Posts Tagged ‘Bonava’

 • Platzer säljer byggrätter för 1,7 miljarder

  Bonava Platzer har sålt en portfölj med bostadsbyggrätter i Södra Änggården i Göteborg till fyra olika köpare. Byggrätterna säljs via bolagsförsäljningar till ett sammanlagt underliggande värde om 1,7 miljarder kronor.

 • Storpost i Bonava byter ägare

  Bonava Carnegie mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 100 000 B-aktier i Bonava, motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bostadsutvecklingsbolaget.

 • Bonava köper mark från Uppsalahem

  Bonava Bonava har köpt mark i Bäcklösa i södra Uppsala där man avser uppföra cirka 140 bostäder. Marken säljs av Uppsalas kommunala bostadsbolag, Uppsalahem, och tillträds under fjärde kvartalet.

 • NCC bygger Kappellgärdet Arena

  Bonava NCC har fått i uppdrag av Bonava att bygga 152 bostadsrätter i centrala Uppsala för cirka 250 miljoner kronor. Byggstart väntas ske i augusti och inflyttning i slutet av 2019.

 • Sju fick mark i Rosendals tredje etapp

  Bonava Uppsala kommun presenterade på torsdagen vinnarna i markanvisningstävlingen för den tredje etappen av Rosendal. Det rör sig om nio tilldelningsområden som omfattar sammanlagt 447 lägenheter.

 • Mäklar Bonava-aktier för 16 miljoner

  Bonava Nordea mäklade på torsdagsförmiddagen en aktiepost om 100 000 B-aktier i Bonava. Det motsvarar 0,1 procent av kapitalet i bolaget.

 • NCC bygger åt Bonava i Nacka

  Bonava Byggjätten NCC har fått i uppdrag av Bonava att bygga Tollare Terrass i Nacka, Stockholm, för ett ordervärde om 339 miljoner kronor. Arbetet omfattar fem hus med 124 bostadsrätter.

 • Chefsjurist ökar i Bonava

  Bonava Bonavas chefsjurist, Joakim Månsson, köpte på tisdagen 890 B-aktier i bolaget. Aktierna köpte han till kursen 150,75 kronor per aktie.

 • Bonava bygger 450 bostäder i Tyskland

  Bonava Bonava förvärvar mark i Berlin-Mariendorf, Tyskland för 490 miljoner kronor, där man planerar att bygga totalt 450 nya bostäder i olika upplåtelseformer.

 • Baltikumchef säljer Bonava-aktier

  Bonava Michael Björklund, som är Bonavas affärsområdeschef i Baltikum och S:t Petersburg samt medlem i bolagets ledningsgrupp, sålde på fredagen 5 738 B-aktier i bolaget till kursen 145 kronor.

 • Bygger åt Bonava i Hammarby Sjöstad

  Bonava Bonava har gett NCC i uppdrag att bygga bostadsprojektet Lugnet i Hammarby Sjöstad. Projektet omfattar 116 bostadsrätter och ordervärdet uppgår till 228 miljoner kronor.

 • Bonava investerar en miljard på Kungsholmen

  Bonava Bonava kommer under det andra kvartalet 2017 att påbörja utvecklingen av sitt projekt Kristinebergs Slottspark, som omfattar 182 bostäder. Totalt investerar bolaget 970 miljoner kronor i projektet.

 • Bonava delårsrapport k1 2017

  Bonava • Nettoomsättningen uppgick till 2 903 (1 877) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 503 (184) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 283 (9) MSEK • Rörelsemarginalen uppgick till 17,3 (9,8) procent • Resultat efter finansiella poster uppgick till 449 (113) MSEK • Periodens resultat efter skatt uppgick till 350 (88) MSEK • Kassaflöde före [läs mer…]

 • Bonava tillsätter avdelningschef

  Bonava Bonava anställer Daniel Engberg som ny avdelningschef för affärsutveckling Region Mitt.

 • Storpost i Bonava mäklas för 65 miljoner

  Bonava Nordea mäklade på torsdagen en aktiepost om 450 000 B-aktier i Bonava, motsvarande 0,5 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 144,4 kronor per aktie och aktiepostens värde var således 65 miljoner kronor.

 • Fler bostäder med moderniserad lagstiftning

  Bonava För att lösa bostadsbristen krävs mer standardiserade byggprocesser utan att ge avkall på den arkitektoniska kvalitén. Sådana processer skulle korta byggtiderna väsentligt. Detta i kombination med att implementera en modern bygglagstiftning som i Tyskland skulle mest troligt leda till fler byggda bostäder per år.

 • Bonava bygger 200 bostäder i Uppsala

  Bonava Bonava köper kvarteret Broccolin i Östa Salabacke, Uppsala av Gillöga AB. En ny detaljplan för 200 nya bostäder har vunnit laga kraft på området.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived