Posts Tagged ‘Lund’

 • Kvarteret Söderport utvecklas

  Lund Kvarteret Söderport i Lund planeras få drygt 600 bostäder samt verksamhetslokaler, busstorg, rekreationsstråk och kommersiella fastigheter. Nu skickas förslaget till planprogram för området ut på samråd.

 • 110 nya bostäder i Lund

  Lund Kärnhem ska uppföra ett nytt bostads- och hotellkvarter i Brunnshög, i Lund. Detta efter att företaget, tillsammans med Arkitema Architects, vunnit kommunens markanvisningstävling. 

 • BAB bygger i Lund

  Lund BAB ska uppföra 76 nya studentlägenheter i kvarteret Eddan i Lund. Beställare är Lund Eddan 5 AB. 

 • Ny detaljplan för Stenkrossen i Lund

  Lund Kvarteren runt Stenkrossen i Lund ska vidareutvecklas. Byggnadsnämnden har fattat beslut om samråd för förslaget till en ny detaljplan för området.

 • Nytt bostadskvarter i Lund

  Lund Serneke ska, tillsammans med Semrén & Månsson, utveckla torget i den nya stadsdelen Brunnshög i Lund. Förslaget innehåller två kvarter som omfattar 50 000 kvadratmeter och flertalet byggnader varav tre är högre profilbyggnader.

 • Förvärvar i Öresundsregionen

  Lund Wihlborgs köper fyra nya fastigheter, varav två är belägna i Lund och resterande i Köpenhamn. Förvärven omfattar totalt runt 200 miljoner kronor.

 • De vinner tävlingen om Lunds nya station

  Lund Elding Oscarson och C.F. Møller Architects förslag har valts som vinnare för utvecklingen av Lunds centralstation. 

 • Magnolia och Alecta i stor hotellaffär

  Lund Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt i Halmstad och Lund till tjänstepensionsbolaget Alecta. Samtidigt tecknas ett totalentreprenadavtal med Serneke för projekten. 

 • Tre förslag för centrala Lund

  Lund Kvarteret Galten vid Mårtenstorget i centrala Lund ska utvecklas med handel och bostäder. Nu har tre arkitektkontor lämnat förslag på hur kvarteret kan utvecklas. 

 • Hemsö tar fram nytt mötescentrum i Lund

  Lund Lunds kommun ska tillsammans med Hemsö ta fram ett nytt mötesforum på den nuvarande tingsrättstomten vid stationen i Lund.

 • OBOS bygger 100 bostäder

  Lund I januari utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling i Dalby för att få fram permanenta bostäder, där bland annat nyanlända ska bo. OBOS vann tävlingen och kommer att bygga totalt 100 bostäder.

 • Plan på 500 nya bostäder i Lund

  Lund Byggnadsnämndens arbetsutskott har gett stadsbyggnadskontoret uppdrag om planändring för att ge möjlighet för fler bostäder på Norra Fäladen.

 • Planer på 600 nya bostäder i Lund

  Lund Riksbyggen förvärvar en fastighet i Lund av LSV, i närheten av den nya tågstation som ska vara klar 2024. Planen är att bygga 600 nya bostäder i området. 

 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Lund Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Lund växer inifrån

  Lund I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • Bygger 360 studentbostäder i Lund

  Lund AF Bostäder inleder sin planerade expansion av totalt sju kvarter med studentbostäder i Kämnärsrätten i norra Lund.

 • Lunds centralstation får ny skepnad

  Lund Nu går arbetet med att omvandla området runt Lunds centralstation in i en ny fas och stadsbyggnadskontoret ska ta fram fyra nya detaljplaner.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived