Posts Tagged ‘Jernhusen’

 • Jernhusen lånar 300 miljoner

  Jernhusen Jernhusen har, inom ramen för sitt MTN-program, emitterat en obligation om 300 miljoner kronor. Lånet löper på tre år och har en fast ränta om 0,3 procent.

 • Förslag på ny station i Varberg

  Jernhusen Varbergs kommun har tillsammans med Jernhusen, Region Halland och Trafikverket valt ut två arkitektförslag för den nya stationen och området runt omkring. 

 • Jernhusen rekryterar i Malmö

  Jernhusen Jernhusen rekryterar Andreas Ivarsson som ny regionchef för affärsområdet Stadsprojekt i Malmö. Han efterträder Rolf Larsson, som blir affärsstrateg på nationell nivå. 

 • Jernhusen rekryterar ny säkerhetschef

  Jernhusen Jernhusen rekryterar Michael Englund som ny säkerhetschef. Han kommer närmast från en motsvarande roll på Stockholm Live, som bland annat driver Tele2 och Friends Arena. 

 • Säljer byggrätter vid Malmö central

  Jernhusen Jernhusen har tecknat avtal om försäljning av bostadsbyggrätter till HSB och Wästbygg vid Malmö Centralstation, i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. Byggrätterna gäller för 300 bostäder. 

 • Jernhusen delårsrapport K3 2017

  Jernhusen Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor. – De investeringar vi genomför fortsätter att bidra positivt till vårt resultat. Det ger oss tillförsikt att arbeta vidare med stationsnära stadsutveckling för att [läs mer…]

 • Grinbaum lämnar Jernhusens styrelse

  Jernhusen Jakob Grinbaum, styrelseledamot i statliga Jernhusen, lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

 • Signerat för Växjös nya profilbygge

  Jernhusen I veckan signerades projekt- och genomförandeavtalet för det nya stads- och stationshuset i Växjö mellan Vöfab, Jernhusen och Växjö kommun.

 • ”Vi försöker lyssna på arkitekter”

  Jernhusen Arkitekturen skapar mervärde inom fastigheter och samhällsbyggnad, men det behövs bättre samverkan mellan beställare och arkitekter. Det säger en ganska enig panel på Business Arena.

 • Jernhusen ersätter kort finansiering

  Jernhusen Jernhusen har emitterat obligationer för 550 miljoner kronor i två trancher inom ramen för sitt MTN-program. Lånet emitteradestill överkurs som motsvarar en ränta om Stibor 3M och en räntemarginal om 0,56 procentenheter i fem år.

 • Jernhusen får bra rating av S&P

  Jernhusen Statliga Jernhusen har fått kreditbetyget A för långfristig finansiering hos ratinginstitutet Standard & Poor’s. På kortfristig finansiering får man betyget A-1. Betygen är höga och ligger inom det som kallas för upper medium grade.

 • Nästa steg för 800 nya bostäder i Malmö

  Jernhusen Detaljplanearbetet för en av Jernhusens fastigheter i Malmö, nära centralstationen, har nu påbörjats. Totalt planeras 800 nya bostäder i området.

 • Westerdahl till Skierfe Advokatbyrå

  Jernhusen Kajsa Westerdahl, som har varit chefsjurist på Jernhusen de senaste åren, lämnar bolaget och tillträder en tjänst på Skierfe Advokatfirma den 1 september.

 • Ny station kan ge 50 000 jobb

  Jernhusen Nya centralstationsområdet är det största projektet i Stockholms innerstad på 50 år och beräknas bidra till 50 000 nya jobb i regionen och en ekonomisk tillväxt som är sju gånger större än dagens.

 • Ännu en skrapa i centrala Göteborg

  Jernhusen Älvtornet – ett 19 våningar högt hus vid Centralstationen i Göteborg. Det är nästa planerade steg i Jernhusens satsning ”Region City” där centrala Göteborg står inför en stor omdaning.

 • Jernhusen säljer till Magnolia Bostad

  Jernhusen Jernhusens styrelse har fastställt försäljningen av fastigheten Tumba 7:241 till Magnolia Bostad. Fastigheten är en tidigare grustäkt men kommer att utvecklas till ett bostadsområde.

 • Mellström och Asklin till Jernhusens styrelse

  Jernhusen Lotta Mellström, ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och Anette Asklin, senior rådgivare på JLL, tar plats i Jernhusens styrelse.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived