Posts Tagged ‘FastPartner’

 • Johansson fortsätter tanka FastPartner

  FastPartner FastPartners vd och huvudägare, Sven-Olof Johansson, har i två transaktioner daterade 11 och 12 december ökat sitt innehav i bolaget med 50 501 aktier.

 • FastPartner emitterar certifikat

  FastPartner FastPartner har gjort en första emission under sitt nyetablerade certifikatprogram. Bolaget har emitterat certifikat till ett nominellt värde om 1,1 miljarder kronor, på löptider mellan 3 och 12 månader.

 • Johansson fortsätter tanka FastPartner

  FastPartner Sven-Olof Johansson fortsätter köpa små sjok med aktier i FastPartner där han är både vd och huvudägare. 13 november köpte han 2 258 aktier i bolaget till kursen 136 kronor per aktie.

 • Köper för 850 miljoner av Oscar

  FastPartner Fastpartner förvärvar en kontorsfastighet på Östermalm i Stockholm av Oscar Properties. Köpeskillingen uppgår till 849 miljoner kronor – ett resultat som innebär negativ effekt för Oscar Properties.

 • FastPartner delårsrapport K3 2017

  FastPartner   Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8) MSEK. Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%. Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per stamaktie 8,33 (8,25) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2) [läs mer…]

 • Vill refinansiera med certifikat

  FastPartner FastPartner vill ändra villkoren i sina utestående obligationer i syfte att kunna refinansiera delar av sin låneportfölj med certifikat. Det rör sig om lån hos kreditgivare som man som sagt vill kunna refinansiera kortsiktigt på kapitalmarknaden.

 • Hyr ut 6 000 kvadratmeter i Gävle

  FastPartner FastPartner har tecknat ett 11-årigt hyreskontrakt med Turbo Extreme Sport Zone

 • Vd fortsätter tanka FastPartner

  FastPartner Sven-Olof Johansson fortsätter köpa aktier i FastPartner där han är vd och huvudägare. Den 19 september köpte han 738 aktier i bolaget.

 • Hyr ut 9 000 kvadratmeter

  FastPartner FastPartner har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Alnova på Orrekulla Industrigata i Göteborg.

 • Fortsätter köpa i FastPartner

  FastPartner Sven-Olof Johansson fortsätter köpa aktier i FastPartner där han är vd och huvudägare. 14 september köpte Johansson 2 540 aktier i bolaget

 • Johansson tankar FastPartner

  FastPartner FastPartners vd och huvudägare, Sven-Olof Johansson, köpte på onsdagen 753 aktier i bolaget till kursen 142 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Fortsätter köpa FastPartner-aktier

  FastPartner FastPartners vd Sven-Olof Johansson fortsätter att tanka aktier i bolaget. I två avslut daterade 18 augusti och 21 augusti köpte han 1 214 respektive 2 992 stamaktier i bolaget till kursen 142 kronor i båda transaktioner.

 • Styrelseledamot säljer i FastPartner

  FastPartner Lars Wahlqvist, som sitter i styrelsen för FastPartner och således har insiderstatus i bolaget, sålde dagarna 17 och 18 augusti 2 000 aktier i bolaget i sjok om 1 000 aktier respektive dag.

 • Johansson ökar i FastPartner

  FastPartner FastPartners vd och huvudägare, Sven-Olof Johansson, köpte i två transaktioner daterade 14 och 15 augusti 3 216 aktier i bolaget. Transaktionerna gjordes till aktiekurserna 140,18 respektive 140 kronor per aktie.

 • Fastighetschef ökar i FastPartner

  FastPartner Svante Hedström som är FastPartners fastighetschef i Stockholm köpte på fredagen 832 aktier i bolaget.

 • FastPartner ökar förvaltningsvinsten

  FastPartner FastPartner redovisar ett driftnetto på 229,3 miljoner kronor för andra kvartalet 2017, en ökning med 9 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal under 2016. Ökningen förklaras huvudsakligen av nyuthyrningar men även av fastighetsförvärv som gjordes under 2016 och 2017.

 • FastPartner delårsrapport K2 2017

  FastPartner Hyresintäkterna ökade med 3,7% och uppgick till 655,8 (632,3) MSEK. Driftnettot ökade med 4,2% och uppgick till 432,6 (415,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,0 (65,6)%. Förvaltningsresultatet ökade till 319,5 (297,6) MSEK, per stamaktie 5,30 (5,43) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 536,2 (17 394,2) MSEK. [läs mer…]

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived