Posts Tagged ‘Pangea’

 • Rikshem avyttrar i Haparanda

  Pangea Rikshem har tecknat avtal om att avyttra sitt fastighetsbestånd på sju bostadsfastigheter i Haparanda till Fastighetsmästaren i Kiruna AB.

 • Transaktioner för 7,5 miljarder i norr

  Pangea De tre första kvartalen har bjudit på knappt 40 affärer med en volym på cirka 7,5 miljarder på transaktionsmarknaden i norra Sverige. Volymen är betydligt lägre än samma period föregående år (när Norrporten såldes), men ligger i linje med genomsnittet under de sista 10 åren.

 • Svenskar shoppar i övriga Norden

  Pangea Hittills i år har svenska investerare investerat 2,8 miljarder euro, 26,9 miljarder kronor, i övriga Norden. Det motsvarar cirka 19 procent av den totala volymen.

 • Affärer för 6,4 miljarder i norr

  Pangea Det var fortsatt god transaktionsaktivitet i norra Sverige under första halvåret 2017. Totalt noterades 34 fastighetsaffärer (över 50 miljoner) med ett samlat värde om 6,4 miljarder.

 • Het marknad året ut

  Pangea Tre olika rådgivningsföretag har nu sammanfattat och kablat ut sina siffror för transaktionsvolymen under årets första halva. Konsensus är att volymen under första kvartalet uppgick till cirka 80 miljarder kronor.

 • Skanska säljer för 850 miljoner

  Pangea Skanska har sålt tre fastigheter i Flemingsberg i Stockholm för cirka 850 miljoner kronor. Köpare är Niam.

 • Stort uppdrag för Pangea

  Pangea Pangea Property Partners fick uppdraget när huvudblocket av Karolinska sjukhuset ska säljas.

 • Hemfosa köper för en miljard

  Pangea Hemfosa Fastigheter förvärvar en portfölj i Halmstad med främst samhällsfastigheter till ett värde om 1 066 miljoner kronor. Säljare är Fem Hjärtan Holding AB.

 • Nordiska fastighetsaktier backar

  Pangea Nordiska fastighetsaktier har dalat på börsen sedan toppen i september förra året. Det är framförallt de mindre fastighetsbolagen utanför huvudlistan som har tagit en smäll, enligt Pangeas nya rapport Pangea Nordic Listed Overview.

 • Hemfosa köper för en miljard i norr

  Pangea Hemfosa förvärvar en portfölj med fem samhällsfastigheter i centrala Örnsköldsvik, till ett underliggande fastighetsvärde om 858 miljoner kronor. Dessutom förvärvas en fastighet i Uppsala för 145 miljoner kronor.

 • Lugnare i norr efter intensivt 2016

  Pangea Första kvartalet 2017 blev förhållandevis lugnt på den norrländska fastighetsmarknaden efter ett intensivt 2016. Totalt noterades elva fastighetsaffärer (över 50 miljoner) med ett samlat värde strax under två miljarder.

 • Stordalen investerar i flygplatshotell

  Pangea Nordic Choice Hotels vann kontrakten för två hotell vid Copenhagen Airport. Existerande hotellet på Copenhagen Airport byggs om och kompletteras med ett nytt Comfort Hotel.

 • Rekordår i norr när Castellum köpt och sålt

  Pangea Den stora säljaren under fjärde kvartalet var Castellum som sålde fyra olika portföljer för drygt 5,8 miljarder. Samtliga fastigheter ingick i förvärvet av Norrporten tidigare under året.

 • 2016 gav transaktionsrekord med råge

  Pangea Fortsatt låga räntor och en orolig omvärld har inneburit att fastigheter ses som det säkra alternativet i Sverige. Prognosen för transaktionsvolymen ligger på smått fantastiska 210 miljarder kronor för 2016, vilket innebär en uppgång på 40 procent jämfört med 2015. Bostäder var det fastighetsslag investerarna sökte sig till mest.

 • Transaktionsvolymen slår nya rekord

  Pangea Transaktionsvolymen för den nordiska fastighetsmarknaden 2016 passerar 400 miljarder kronor – den högsta nivån som någonsin noterats. Den svenska marknaden står för en majoritet av affärerna.

 • Avtal om 5 miljarder för bostadsprojekt

  Pangea Magnolia Bostad har tecknat ramavtal med Slättö. Samarbetet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 miljarder, vilket succesivt kan komma att öka till 14 miljarder.

 • Förvärvar 720 lägenheter från Slättö

  Pangea Lansa Fastigheter har gjort sitt första förvärv som omfattar sju nyproducerade bostadsfastigheter på sex orter runt om i landet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived