Posts Tagged ‘Ola Broms Wessel’

  • Max variation – ingen garanti för social hållbarhet

    Ola Broms Wessel Variation i bebyggelsen ger inte per automatik blandade stadsmiljöer, variationen måste också komma underifrån. En stadsutveckling som har element av repetition och likhet kan vara väl så bra och rymma social mångfald, kanske till och med i högre grad än i de nya miljöerna med maximalt varierade fasaduttryck.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived