Posts Tagged ‘Peab’

 • 100 nya bostäder i Malmö

  Peab Peab kommer bygga 100 nya bostäder i Husie i östra Malmö. Detta efter att Malmö stads tekniska nämnd godkänt köpeavtal för fastigheten.

 • Brinova anlitar Peab

  Peab Brinova anlitar Peab för att bygga två punkthus med 60 lägenheter i Hammar, Kristianstad. ”Vi är angelägna om att samarbeta med entreprenörer som prioriterar områden som är viktiga för oss”, säger Brinovas vd Per Johansson.

 • Första avtalet för Ebbepark

  Peab Stångåstaden har skrivit avtal med Peab om projektering av första etappen i Ebbepark. Avtalet omfattar cirka 100 lägenheter och 3 lokaler.

 • Platzer tecknar slutliga försäljningsavtal

  Peab Platzer har tecknat försäljningsavtal om totalt 1,8 miljarder kronor för byggrätter i Göteborg med Peab, Magnus Månsson Fastigheter, Hökerum Bygg och Bonava.

 • Projekt ska underlätta integration

  Peab Nu inleder Castellum och Peab ett samarbete för att skapa nya förutsättningar för integration och öka intresset för bygg- och fastighetsbranschen, där behovet av arbetskraft kommer att vara stort de kommande åren.

 • Peab bygger kontor i Lund

  Peab Medicon Village har valt Peab för att bygga en ny kontorsbyggnad på Medicon Village-området i östra Lund. Fastigheten om sju våningar beräknas stå klar sommaren 2019.

 • Aktörer klara för 700 bostäder i Södertälje

  Peab I området Daldockan i Södertälje ska totalt 700 nya bostäder byggas de kommande åren. Nu har kommunen valt ut fyra aktörer som ska bygga stadsdelen.

 • Industri blir kontor i Mimers regi

  Peab Västerås allmännyttiga bolag Mimer ska bygga upp den klassiska Asea-fabriken i staden till ett modernt kontor. Bolaget kommer själva, tillsammans med Mälarenergi, VAFAB och Fibra, att flytta in.

 • Peab bygger i Båstad

  Peab Peab har fått i uppdrag att bygga lägenheter vid Norrvikens Kust för totalt 174 miljoner kronor.

 • MKB tecknar avtal för 2 000 bostäder

  Peab Allmännyttiga MKB i Malmö har tecknat ramavtal med Peab, BAB Byggtjänst och Tornstaden för bygget för cirka 2 000 nya bostäder i Malmö.

 • Platzer säljer byggrätter för 1,7 miljarder

  Peab Platzer har sålt en portfölj med bostadsbyggrätter i Södra Änggården i Göteborg till fyra olika köpare. Byggrätterna säljs via bolagsförsäljningar till ett sammanlagt underliggande värde om 1,7 miljarder kronor.

 • Insider säljer i Peab

  Peab Karl-Gunnar Karlsson, som är affärsområdeschef för anläggning och industri på Peab, sålde 9 juni 150 450 B-aktier i bolaget. Han sålde aktierna till kursen 108 kronor per aktie.

 • Serneke rustar för sämre tider

  Peab År 2002 lämnade Ola Serneke byggjätten Peab och startade sitt eget bolag. 15 år senare är bolaget börsnoterat och inte längre så litet. Med Nordens högsta hus runt knuten förbereder koncernchefen för sättningar i marknaden.

 • Peab miljardbygger i Borås

  Peab Västfastigheter har gett Peab uppdraget att projektera renoveringen och nybyggnationen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

 • Hemsö och Peab bygger mitt i Umeå

  Peab Hemsö har tillsammans med Peab tilldelats en markanvisning för en drygt 16 000 kvadratmeter stor fastighet i Umeå. Bygget uppförs i området kring Östra Station och kommer bland annat att innehålla kontor.

 • Peab delårsrapport k1 2017

  Peab Januari – mars 2017  Operativ nettoomsättning 11 096 Mkr (8 692)  Operativt rörelseresultat 316 Mkr (188)  Operativ rörelsemarginal 2,8 procent (2,2)  Resultat före skatt 311 Mkr (146)  Resultat per aktie 0,94 kr (0,42)  Orderingång 11 114 Mkr (11 886)  Orderstock 35 679 Mkr (31 550)  Kassaflöde före finansiering 1 788 Mkr (910)  Nettoskuld 416 Mkr [läs mer…]

 • D. Carnegie och Peab inkluderas i benchmarkindex

  Peab D. Carnegie & Co:s B-aktie och Peabs dito kommer att finnas med i Stockholmsbörsens benchmarkindex, OMXSB, under andra halvåret.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived