Posts Tagged ‘Digitalisering’

 • VR-teknik ska påskynda processer

  Digitalisering Fastighetsbranschen har de senaste åren brottats med hur ny teknik ska tillämpas rent praktiskt. Finska Tieto kommer med ett exempel när man med hjälp av intelligent teknik fokuserat på nya typer av kontor.

 • Sthlm Tech Fest om fastighetsbranschen

  Digitalisering På söndag drog Stockholm Tech Fest igång och håller på i tre dagar. Under ett seminarium behandlades framtidens boende och arbetsplatser.

 • Fastighetsservice – nästa digitala utmaning

  Digitalisering Digital transformation skapar både möjligheter och utmaningar i fastighetsbranschen. Nu lägger Fastighetsägarna Stockholm i en högre växel för att säkerställa att branschen hänger med i utvecklingen.

 • Castellum satsar på digitalisering

  Digitalisering Castellum initierar ett pilotprojekt som drivs av det egna innovationslabbet Castellum Next20 och sjösätts inom kort. Förhoppningen är att förenkla livspusslet för de 250 000 människor som arbetar i bolagets 700 fastigheter.

 • Hur säker är den smarta staden?

  Digitalisering Vi går mot en allt mer digital framtid och blir samtidigt allt mer exponerade mot brister i systemen. Det leder till att IT- och driftsäkerhet hamnar i fokus.

 • Halv miljon till digitala byggprocesser

  Digitalisering Vinnova har beviljat stöd på 500 000 kronor för ett projekt för att digitalisera byggbranschen. Syftet är att skapa en digital byggprocess för ökad automation och nya arbetssätt.

 • Spelindustrin nyckeln för att snabba upp byggprocessen?

  Digitalisering Konkurrensen om spelarnas gunst tvingar spelutvecklarna att ta fram allt starkare spelmotorer och hårdvara. I slutändan kan det också korta ledtiderna i byggsektorn.

 • ”Digitalt först” i fastighetsbranschen

  Digitalisering Planprocessen får ofta kritik för att vara alltför komplicerad, långdragen och icke-transparent. Många lyfter till och med fram en snabbare process som lösningen på bostadsbristen. Med bland annat det som bakgrund fattades under hösten ett regeringsbeslut om digital förnyelse av landets offentliga verksamheter.

 • Digitaliseringen revolutionerar kontorslandskapet

  Digitalisering På bara ett år har Epicenter i Stockholm vänt upp och ner på hur ett kontorshotell kan se ut. Här är begrepp som flexibilitet, kundanpassning och digital teknik bara förnamnet.

 • 3D-karta ska ge fler bostäder

  Digitalisering På torsdagen gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att ta fram en digital 3D-karta över Sverige, i syfte att göra samhällsbyggnadsprocessen smartare. Tanken är att olika aktörer direkt ska kunna få information om förutsättningarna att bygga på en särskild plats bara genom att klicka på kartan.

 • Jag litar inte längre på mina vänner

  Digitalisering När jag tittar på film litar jag inte längre på rekommendationer från mina vänner – aggregerad data från hundratusentals människor garanterar att en film med över 7 i betyg på IMDB helt enkelt är sevärd. Digitaliseringen förändrar våra liv mer än vi tror, och det sker utan att vi tänker på det. Den finansiella sektorn är inte förskonad.

 • Digitaliseringen påverkar företagens affärsmodeller

  Digitalisering Ett engelskt ord som ofta dyker upp när folk pratar om ny digital teknik och affärsmodeller är ”disruptive”.

 • Digitaliseringen kan påverka fastigheter på sikt

  Digitalisering I samband med differentialkalkyler talar man om en inflexionspunkt när kurvan börjar böja sig kraftigt och går över från att vara konkav till att bli konvex. I sin bok ”Den andra maskinåldern” menar Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee att vi befinner oss vid en sådan punkt i samhällsutvecklingen. Orsaken är den nya vågen av digitalisering som sköljer över världen. Nu gäller det för företagsledningar i alla branscher att förstå vad det innebär för den egna affären.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived