Posts Tagged ‘Malmö’

 • Fängelse blir bostäder i Malmö

  Malmö MKB köper Malmö Centralfängelse från Specialfastigheter i syfte att bygga bostäder på tomten. Enligt en volymstudie kan bostadsbyggrätter på upp emot 20 000 kvadratmeter skapas på tomten.

 • Investeringsviljan ökar i Malmö

  Malmö Malmö har fått upp sitt byggande, bland annat tack vare allmännyttiga MKB som testat nya samarbeten som visar på en ökad investeringsvilja i staden.

 • Migrationsverket utökar sina lokaler

  Malmö Migrationsverket utökar sina lokaler hos Trianon i fastigheten Gunghästen 1, Malmö, där myndigheten har sitt kontor och ett ankomstboende, samt registreringsverksamhet.

 • Köper i Malmö och lämnar Eskilstuna

  Malmö Klövern förvärvar två fastigheter i Malmö för 360 miljoner kronor. Fastigheterna utgörs mestadels av kontor. Samtidigt säljer bolaget en fastighet i Eskilstuna, och lämnar därmed kommunen.

 • HH-tunnel i Öresund lyfts nationellt

  Malmö Öresundbron har knutit ihop Sverige med Danmark i 17 år. Men på sikt kan den få sällskap av ytterligare en dansk-svensk länk. Nu lyfts frågan om en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg till nationell nivå.

 • 1 000 nya bostäder i Malmö

  Malmö På stadsbyggnadsnämndens i Malmös senaste möte klubbades bygglov för nästan 1 000 nya bostäder i staden. Sedan årets början har bygglov för 3 000 bostäder beviljats.

 • Studenter flyttar in ovanpå Willys

  Malmö Ovanpå Willys i Sorgenfri, Malmö ska 400 studentbostäder byggas. Stadsbyggnadsnämnden godkände på torsdag bygglov för projektet som innebär att fyra nya våningar byggs på den befintliga byggnaden.

 • Culture Casbah-vinst blir bosociala insatser

  Malmö Malmös allmännytta MKB presenterade på onsdagen vad man ska göra med de pengar man fått efter fastighetsförsäljningar kopplade till Culture Casbah. Bland annat investeras 100 miljoner kronor i bosociala insatser.

 • Utvecklingen går vidare i Sorgenfri

  Malmö Malmö stad har tecknat exploateringsavtal med Riksbyggen, Kungsleden och Granen Fastighetsutveckling för 300 nya bostäder i kvarteret Brännaren – ett led i omvandlingen Sorgenfri.

 • 28 550 bostäder i Malmö

  Malmö Sverigeförhandlingen har kommit överens med Malmö stad och Region Skåne. Det landar bland annat i åtta bussobjekt och 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

 • Wihlborgs hyr ut till Malmö stad

  Malmö Wihlborgs har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Malmö stad om 5 400 kvadratmeter på Kungsgatan i Malmö.

 • Kungsleden bygger nytt kontor i Hyllie

  Malmö Kungsleden fortsätter att satsa hårt på sin klusterstrategi, nu genom en markanvisning för 8 400 kvadratmeter kontor i Hyllie, Malmö.

 • Wihlborgs hyr ut Nyhamnen

  Malmö Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Tele2 om 2 300 kvadratmeter i kvarteret Sirius som just nu byggs i Nyhamnen i Malmö.

 • Västra station blir kontor och restaurang

  Malmö Västra station uppfördes 1898 längs järnvägen mellan Malmö och Ystad. Järnvägen lades ner 1955 och stationsbyggnaden har använts till lite av varje men ska nu bli restaurang och kontor.

 • Satsning på form och design i Malmö

  Malmö Kommunstyrelsen i Malmö avsätter 600 000 kronor för att etablera en regional nod för gestaltad livsmiljö, arkitektur, form och design med utgångspunkt i den översyn av politiken på området som togs fram 2015.

 • Hyr ut till Rekryteringsmyndigheten

  Malmö Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) som flyttar in i lokaler om 2 500 kvadratmeter på Norra Vallgatan 100 i centrala Malmö.

 • Riksbyggen bygger 250 bostäder i Malmö

  Malmö Riksbyggen förvärvar kvarteret Abborren 2 i Malmö av Malmö Stenhus. Planen är att bygga 250 nya bostäder i området som ligger i centrala Malmö.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived