Posts Tagged ‘rapport’

 • Kungsleden delårsrapport K2 2017

  rapport Första halvåret i korthet  De totala intäkterna uppgick till 1 181 Mkr (1 222) och driftnettot till 753 (785).  Förvaltningsresultatet blev 466 Mkr (486).  Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 648 Mkr (912).  Periodens resultat ökade till 924 Mkr (769), motsvarande 4,54 kronor per aktie (4,13).  Nyuthyrningen uppgick till 91 Mkr (104) och nettouthyrningen till [läs mer…]

 • Atrium Ljungberg delårsrapport K2 2017

  rapport Nettoomsättningen ökade till 1 262 mkr (1 139) varav hyresintäkter ökade till 1 191 mkr (1 062). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,0 procent. Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94), inklusive projektfastigheter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 823 mkr (731), en ökning med 12,5 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter [läs mer…]

 • Klövern delårsrapport K2 2017

  rapport »» Intäkterna ökade med 6 procent till 1 518 mkr (1 430). »» Driftöverskottet ökade med 9 procent till 1 032 mkr (943). »» Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 665 mkr (597). »» Resultatet före skatt ökade med 18 procent till 1 718 mkr (1 462) och resultatet efter skatt ökade med 25 procent [läs mer…]

 • Wihlborgs delårsrapport K2 2017

  rapport Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 087 Mkr (997) Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 810 Mkr (733) Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 551 Mkr (493) Periodens resultat uppgår till 892 Mkr (1 383), motsvarande ett resultat per aktie om 11,61 kr (17,99) Wihlborgs delårsrapport K2 2017  

 • Catena delårsrapport K2 2017

  rapport Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 433,6 Mkr (378,0). Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 330,3 Mkr (277,9). Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 219,3 Mkr (143,7). Periodens resultat ökade till 336,2 Mkr (103,3), motsvarande ett resultat per aktie om 8,80 kr (3,21), varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 230,9 Mkr (133,5), värdeförändringar på goodwill [läs mer…]

 • Rapportvåg att vänta i veckan

  rapport Rapportsäsongen drogs igång på torsdagen när Atrium Ljungberg släppte sin rapport för första kvartalet och i veckan kommer en våg av rapporter. Hela 23 av de 45 bolag som är inkluderade i Fastighetsnytts aktieindex FSBX kommer att rapportera för första kvartalet och bland dem många av de mest tongivande bolagen i indexet.

 • Inga större frågetecken i Castellums rapport

  rapport Castellum är i vanlig ordning först ut att redovisa sittt bokslut för det gångna året och bolagets bokslutskommuniké som offentliggjordes på torsdagen är högintressant av två olika skäl.

 • Atrium Ljungberg höjer resultatprognosen

  rapport Samtidigt som Atrium Ljungberg på tisdagen offentliggjorde sitt resultat för andra kvartalet och första halvåret passade man på att justera sin resultatprognos uppåt till för helåret 2016.

 • Catena presenterar sitt halvår

  rapport Catena släppte på måndagen sin rapport för andra kvartalet och därmed även för första halvåret. I ett pressmeddelande sammanfattar man rapporten som följer.

 • Starkt kvartal av Castellum som stiger rejält på börsen

  rapport Castellum blev på onsdagen först ut bland samhällsbyggnadsbolagen att offentliggöra sitt resultat för fjärde kvartalet 2015 och samtidigt summera upp året. För kvartalet gör man ett driftöverskott på 550 miljoner kronor, 26 miljoner mer än ifjol. Utdelningen höjs med 30 öre per aktie.

 • Klövern i fortsatt tillväxt

  rapport Klövern redovisar ett driftnetto om 460 miljoner kronor för årets tredje kvartal och ökar med 16 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

 • Rekordkvartal för Wihlborgs

  rapport Wihlborgs redovisar ett driftnetto på 388 miljoner kronor för årets tredje kvartal och ökar därmed sitt driftnetto med 34 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Enligt vd Anders Jarl är det dessutom det största driftnettot Wihlborgs åstadkommit på ett kvartal i sin historia.

 • Castellum ökar förvaltningsvinsten

  rapport Castellum redovisar ett driftnetto på 597 miljoner kronor för årets tredje kvartal och sett till driftnetto gör man därmed ett marginellt sämre kvartal än ifjol då driftnettot hamnade på 599 miljoner.

 • Godkänt tredje kvartal för Tribona

  rapport Tribona redovisar ett driftnetto på 81 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol är det en försämring med 14 miljoner kronor. Det är dock ingen vidare jämförelsemåttstock men när man jämför effektivitetsnyckeltalet överskottsgrad visar det sig att den har fallit med 6,1 procentenheter till 80,2 procent.

 • Rapportkalender – Håll öga på värdeförändringar i kvartalsrapporterna

  rapport Det tredje kvartalet 2015 är över och det betyder att en intensiv rapportsäsong väntar runt hörnet. Först ut blir Castellum och Tribona som presenterar sina resultat för tredje kvartalet torsdagen 15 oktober.

 • Stabilt men ändå relativt svagt första kvartal

  rapport Hufvudstaden redovisar ett driftnetto på 278,3 miljoner kronor för årets första kvartal, något mindre än för motsvarande kvartal ifjol då driftnettot hamnade på 287,8 miljoner.

 • Stadigt kvartal för Vasakronan

  rapport Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 2 227 miljoner kronor, jämfört med 521 miljoner förra året, vilket motsvarar en värdeökning på 2,4 procent.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived