Posts Tagged ‘Corem’

 • Corems stamaktie blir Corem A

  Corem Corems stamaktie kommer från och med 27 november att heta Corem A och handlas under det namnet på Stockholmbörsen. Namnbytet är ett led i förberedelserna för fondemissionen av B-aktier i bolaget.

 • Corem inför B-aktier och slår ihop aktier

  Corem Corems extra bolagsstämma har beslutat att införa ett nytt aktieslag, B-aktier. Det innebär att bolagets befintliga stamaktie döps om till A-aktie och befintliga aktieägare erhåller B-aktier i förhållande till sitt A-aktieinnehav via en fondemission.

 • Corem hyr ut i Borås

  Corem Corem välkomnar en ny hyresgäst i sina lokaler i Ramnaslätt industriområde, Borås. Det är bolaget Transbaltika som hyr 5 300 kvadratmeter.

 • Tecknar stort hyresavtal i Järfälla

  Corem Corem har tecknat ett hyresavtal omfattande 16 500 kvadratmeter med hissföretaget Aritco i Veddesta, Järfälla. 

 • Corem delårsrapport K3 2017

  Corem DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16). Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 535 mkr (422). Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 mkr (206). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (298) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 63 mkr (-219). Resultat efter skatt uppgick till 638 mkr (502), vilket motsvarar 8,58 kr [läs mer…]

 • Corem gör affärer med Arnhult-bolag

  Corem Corem har gjort två affärer med närstående bolag inom den så kallade Arnhults-sfären. Dels har man gjort en bytesaffär med Klövern, dels köpt en fastighet av ett dotterbolag till M2 Asset Management.

 • Corem hyr ut till Landstinget

  Corem Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande cirka 1 700 kvadratmeter i Katrineholm.

 • Corem säljer bostadsprojekt till JM

  Corem JM förvärvar byggrätter för 560 bostäder i Lund, i ett projekt som bolaget fram till nu drivit tillsammans med Corem. Byggrätterna förvärvas för 260 miljoner kronor.

 • Hyr ut till Hornbach i Borås

  Corem Corem Property Group hyr ut 8 600 kvadratmeter till Hornback i fastigheten Skruven 3 i Borås. Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln i området.

 • Corem köper och bygger i Helsingborg

  Corem Corem Property Group har köpt fastigheten Nyhagshuset 5 i Helsingborg där man uppför en logistikanläggning med en total yta om 13 000 kvadratmeter som hyrs ut till Seafrigo Nordic.

 • Hyr ut 16 000 kvadratmeter

  Corem Corem har under de tre senaste månaderna tecknat avtal inom Region Stockholm om cirka 16 000 kvadratmeter.

 • Corem lånar 500 miljoner

  Corem Corem Property Group har beslutat att emittera ett obligationslån till ett nominellt värde om 500 miljoner kronor. Det rör sig om ett icke-säkerställt lån som emitteras på den nordiska penningmarknaden med emissionsdatum 24 mars.

 • Corem bokslutskommuniké 2016

  Corem · Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 723 mkr (607) och övriga intäkter uppgick till 17 mkr (19). · Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 574 mkr (481). · Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 276mkr (201). · Värdeförändringar fastigheter uppgick till 498 mkr (265) och värde­för­ändringar derivat påverkade resultatet med -101 mkr (114). · Resultat efter skatt uppgick till 915 mkr (800), vilket motsvarar [läs mer…]

 • Corem köper för 275 miljoner i Helsingborg

  Corem Corem köper två fastigheter av Mälarum Fastigheter i Helsingborg. Totalt omfattar de drygt 20 000 kvadratmeter. Fastigheterna köps för 275 miljoner kronor.

 • Corem rekryterar fastighetschef

  Corem Corem rekryterar Anna Lidhagen Ohlsén från Hufvudstaden, som ny fastighetschef. Hon tar även plats i ledningsgruppen.

 • Storägare säljer 2,3 procent i Corem

  Corem ABG Sundal Collier har på tisdagsförmiddagen mäklat två stora aktieposter i Corem Property Group, varav den ena skulle kunna betäcknas som en jättepost. Klockan 11:01 mäklade man internt en post om 1,885 miljoner aktier i fastighetsbolaget.

 • Corem köper lager för 275 miljoner

  Corem Corem köper två lagerfastigheter i Helsingborg, omfattande totalt drygt 20 000 kvadratmeter. Affären görs till ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived