Posts Tagged ‘Pandox’

 • Pandox-aktier för 23 miljoner byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på torsdagseftermiddagen två större aktieposter i Pandox. Totalt mäklade man i de två transaktionerna 148 498 B-aktier i hotellfastighetsbolaget, varav 121 000 aktier i en transaktion.

 • Juli: Pandox förvärvar Hilton på Heathrow

  Pandox Pandox köper Hilton London Heathrow Airport för 80 miljoner pund, motsvarande cirka 865 miljoner kronor.

 • Pandox delårsrapport k1 2017

  Pandox Kvartalet januari – mars 2017 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 474 (386) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 396 (320) MSEK. Ökningen var 8 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 82 (54) MSEK. Ökningen var 14 [läs mer…]

 • Kvarts miljon Pandox-aktier byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier internmäklade på tisdagen 240 567 B-aktier i Pandox i tre avslut. I samtliga avslut mäklades aktierna till en kurs på 142,80 kronor per aktie – motsvarande totalt drygt 30 miljoner kronor.

 • Pandox-aktier för 15 miljoner byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på torsdagsförmiddagen 110 000 B-aktier i Pandox. Aktierna mäklades till en kurs på 137,30 kronor per aktie, motsvarande totalt drygt 15 miljoner kronor.

 • Förvaltningschef köper i Pandox

  Pandox Martin Creydt, förvaltningschef på Pandox, har den 10 mars köpt 2 800 B-aktier i hotellfastighetsbolaget. Han köpte aktierna till kursen 138 kronor per aktie och investerade således 386 400 kronor.

 • Styrelseledamot köper för 14 miljoner i Pandox

  Pandox Olof Gauslå, styrelseledamot i Pandox, har köpt 100 000 aktier i bolaget till kursen 136,61 kronor per aktie. Det innebär att han köpt aktier för 13,7 miljoner kronor.

 • Pandox bokslutskommuniké 2016

  Pandox Perioden januari – december 2016 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 787 (1 543) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 495 (1 280) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 439 (416) [läs mer…]

 • Scandic tar över åtta hotell i Norden

  Pandox Scandic Hotels har tecknat avtal med Pandox och Eiendomsspar om att ta över driften av åtta nordiska hotell. Totalt omfattar avtalet 1 708 rum i Norge, Sverige och Danmark.

 • Pandox köper hotell för 4 miljarder

  Pandox Pandox köper sju hotell i Europa av Invesco Real Estate. Köpeskillingen för de totalt 1 744 rummen uppgår till 4,1 miljarder kronor.

 • Ny chefsjurist på Pandox

  Pandox Karmen Bergholcs tillträdde på tisdagen en tjänst som chefsjurist på hotellfastighetsbolaget Pandox. Hon kommer närmast från GE Capital Real Estate.

 • Pandox-aktier för 56 miljoner mäklas

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på fredagen tre poster om 100 000 aktier var i hotellfastighetsbolaget Pandox. Samtliga poster mäklades internt, vid olika tidpunkter på dagen, och till olika kurser.

 • Pandox valberedning tillsatt

  Pandox Hotellfastighetsbolaget Pandox har tillsatt sin valberedning inför årsstämman 2017. Den består av Anders Ryssdal (ordförande), Jakob Iqbal, Christian Ringnes, Lars-Åke Bokenberger och Marianne Flink.

 • Större post i Pandox mäklas

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade på tisdagen en större aktiepost i hotellfastighetsbolaget Pandox. Totalt rör det sig om 109 282 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar 0,1 procent av kapitalet.

 • Pandox-aktier för 50 miljoner byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier internmäklade på måndagen 325 000 B-aktier i Pandox, i tre separata avslut. Totalt motsvarar de mäklade aktierna 49,7 miljoner kronor.

 • Pandox delårsrapport k1 2016

  Pandox Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 54 (51) MSEK. Minskningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Den [läs mer…]

 • Pandox-aktier för 14 miljoner byter ägare

  Pandox ABG Sundal Collier mäklade efter lunch på tisdagen en aktiepost om 105 000 aktier i hotellfastighetsbolaget Pandox. Det motsvarar 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived