Posts Tagged ‘Cirkle K’

  • Nacka tvistar vidare för nya bostäder

    Cirkle K Nacka kommuns rättsliga strid för 2 000 nya bostäder på Bergs gård, där Cirkle K har sin oljedepå, går vidare. Kommunen har nu fått prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived