Posts Tagged ‘JM’

 • Cash is king…

  JM Medan vissa drabbas av krisen är det bra läge för kapitalstarka aktörer på bostadsutvecklingsmarknaden som kan köpa upp projekt och mark till vrakpriser.

 • Flaggar ner i JM

  JM SEB Fonder nettosålde den 5 december 32 910 aktier i JM. Det motsvarar cirka 0,05 procent av kapital och röster i bostadsutvecklaren vilket räckte för att aktivera en flaggningsplikt

 • JM Bostad omorganiserar i Stockholm

  JM JM Bostad har utsett Elin Blixt till regionchef i Stockholm södra delar. Därmed utökas enhetens tre regioner med en fjärde. 

 • Insider ökar i JM

  JM Jan Strömberg, styrelseledamot i JM, köpte på tisdagen 1 500 aktier i bolaget till kursen 200,5 kronor per aktie. Förvärvet är det senaste i raden insidertransaktioner i bolaget.

 • Styrelseledamot tankar JM

  JM Styrelseledamoten i JM, Kaj-Gustaf Bergh, köpte 29 november 5 000 aktier i bolaget. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister till kursen 193,5 kronor.

 • Norgechef tankar JM

  JM Martin Asp, affärsenhetschef för JM i Norge och Finland och medlem i bolagets koncernledning, köpte på fredagen 1 000 aktier i byggkoncernen. Han gjorde förvärvet till kursen 194,9 kronor.

 • SEB flaggar upp i JM

  JM SEB Fonder köpte den 17 november 209 843 aktier i JM. Det motsvarar 0,3 procent av JM och efter förvärvet äger SEB:s fonder 5,21 procent av röster och kapital i bostadsutvecklingsbolaget.

 • Aktien har fallit med 70 procent

  JM Stockholmsbörsens bostadsutvecklingsbolag har sett sina aktiekurser falla brant i takt med den växande oron på bostadsmarknaden. Värst drabbade av alla är Tobin Properties vars aktie har fallit med 70 procent hittills i år.

 • Styrelseledamot köper i JM

  JM Jan Strömberg, styrelseledamot i JM, köpte 6 november 3 500 aktier i bolaget. Aktierna köpte han enligt Finansinspektionens insynsregister till kursen 216,9 kronor per aktie.

 • Styrelseledamot säljer JM-aktier

  JM Styrelseledamoten i JM Jan Strömberg har den 1 november sålt 2 698 aktier i bolaget, vilket enligt JM:s hemsida är det antal aktier han ägde. Aktierna sålde han till kursen 220,7 kronor.

 • Insider köper i JM

  JM Per Lundquist, chef för verksamhetsutveckling för JM, köpte i två transaktioner på torsdagen 4 000 aktier i byggbolaget. Aktierna köpte han i sjok om 2 000 aktier.

 • Mäklar JM-aktier för 39 miljoner

  JM ABG Sundal Collier mäklade på torsdagen en aktiepost om 174 517 aktier i JM, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 224 kronor per aktie.

 • Ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

  JM Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning.

 • ABG köprekommenderar JM:s aktie

  JM Aktiemarknaden har prisat in det negativa sentimentet på bostadsmarknaden i värderingen av JM:s aktie men enligt fondkommissionären ABG Sundal Colliers analytiker är utsikterna för aktien ljusare än vad marknaden menar.

 • JM:s valberedning utsedd

  JM Valberedningen i JM representerar de fyra röstmässigt största ägarna, vilket i det fallet även är de fyra största ägarna sett till kapital, och därmed cirka 15,5 procent av kapitalet i bolaget som har en free float på 100 procent.

 • OBOS säljer rubbet i JM

  JM Norska bostadsutvecklingsjätten OBOS har på onsdagen sålt av hela sitt innehav i JM, 3,8 miljoner aktier. Aktierna mäklades internt av SEB till kursen 245 kronor och därmed sålde OBOS aktier för 931 miljoner kronor i ett svep.

 • JM köper fastighet i Solna

  JM JM har tecknat avtal med CapMan om markköp för 140 byggrätter i Bergshamra, Solna.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived