Posts Tagged ‘Lund’

 • Plan på 500 nya bostäder i Lund

  Lund Byggnadsnämndens arbetsutskott har gett stadsbyggnadskontoret uppdrag om planändring för att ge möjlighet för fler bostäder på Norra Fäladen.

 • Planer på 600 nya bostäder i Lund

  Lund Riksbyggen förvärvar en fastighet i Lund av LSV, i närheten av den nya tågstation som ska vara klar 2024. Planen är att bygga 600 nya bostäder i området. 

 • Nästan tusen nya bostäder i Brunnshög

  Lund Byggnadsnämnden har under torsdagen antagit två stora detaljplaner på Brunnshög, Lund. Planerna gör det möjligt att bygga både bostäder, kontor och service.

 • Lund växer inifrån

  Lund I området runt Öresundsvägen, Västerbro, planeras för en omvandling från industriområde till blandad stad. Byggnadsnämnden har godkänt översiktsplanen för vidare beslut av kommunfullmäktige. 

 • Bygger 360 studentbostäder i Lund

  Lund AF Bostäder inleder sin planerade expansion av totalt sju kvarter med studentbostäder i Kämnärsrätten i norra Lund.

 • Lunds centralstation får ny skepnad

  Lund Nu går arbetet med att omvandla området runt Lunds centralstation in i en ny fas och stadsbyggnadskontoret ska ta fram fyra nya detaljplaner.

 • Wästbygg vann markanvisningstävling

  Lund Tekniska nämnden i Lunds kommun har bestämt att Wästbygg är en av fyra aktörer som tilldelas byggrätter i Brunnshög, Lund.

 • Stor detaljplan går ut på samråd i Lund

  Lund Detaljplanen för utbyggnaden av Stångby strax norr om centrala Lund går nu ut på samråd. Detaljplanen, Stångby Öster II, innehåller bland annat 900 nya bostäder och ett nytt centrum.

 • LKF bygger nytt huvudkontor

  Lund Lunds byggnadsnämnd beslutade i veckan att ta fram en ny detaljplan för att bygga ett nytt huvudkontor till allmännyttiga LKF samt 50 nya lägenheter i samma hus.

 • Corem säljer bostadsprojekt till JM

  Lund JM förvärvar byggrätter för 560 bostäder i Lund, i ett projekt som bolaget fram till nu drivit tillsammans med Corem. Byggrätterna förvärvas för 260 miljoner kronor.

 • Kontor och forskning tar plats i Lund

  Lund Strax öster om nya MAX IV i Brunnshög, Lund, har byggnadsnämnden i staden beslutat att ta fram en ny detaljplan för två så kallade nano-laboratorier samt nya kontor för 600 personer.

 • Wihlborgs hyr ut till Optimera

  Lund Wihlborgs har tecknat avtal med Optimera om en ny butikslokal i östra Lund. Byggstart sker efter sommaren och inflyttning oktober 2018.

 • Grönt ljus för 750 nya bostäder i Lund

  Lund En ny detaljplan för stadsdelen Stångby i Lund har vunnit laga kraft. Planen innehåller bland annat 750 nya bostäder och en ny högstadieskola.

 • Nytt hotell med skybar

  Lund Tekniska nämnden i Lund gav på onsdagen Brunnshögsprojektet i uppdrag att förhandla om markförsäljning till Magnolia Bostad.

 • Serneke bygger i Lunds nya stadsdel

  Lund Lunds allmännyttiga bolag LKF beslutade vid sitt senaste möte att anta Serneke som entreprenör för bygget av kvarteret Hammocken i den framväxande stadsdelen Brunnshög.

 • Vasakronan säljer till Hemsö i Lund

  Lund Vasakronan säljer en utbildningsfastighet med grund- och gymnasieskola i Lund till Hemsö för 150 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 6 500 kvadratmeter.

 • Så kan Lunds nya centralstation se ut

  Lund Fyra arkitektkontor har lämnat förslag på hur Lunds nya centralstation kan se ut. Nu ska kommunen tillsammans med Jernhusen välja ut ett av förslagen att gå vidare med.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived