Posts Tagged ‘Peter Eriksson’

 • Lööf: ”Skattesystemet måste förändras”

  Peter Eriksson Under parollen ”mer mark och mer marknad” vill Alliansens mest framgångsrika parti just nu förändra bostadspolitiken. ”Bort med statliga byggsubventioner och sätt ned foten kring ett förändrat skattesystem” – tycker Centerpartiets ledare Annie Lööf.

 • Regeringen pekar ut nio nya stadsdelar

  Peter Eriksson Nio områden i sex kommuner pekas ut för nybyggnation av cirka 100 000 bostäder enligt regeringens program där man vill samordna större, samlade exploateringar.

 • Centerpartiet ryter ifrån

  Peter Eriksson Oppositionen reagerar starkt på gårdagens regeringsbesked om studentbostäder. ”Det är förstås bra att de tagit ett sådant initiativ, men behovet av stora avgörande bostadspolitiska reformer döljs när regeringen på det är sättet tar åt sig äran”.

 • Klart för fler studentbostäder

  Peter Eriksson Regeringen lovar att bygga minst 21 000 nya studentbostäder till 2026. Det framkom vid en presskonferens på onsdagen.

 • Begränsat detaljplanekrav = fler bostäder?

  Peter Eriksson Istället för att all sammanhållen bebyggelse ska prövas genom en detaljplan, föreslår regeringens utredare att den i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov.

 • Vad kan staten göra när parterna styr?

  Peter Eriksson Bristen på kompetens är fortsatt det som flest företag nämner som sin största utmaning när byggtakten ska upp. Lösningarna är många, men tycks svåra att realisera. Under våren har branschen vid olika tillfällen träffat representanter från högsta ort för att ta reda på vad staten kan göra åt situationen i ett Sverige där systemet är uppbyggt på att arbetsmarknaden sköter sig själv.

 • Regeringen: ”byggrätter ska bebyggas”

  Peter Eriksson Regeringen startar en ny utredning som ska säkerställa att byggrätter som redan finns i detaljplaner också bebyggs. Utredare blir Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar.

 • Åhörare: ”Ni skyller ifrån er”

  Peter Eriksson Järvaveckan är den nya politikerveckan och arrangeras för andra året i rad. På torsdagen var temat bostad och segregation, ett högaktuellt ämne som lockade bostadsminister Peter Eriksson (MP) och andra politiker till Spånga norr om Stockholm.

 • Ris och ros för statligt investeringsstöd

  Peter Eriksson Regeringens investeringsstöd ger inte billigare hyror och når inte rätt målgrupp. Det menar Fastighetsägarnas ordförande Reinhold Lennebo. ”Det krävs rörlighet i systemet”, säger han. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger att det uppstår rörlighet när det byggs mer.

 • Statliga bidrag för ett ökat träbyggande

  Peter Eriksson Föreningen Trästad Sverige, som jobbar för ett ökat byggande i trä, får ett bidrag på 6 miljoner kronor. Det har regeringen för avsikt att besluta om på torsdagens regeringssammanträde.

 • Läge för öronmärkning?

  Peter Eriksson En grundläggande pusselbit för att arbetsmarknaden ska fungera är att människor utbildar sig – gärna till de yrken som behöver arbetskraft. Var ligger ansvaret för att matchningen blir rätt? Måste branschen bli bättre på att själva påverka utbildningarna? Fastighetsnytt träffar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

 • Utreder VA-regler för fler bostäder på landsbygden

  Peter Eriksson Regeringen ser över lagen om allmänna vattentjänster, för att även fastighetsägare ska kunna gå samman och skapa en gemensamhetsanläggning. Många glesbygdskommuner har tidigare klagat på att dagens ordning försvårar för nybyggnation.

 • ”Aktörerna måste ta ett stort ansvar”

  Peter Eriksson I veckan träffade statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Peter Eriksson branschen för att prata arbetskraftsbrist. Fastighetsnytt ställde några frågor till Peter Eriksson.

 • Fler bostäder i strandnära lägen

  Peter Eriksson Naturvårdsverket får i uppdrag att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, de så kallade LIS-reglerna.

 • Regeringen vill se fler undantag från PBL

  Peter Eriksson Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om man kan ta fram fler undantag från kravet på bygglov, utöver det som gick igenom i samband med 2015 års flyktingkris.

 • Valrörelse med fokus på bostadspolitik?

  Peter Eriksson Under bostadsseminariet på Business Arena Umeå talade Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson.

 • Granskar kommunernas bostadsplanering

  Peter Eriksson Regeringen tillsätter en utredare för att säkerställa att alla kommuner, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet – och anpassar sitt arbete därefter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived