Det meddelade bostadsminister Peter Eriksson (mp) under en presskonferens på onsdagen.

 • Inrättar statligt råd för utvecklingen av Arlanda

  Regeringen På onsdagen aviserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att ett särskilt Arlandaråd ska inrättas, med uppgift att bidra till regeringens arbete med att på lång sikt utveckla Arlanda flygplats.

 • Utreder VA-regler för fler bostäder på landsbygden

  Regeringen Regeringen ser över lagen om allmänna vattentjänster, för att även fastighetsägare ska kunna gå samman och skapa en gemensamhetsanläggning. Många glesbygdskommuner har tidigare klagat på att dagens ordning försvårar för nybyggnation.

 • Kritik mot förslag om ökat hyresgästinflytande

  Regeringen Den så kallade Hyresgästutredningen har överlämnat till betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Bland annat föreslås att hyresgästernas intressen vid renoveringar ska tas på större allvar. Både privata fastighetsägare och allmännyttan är kritiska till förslagen.

 • Paketeringsutredningen skickas på remiss

  Regeringen Finansdepartementet har beslutat att skicka den så kallade paketeringsutredning på remiss. ”Det är inte seriöst att skicka det på remiss efter enbart tre arbetsdagar” säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

 • ”Regeringen riskerar att skapa en fastighetskris”

  Regeringen Paketeringsutredningen, som presenterades på torsdagen, kommer fram till att branschen inte är skattemässigt gynnad, men föreslår ny lagstiftning som ska motverka paketerade transaktioner – förslag som bedöms dra in mellan 6 och 13 miljarder till de offentliga finanserna varje år. Kritiker menar att regeringen, om de går vidare med förslagen, riskerar att skapa sin egen fastighetskris.

 • Regeringen: höghastighetstågen blir av

  Regeringen På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg ”ska färdigställas”. Dessutom ska ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived