Posts Tagged ‘Lund’

 • Magnolia och Alecta i stor hotellaffär

  Lund Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt i Halmstad och Lund till tjänstepensionsbolaget Alecta. Samtidigt tecknas ett totalentreprenadavtal med Serneke för projekten. 

 • Tre förslag för centrala Lund

  Lund Kvarteret Galten vid Mårtenstorget i centrala Lund ska utvecklas med handel och bostäder. Nu har tre arkitektkontor lämnat förslag på hur kvarteret kan utvecklas. 

 • Hemsö tar fram nytt mötescentrum i Lund

  Lund Lunds kommun ska tillsammans med Hemsö ta fram ett nytt mötesforum på den nuvarande tingsrättstomten vid stationen i Lund.

 • OBOS bygger 100 bostäder

  Lund I januari utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling i Dalby för att få fram permanenta bostäder, där bland annat nyanlända ska bo. OBOS vann tävlingen och kommer att bygga totalt 100 bostäder.

 • Plan på 500 nya bostäder i Lund

  Lund Byggnadsnämndens arbetsutskott har gett stadsbyggnadskontoret uppdrag om planändring för att ge möjlighet för fler bostäder på Norra Fäladen.

 • Planer på 600 nya bostäder i Lund

  Lund Riksbyggen förvärvar en fastighet i Lund av LSV, i närheten av den nya tågstation som ska vara klar 2024. Planen är att bygga 600 nya bostäder i området. 

 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Lund Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Lund växer inifrån

  Lund I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • Bygger 360 studentbostäder i Lund

  Lund AF Bostäder inleder sin planerade expansion av totalt sju kvarter med studentbostäder i Kämnärsrätten i norra Lund.

 • Lunds centralstation får ny skepnad

  Lund Nu går arbetet med att omvandla området runt Lunds centralstation in i en ny fas och stadsbyggnadskontoret ska ta fram fyra nya detaljplaner.

 • Wästbygg vann markanvisningstävling

  Lund Tekniska nämnden i Lunds kommun har bestämt att Wästbygg är en av fyra aktörer som tilldelas byggrätter i Brunnshög, Lund.

 • Stor detaljplan går ut på samråd i Lund

  Lund Detaljplanen för utbyggnaden av Stångby strax norr om centrala Lund går nu ut på samråd. Detaljplanen, Stångby Öster II, innehåller bland annat 900 nya bostäder och ett nytt centrum.

 • LKF bygger nytt huvudkontor

  Lund Lunds byggnadsnämnd beslutade i veckan att ta fram en ny detaljplan för att bygga ett nytt huvudkontor till allmännyttiga LKF samt 50 nya lägenheter i samma hus.

 • Corem säljer bostadsprojekt till JM

  Lund JM förvärvar byggrätter för 560 bostäder i Lund, i ett projekt som bolaget fram till nu drivit tillsammans med Corem. Byggrätterna förvärvas för 260 miljoner kronor.

 • Kontor och forskning tar plats i Lund

  Lund Strax öster om nya MAX IV i Brunnshög, Lund, har byggnadsnämnden i staden beslutat att ta fram en ny detaljplan för två så kallade nano-laboratorier samt nya kontor för 600 personer.

 • Wihlborgs hyr ut till Optimera

  Lund Wihlborgs har tecknat avtal med Optimera om en ny butikslokal i östra Lund. Byggstart sker efter sommaren och inflyttning oktober 2018.

 • Grönt ljus för 750 nya bostäder i Lund

  Lund En ny detaljplan för stadsdelen Stångby i Lund har vunnit laga kraft. Planen innehåller bland annat 750 nya bostäder och en ny högstadieskola.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived