Posts Tagged ‘Hemfosa’

 • Chefsjurist säljer i Hemfosa

  Hemfosa Ylva Hult Palmryd, chefsjurist på Hemfosa, sålde den 8 augusti 2000 stamaktier i bolaget. Enligt Finansinspektionens insynsregister ägde transaktionen rum till kursen 100,8 kronor per aktie.

 • Hemfosa delårsrapport K2 2017

  Hemfosa Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr (1 292) i perioden Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet, motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61) Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet, motsvarande [läs mer…]

 • Hemfosa fortsätter köpa i Norge

  Hemfosa Hemfosa har förvärvat en samhällsfastighet i Eidsvoll kommun i Norge för lite drygt 160 miljoner kronor. Fastigheten inkvarterar idag LHL Feiring Klinikk som drivs av Landsforeningen för Hjerte- och Lungesyke.

 • Hemfosa köper fastighet i Norge

  Hemfosa Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Norge för cirka 119 miljoner kronor. Bolaget äger sedan tidigare området Statens Park i Tønsberg och stärker nu sin position i regionen.

 • Hemfosa köper för 135 miljoner

  Hemfosa Hemfosa har köpt vård- och omsorgsfastigheter i Sverige från Humana AB för 135 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna på tio orter på olika håll i landet, bland annat Skövde, Gävle, Hässleholm, Västerås och på Gotland.

 • Hemfosa lånar upp 250 miljoner

  Hemfosa Hemfosa har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 250 miljoner inom en befintlig ram om 1 000 miljoner. Obligationer om 750 miljoner emitterades i april 2017.

 • Hemfosa köper stort i Karlskrona

  Hemfosa Hemfosa har avtalat om förvärv av 19 samhällsfastigheter i Karlskrona till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 750 miljoner kronor. Förvärvet görs i bolagsform där man köper bolaget Galliaden Holding från Nordlys AB.

 • Hemfosa köper för en miljard

  Hemfosa Hemfosa Fastigheter förvärvar en portfölj i Halmstad med främst samhällsfastigheter till ett värde om 1 066 miljoner kronor. Säljare är Fem Hjärtan Holding AB.

 • Hemfosa köper för en miljard i norr

  Hemfosa Hemfosa förvärvar en portfölj med fem samhällsfastigheter i centrala Örnsköldsvik, till ett underliggande fastighetsvärde om 858 miljoner kronor. Dessutom förvärvas en fastighet i Uppsala för 145 miljoner kronor.

 • Bengt Kjell ökar i Hemfosa

  Hemfosa Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter, köpte 3 maj 2 429 stamaktier i bolaget. Han köpte aktierna till kursen 84,2 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Hemfosa lånar 250 miljoner

  Hemfosa Hemfosa Fastigheter har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor. Obligationen emitteras inom ett befintligt ramverk om 1 miljard kronor och det är nu fullt utnyttjat.

 • Hemfosa delårsrapport k1 2017

  Hemfosa • Hyresintäkterna uppgick till 722 mkr (650) • Förvaltningsresultatet uppgick till 447 mkr (340), vilket motsvarar 2,66 kr per stamaktie (2,31) • Resultat efter skatt uppgick till 986 mkr (654), motsvarande 6,02 kr per stamaktie (4,59) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET • Hemfosa tecknade i mars ett villkorat avtal om att bli helägare till [läs mer…]

 • Hemfosa bygger friskola i Järfälla

  Hemfosa Hemfosa Life Science har fått en markanvisning av Järfälla kommun för en ny grundskola med plats för över 400 barn i Jakobsberg.

 • Joacim Sjöberg från Hemfosa till JLL

  Hemfosa Joacim Sjöberg rekryteras till JLL med det övergripande ansvaret för att utveckla bolagets nordiska affär. Han kommer närmast från Hemfosa, där han var inblandad i den något intrikata snurran runt Hemfosas vd Jens Engwall.

 • Hemfosa ger bäst direktavkastning

  Hemfosa Hemfosa är den fastighetsaktie som ger högst direktavkastning på börsen. Aktiens direktavkastning, givet bolagets aktiekurs vid börsens stängning 3 mars, är 5,34 procent. Närmast därefter kommer NP3.

 • Bengt Kjell säljer Hemfosa-aktier

  Hemfosa Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter, har på torsdagen avyttrat aktier i bolaget för drygt 1,6 miljoner kronor. Han sålde 10 000 preferensaktier till kursen 161,6 kronor per aktie och dessutom 276 stamaktier, till kursen 83,2 kronor per aktie.

 • Söderport säljer för 1 miljard

  Hemfosa Hemfosas och Sagax joint venture Söderport säljer en fastighet i Göteborg för 979 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 134 000 kvadratmeter och ligger i Torslanda.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived