Posts Tagged ‘Gröna obligationer’

 • SFF emitterar 1,25 miljarder grönt

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har öppnat två nya obligationslån, nummer 117 och 118, under vilka man emitterar gröna obligationer. Lånen är tvååriga och lån 117 löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus 75 räntepunkter.

 • Platzer emitterar gröna obligationer

  Gröna obligationer Platzer gör ytterligare en grön säkerställd emission via Svensk Fastighetsfinansiering. ”Det ligger i linje med det hållbarhetsfokus som vi bedriver verksamheten utifrån”, säger Lennart Ekelund.

 • Emitterar 1,75 miljarder grönt

  Gröna obligationer SBAB har emitterat en grön obligation med ett nominellt värde om 1,75 miljarder kronor. Lånet är icke säkerställt och löper över fem år.

 • Fabege öppnar för fler gröna obligationer

  Gröna obligationer Fabege utökar sitt gröna MTN-program, sitt program för emission av gröna obligationer, till 5 miljarder kronor. Det innebär att man utökar programmet med 3 miljarder.

 • Lanserar mörkgröna obligationer

  Gröna obligationer Vasakronan, som sedan man lanserade de första gröna företagsobligationerna år 2013 har emitterat gröna obligationer för 8 miljarder kronor, har lanserat ett nytt ramverk för gröna obligationer. Obligationsprogrammet ställer enligt ett pressmeddelande från Vasakronan större krav på de projekt som finansieras.

 • Emitterar gröna obligationer för 1,3 miljarder

  Gröna obligationer Atrium Ljungberg som nyligen gick ut med att man etablerat ett ramverk för gröna obligationer har gjort sin första emission av sådana. I den första emissionen emitterar man obligationer till ett nominellt värde om 1,3 miljarder kronor.

 • SFF utökar grönt lån

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har utökat sitt gröna lån 114 med 150 miljoner kronor. Lånet har en löptid en fem år, med slutligt förfall 20 februari 2022, och den emitterade obligationen löper med en effektiv ränta om Stibor 3M samt en räntemarginal om 130 baspunkter.

 • Lånar ytterligare 300 miljoner grönt

  Gröna obligationer Fabege fortsätter emittera gröna skuldpapper och på torsdagen meddelar bolaget att man emitterat en grön obligation om 300 miljoner kronor inom ramen för sitt gröna MTN-program.

 • Lånar 150 miljoner grönt

  Gröna obligationer Fabege har lånat upp 150 miljoner kronor via en femårig grön obligations som emitteras på den svenska penningmarknaden av SFF, där Fabege äger 20 procents andel.

 • En femtedel av Fabeges finansiering grön

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har emitterat gröna obligationer till ett nominellt värde om 300 miljoner kronor. Obligationerna ingår i lån 113 som öppnas i samband med emissionen.

 • Utreder hur gröna obligationer kan främjas

  Gröna obligationer Mats Andersson, som tidigare i år lämnade sin post som vd för Fjärde AP-fonden har utsetts av finansmarknadsminister Per Bolund utsetts till särskild utredare med uppgift att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas.

 • SKB emitterar 300 miljoner grönt

  Gröna obligationer Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, har emitterat ett obligationslån om 300 miljoner kronor. Det rör sig om ett grönt lån, där finansieringen används till miljöinriktade projekt och fastigheter, och löptiden är fem år.

 • Emitterar 700 miljoner i grön finansiering

  Gröna obligationer Fabege har tagit upp ny grön finansiering om 700 miljoner kronor via sitt delägda bolag Nya Svensk Fastighetsfinansiering. Nya SFF emitterar en tvåårig grön obligation, lån 111, med förfallodatum 3 december 2018 till en rörlig räntekupong om Stibor 3M plus ett påslag om 80 räntepunkter.

 • Största gröna obligationen i svensk historia

  Gröna obligationer Kommuninvest har emitterat en grön obligation till ett nominellt belopp om 5 miljarder kronor. Det är enligt ett pressmeddelande från kommunernas internbank den största gröna obligationsemissionen någonsin i Sverige.

 • Lånar 500 miljoner grönt

  Gröna obligationer Platzer har tagit upp 500 miljoner kronor i grön finansiering via det delägda bolaget Nya Svensk Fastighetsfinansiering. Det rör sig om en säkerställd grön obligation med säkerhet i Platzers Leed Platinum-certifierade fastighet Gullbergsvass 5:26 i Göteborg.

 • Castellum emitterar sina första gröna obligationer

  Gröna obligationer Castellum har emitterat gröna obligationer till ett nominellt värde om 1 miljard kronor. Det är bolagets första emission av gröna papper och den sker inom ramen för bolagets befintliga MTN-program.

 • Utökar grön belåning

  Gröna obligationer Wihlborgs har via det delägda bolaget Nya Svensk Fastighetsfinansiering lånat upp 460 miljoner kronor i grön finansiering. Det rör sig om en grön obligation som emitteras inom ramarna för Nya SFF:s gröna obligationslån som förfaller i september 2018.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived