Posts Tagged ‘JM’

 • JM bokslutskommuniké 2017

  JM Intäkterna ökade till 17 008 mkr (15 752) och rörelseresultatet ökade till 2 369 mkr (2 011). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,8) Resultatet före skatt ökade till 2 579 mkr (1 951). Resultat efter skatt ökade till 2 194 mkr (1 540) Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 38,7

  Täby Parks första detaljplan antagen

  JM Den första detaljplanen har nu antagits för det gamla galoppfältet i Täby, blivande Täby park. Skanska och JM, som varit med i projektet från början, betalar därmed en tilläggsköpeskilling på totalt 500 miljoner kronor.

 • Flaggar för köp i JM

  JM SEB Fonder nettoköpte på torsdagen 116 375 aktier i JM. Det motsvarar 0,2 procent av kapital och röster i bostadsutvecklaren och efter det äger SEB:s fonder 5,07 procent av JM.

 • SEB flaggar ner i JM

  JM SEB Fonder flaggade på tisdagen för en försäljning av aktier i JM. Försäljningen ägde rum på trettondagsafton och efter den kontrollerar fondbolaget 4,9998 procent.

 • Tudelat på börsen under 2017

  JM Jämför man Stockholmsbörsens fastighetsindex med Fastighetsnytts lite bredare samhällsbyggnadsindex, FSBX, så får man en tudelad bild. Fastigheter har, i vanlig ordning, gått bra på börsen även under 2017 medan byggsektorn har gått rejält back.

 • Cash is king…

  JM Medan vissa drabbas av krisen är det bra läge för kapitalstarka aktörer på bostadsutvecklingsmarknaden som kan köpa upp projekt och mark till vrakpriser.

 • Flaggar ner i JM

  JM SEB Fonder nettosålde den 5 december 32 910 aktier i JM. Det motsvarar cirka 0,05 procent av kapital och röster i bostadsutvecklaren vilket räckte för att aktivera en flaggningsplikt

 • JM Bostad omorganiserar i Stockholm

  JM JM Bostad har utsett Elin Blixt till regionchef i Stockholm södra delar. Därmed utökas enhetens tre regioner med en fjärde. 

 • Insider ökar i JM

  JM Jan Strömberg, styrelseledamot i JM, köpte på tisdagen 1 500 aktier i bolaget till kursen 200,5 kronor per aktie. Förvärvet är det senaste i raden insidertransaktioner i bolaget.

 • Styrelseledamot tankar JM

  JM Styrelseledamoten i JM, Kaj-Gustaf Bergh, köpte 29 november 5 000 aktier i bolaget. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister till kursen 193,5 kronor.

 • Norgechef tankar JM

  JM Martin Asp, affärsenhetschef för JM i Norge och Finland och medlem i bolagets koncernledning, köpte på fredagen 1 000 aktier i byggkoncernen. Han gjorde förvärvet till kursen 194,9 kronor.

 • SEB flaggar upp i JM

  JM SEB Fonder köpte den 17 november 209 843 aktier i JM. Det motsvarar 0,3 procent av JM och efter förvärvet äger SEB:s fonder 5,21 procent av röster och kapital i bostadsutvecklingsbolaget.

 • Aktien har fallit med 70 procent

  JM Stockholmsbörsens bostadsutvecklingsbolag har sett sina aktiekurser falla brant i takt med den växande oron på bostadsmarknaden. Värst drabbade av alla är Tobin Properties vars aktie har fallit med 70 procent hittills i år.

 • Styrelseledamot köper i JM

  JM Jan Strömberg, styrelseledamot i JM, köpte 6 november 3 500 aktier i bolaget. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister till kursen 216,9 kronor per aktie.

 • Styrelseledamot säljer JM-aktier

  JM Styrelseledamoten i JM Jan Strömberg har den 1 november sålt 2 698 aktier i bolaget, vilket enligt JM:s hemsida är det antal aktier han ägde. Aktierna sålde han till kursen 220,7 kronor.

 • Insider köper i JM

  JM Per Lundquist, chef för verksamhetsutveckling för JM, köpte i två transaktioner på torsdagen 4 000 aktier i byggbolaget. Aktierna köpte han i sjok om 2 000 aktier.

 • Mäklar JM-aktier för 39 miljoner

  JM ABG Sundal Collier mäklade på torsdagen en aktiepost om 174 517 aktier i JM, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 224 kronor per aktie.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived