Posts Tagged ‘MTN’

 • Kungsleden lånar 1,35 miljarder

  MTN Kungsleden har emitterat två obligationer till ett sammanlagt värde om 1 350 miljoner kronor. Emissionerna sker inom ramen för bolagets nyupprättade MTN-program. Likviden från emissionen kommer att användas för refinansiering av säkerställd kortsiktig bankfinansiering.

 • Willhem lånar 200 miljoner

  MTN Willhem har emitterat en obligation med ett nominellt värde om 200 miljoner kronor under sitt MTN-program. Emissionsdag är 13 september och obligationen är tvåårig.

 • Willhem lånar i Norge

  MTN Willhem har emitterat en obligation om 1 miljard norska kronor under sitt befintliga MTN-program. Emissionsdagen är 13 september och obligationen som är icke säkerställd löper på tio år med fast ränta om 2,87 procent i norska kronor.

 • Klövern öppnar låneram på 10 miljarder

  MTN Klövern kommer att upprätta ett säkerställt MTN-program om 10 miljarder kronor under hösten. Man har utsett Nordea och Swedbank till emissionsinstituet och arrangörer för programmet.

 • Jernhusen ersätter kort finansiering

  MTN Jernhusen har emitterat obligationer för 550 miljoner kronor i två trancher inom ramen för sitt MTN-program. Lånet emitteradestill överkurs som motsvarar en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 0,56 procentenheter i fem år.

 • Akelius planerar emission i pund

  MTN Akelius avser emittera en ny obligation i brittiska pund. Lånet ska ha en löptid om åtta till tolv år och kommer att emitteras under bolagets befintliga europeiska obligationsprogram.

 • Emitterar 400 miljoner i nya obligationer

  MTN Heimstaden kommer att genomföra emission av icke säkerställda obligationer på den nordiska penningmarknaden. Emissionen om 400 miljoner kronor ske under bolagets befintliga MTN-program under vilket man redan emitterat 850 miljoner kronor i maj 2017.

 • Fastighetsbolagens aptit för obligationer växer stadigt

  MTN Svenska fastighetsbolag emitterade under 2016 företagsobligationer för över 50 miljarder kronor vilket är en ökning med över 400 procent jämfört med 2011 då fastighetsbolagens totala emissionsvolym uppgick till 10 miljarder kronor. Det framgår av en ny rapport från Danske Bank Markets kreditanalys som vidare säger att man ser en god chans att 2017 blir ett nytt rekordår.

 • Wihlborgs lånar 200 miljoner

  MTN Wihlborgs har tagit upp ett obligationslån om 200 miljoner kronor via sitt MTN-program. Lånet är seniort och icke-säkerställt och har en löptid om tre år.

 • Specialfastigheter lånar halv miljard

  MTN Specialfastigheter har tagit upp ett obligationslån under sitt MTN-program. Lånet har ett nominellt belopp om 500 miljoner kronor och tas upp på den svenska penningmarknaden.

 • ALM Equity lånar 600 miljoner

  MTN ALM Equity har lånat upp 600 miljoner kronor via en icke-säkerställd obligation som är en del av ett större lån vars rambelopp uppgår till en miljard kronor.

 • Hemfosa lånar 250 miljoner

  MTN Hemfosa Fastigheter har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor. Obligationen emitteras inom ett befintligt ramverk om 1 miljard kronor och det är nu fullt utnyttjat.

 • Amasten lånar 100 miljoner

  MTN Amasten emitterar ett obligationslån om 100 miljoner kronor inom sitt befintliga ramverk som uppgår till 500 miljoner. Den nya obligationen är icke säkerställd och löper till juni 2019.

 • Specialfastigheter lånar 500 miljoner

  MTN Specialfastigheter Sverige har tagit ett lån om 500 miljoner kronor via en obligation som emitteras inom ramen för bolagets MTN-program. Lånet som är femårigt betalas ut 28 april och har följaktligen förfall den 28 april 2022.

 • SFF utser Danske till återförsäljare

  MTN Svensk Fastighetsfinansiering, SFF, har utsett Danske Bank till återförsäljare av obligationer i bolagets säkerställda MTN-program.

 • SBB lånar 1 miljard

  MTN SBB i Norden, som tidigare hette Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor. Lånet som är garanterat löper i tre år med en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 6 procentenheter.

 • Svenska Handelsfastigheter etablerar obligationslån om 3,1 miljarder

  MTN Svenska Handelsfastigheter har etablerat ett obligationsprogram på den svenska penningmarknaden om högst 3,1 miljarder kronor. Det rör sig om ett icke-säkerställt lån och löptiden är åtta år, fram till sista januari 2025. Lånet löper med en fast ränta om 7,5 procent.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived