Posts Tagged ‘Hans Lind’

 • Någonstans byggs radhusen och villorna

  Hans Lind Det är väl ingen överdrift att säga att det som prioriterats under senare år, bland annat av hållbarhetsskäl, är tät flerfamiljshusbebyggelse som ger underlag för kollektivtrafik och bilpooler, skriver Hans Lind.

 • Staden är inte något vi har kontroll över

  Hans Lind I staden finns galna investerare som bygger hus som Turning Torso, hotell med palmer i foajén mitt emellan Arlanda och Stockholm city eller som får för sig att skatteskrapan i Stockholm ska byggas om till studentbostäder. I alla tre fallen med cirka 500 miljoner i förlust i projektet. Men vem bryr sig om det idag?

 • Ständigt denna bubbla…

  Hans Lind Nya internationella varningar för en prisbubbla har kommit och debatten har blossat upp igen. Kanske har de internationella bedömarna rätt trots allt, skriver professor Hans Lind.

 • Branschens reaktioner på Trumps vinst

  Hans Lind Hur ser den svenska fastighetsbranschen på Donald Trumps seger i presidentvalet? Fastighetsnytt sammanfattar branschens reaktioner.

 • Myten om den dåliga konkurrensen i byggsektorn

  Hans Lind Hur många företag har du att välja mellan om du vill köpa en bil med en viss standard? Kanske tre till fem. Hur många företag är det att välja mellan om du ska köpa en stor platt-tv med en viss kvalitet? Tre till fem kanske. Hur många företag är det som kan genomföra ett lite större byggprojekt i Stockholmstrakten? Tre till fem kanske. Att det är ett relativt litet antal företag på en marknad där komplexa objekt tillverkas är alltså det normala och inget att oja sig över.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Hans Lind Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • Sverigeförhandlingarna kan leda till lägre bostadsbyggande

  Hans Lind Hans Lind applicerar spelteori på statens infrastrukturförhandlingar med kommunerna. ”Slutsatsen utifrån spelteori är därmed rimligen att denna typ av förhandlingar är en dålig idé” skriver han.

 • Allt har sin tid – även inflationsmål

  Hans Lind Diskussionen om bostadsmarknaden, där de negativa effekterna av lägre räntor får kompenseras av bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotsgränser visar att det behövs en samordnad politik som täcker flera politikområden. Och då fungerar det inte med en aktör som stirrar sig blind på ett mål – inflationstakten.

 • Efter amorteringskravet: trendbrott eller inte?

  Hans Lind Knappt två veckor har gått sedan amorteringskravet infördes. Enligt en ny undersökning har förväntningarna på stigande bopriser sjunkit. Samtidigt menar experter att det handlar om ett tillfälligt trendbrott och en normal nedgång för säsongen.

 • Ett nytt miljonprogam – men absolut inte

  Hans Lind De som byggdes under 1950-talet, som Vällingby och Farsta, sågs ju som ”framtiden” och hade lika många studiebesök som Hammarby Sjöstad haft. Men om ni nu var så duktiga på att bygga förorter under 1950-talet, hur kunde vi tio år senare under miljonprogrammet bygga förorter som snabbt fick dåligt rykte och med tiden en mycket ensidigt befolkningssammansättning?

 • Bättre nyttjande av hyresbeståndet

  Hans Lind Med dagens situation på bostadsmarknaden behöver vi både bygga mer och utnyttja det befintliga beståndet bättre. Att tvinga fram ett ökat utnyttjande genom mer marknadsmässiga hyror eller högre fastighetsskatt är enligt min bedömning varken socialt acceptabelt eller politiskt möjligt på kort sikt. Om vi inte kan använda piskan så återstår att hitta morötter.

 • ”Våga göra lite experiment”

  Hans Lind När det gäller bostadsfrågan så är det kanske framförallt två personer från KTH som synts och hörts i debatten under väldigt många år. Både Hans Lind och Stellan Lundström har vid sidan av forskningen haft en vilja att följa och påverka den verkliga utvecklingen.

 • ”Åtkomliga bostäder” för lägre inkomster

  Hans Lind I bostadsbristens Sverige är det ofta låginkomsttagare som råkar mest illa ut. I en ny bok skriver professor Hans Lind att det måste byggas bostäder som inte är attraktiva för höginkomsttagare, för att låginkomsttagare ska kunna hitta en bostad.

 • Rätt till 75+ trygghetsboende till rimlig hyra!

  Hans Lind Under de senaste decennierna kan vi se två trender när det gäller boende för äldre. Den första är att allt mer satsas på hemtjänst och hemsjukvård, en annan tendens under senare tid är att det växer fram allt fler privata alternativ som erbjuder äldreboende.

 • Webb-TV: ”Behövs en ny Karl XI”

  Hans Lind För drygt ett år sedan presenterade Bokriskommittén sina slutsatser, som sammanfattningsvis handlade om att det inte räcker att bara bygga – och inte heller att bara öka rörligheten i det befintliga beståndet. På tisdagen samlades man åter, för att prata om vad som hänt sedan dess. Svaret: inte särskilt mycket. Se kommentarer från Hans Lind, Klas Eklund och Lennart Weiss i ett TV-inslag.

 • Flyktingkrisen och bostadsmarknaden

  Hans Lind När det enda förslag som läggs fram är att processen för tillfälliga bygglov ska snabbas upp har politikerna uppenbarligen inte förstått situationens allvar. Ingen kan ju heller på allvar tro att några miljarder i subventioner – utan krav på mer planlagd mark – har någon märkbar effekt på byggandet. Det antyds att flyktingar kommer att få ordna boende själva i högre grad, och vad händer då?

 • Varför vertikal integration?

  Hans Lind Företag och organisationer väljer olika sätt att avgränsa sin verksamhet. Vissa, som till exempel Trafikverket, väljer en Renodlad Beställarroll och köper i princip allt externt. I den privata sektorn finns stor spridning när det gäller vad som görs internt och vad som köps på marknaden. Det finns företag som valt en relativt långtgående vertikal integration, det vill säga har olika led internt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived