Posts Tagged ‘Hemfosa’

 • Insynspersoner miljonsäljer Hemfosa-aktier

  Hemfosa Hemfosas styrelseordförande, Bengt Kjell, har i två transaktioner sålt 66 000 aktier i bolaget. Den första av de två transaktionerna ägde rum den 5 december och då sålde Kjell 6 000 aktier till kursen 109,4 kronor.

 • Robur minskar i Hemfosa

  Hemfosa Swedbanks fondbolag, Robur Fonder, sålde den 16 november 130 000 aktier i Hemfosa. Efter transaktionen äger Robur 7 852 001 aktier i samhällsfastighetsbolaget vilket motsvarar 4,65 procent av kapitalet och 4,94 procent av rösterna.

 • Storpost byter ägare i Hemfosa

  Hemfosa ABG Sundal Collier internmäklade på torsdagen en storpost i Hemfosa. 115 000 aktier bytte ägare till en kurs på 109,60 kronor per aktie. 

 • Avser dela Hemfosa i två bolag

  Hemfosa Styrelsen i Hemfosa har beslutat att utvärdera förutsättningarna för en delning av bolaget i två olika noterade bolag. Det ena bolaget kommer att vara ett renodlat samhällsfastighetsbolag medan det andra ska vara ett transaktionsintensivt och opportunistiskt bolag.

 • Två storposter i Hemfosa mäklade

  Hemfosa Två större aktieposter i Hemfosa bytte ägare på tisdagen. Strax före klockan halvfem på eftermiddagen mäklade Nordea en post om 156 021 stamaktie till kursen 99,55 kronor och cirka en timme tidigare hade SEB mäklat 150 000 aktier till samma kurs.

 • Mäklar storpost i Hemfosa

  Hemfosa ABG Sundal Collier mäklade på tisdagsförmiddagen en aktiepost om 184 232 stamaktier i Hemfosa. Aktieposten mäklades internt till kursen 99,53 kronor och dess värde var således drygt 18 miljoner kronor.

 • Minskar innehav i Hemfosa

  Hemfosa Swedbanks fondbolag Robur Fonder sålde på fredagen 161 532 stamaktier i Hemfosa Fastigheter. Enligt ett flaggningsmeddelande till Finansinspektionen uppgår fondbolagets innehav i samhällsfastighetsbolaget efter transaktionen till 8 360 364 aktier.

 • Hemfosas valberedning klar

  Hemfosa Valberedningen inför Hemfosas årsstämma som går av stapeln 18 april 2018 har utsetts och i enlighet med beslut från 2017 års stämma består den av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

 • Mäklar Hemfosa-aktier för 19 miljoner

  Hemfosa SEB mäklade på tisdagsförmiddagen en aktiepost om 200 000 stamaktier i Hemfosa Fastigheter, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • Hemfosa köper fastigheter i Norge

  Hemfosa Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en samhällsfastighet i Bergen och två i Sarpsborg i Norge. Totalt förvärvas fastigheterna för 293 miljoner norska kronor, cirka 300 miljoner svenska kronor.

 • Chefsjurist säljer i Hemfosa

  Hemfosa Ylva Hult Palmryd, chefsjurist på Hemfosa, sålde den 8 augusti 2000 stamaktier i bolaget. Enligt Finansinspektionens insynsregister ägde transaktionen rum till kursen 100,8 kronor per aktie.

 • Hemfosa delårsrapport K2 2017

  Hemfosa Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr (1 292) i perioden Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet, motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61) Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet, motsvarande [läs mer…]

 • Hemfosa fortsätter köpa i Norge

  Hemfosa Hemfosa har förvärvat en samhällsfastighet i Eidsvoll kommun i Norge för lite drygt 160 miljoner kronor. Fastigheten inkvarterar idag LHL Feiring Klinikk som drivs av Landsforeningen för Hjerte- och Lungesyke.

 • Hemfosa köper fastighet i Norge

  Hemfosa Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Norge för cirka 119 miljoner kronor. Bolaget äger sedan tidigare området Statens Park i Tønsberg och stärker nu sin position i regionen.

 • Hemfosa köper för 135 miljoner

  Hemfosa Hemfosa har köpt vård- och omsorgsfastigheter i Sverige från Humana AB för 135 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna på tio orter på olika håll i landet, bland annat Skövde, Gävle, Hässleholm, Västerås och på Gotland.

 • Hemfosa lånar upp 250 miljoner

  Hemfosa Hemfosa har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 250 miljoner inom en befintlig ram om 1 000 miljoner. Obligationer om 750 miljoner emitterades i april 2017.

 • Hemfosa köper stort i Karlskrona

  Hemfosa Hemfosa har avtalat om förvärv av 19 samhällsfastigheter i Karlskrona till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 750 miljoner kronor. Förvärvet görs i bolagsform där man köper bolaget Galliaden Holding från Nordlys AB.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived