Posts Tagged ‘Åsa Henninge’

 • Åsa-Henninge-332x241

  Från fastigheter till samhällsinfrastruktur?

  Åsa Henninge Är vi på väg mot ett nytt glödhett investeringssegment på svensk fastighetsmarknad? För samhällsinfrastruktur i dess vida mening finns minst lika goda förutsättningar som inom segmentet samhällsfastigheter.

 • Åsa-Henninge-332x241

  Fastigheter – ett medel för tillväxt version 2.0

  Åsa Henninge Med det stora fastighetsbestånd som kommunerna innehar och med flera aktörer som är beredda till investeringar i en glödhet fastighetsmarknad är möjligheterna för kommunerna stora.

 • Åsa-Henninge-332x241

  Bostadsbristens beståndsdelar

  Åsa Henninge De svenska bostadspriserna har stigit markant och konsekvent sedan 1996. Samtidigt som bostadspriserna i riket som helhet har stigit med cirka 300 procent under perioden har storbankernas 5-åriga listräntor gått i motsatt riktning, från knappa 10 procent under inledningen av 1996 till knappt 2,5 procent idag.

 • Åsa Henninge.

  Från bevarande till hållbar stadsplanering

  Åsa Henninge Fokus inom stadsplanering har under lång tid inriktats på hur vi ska bevara våra städer. I Stockholms översiktsplan från 1990 samt 1999 konstaterades att Stockholm i huvudsak var färdigbyggt. I efterhand har vi insett att denna inriktning försvårar möjligheter för nyproduktion.

 • Åsa Henninge.

  Mer pengar till infrastruktur

  Åsa Henninge ”Regeringen, oavsett färg, har visat sig ovillig att pröva privata investeringar i infrastruktur i någon större utsträckning.”

 • Åsa Henninge.

  Samhällsfastigheter – ett medel för tillväxt

  Åsa Henninge I den nya ekonomiska geografin flyttar inte längre människor dit jobben finns utan omvänt flyttar jobben dit människor vill bo. Utifrån det perspektivet vinner den som kan skapa den miljö där man helst vill leva.

 • Åsa Henninge.

  Fastigheter före vård, skola och omsorg

  Åsa Henninge Medan offentlig samhällsservice i allt större omfattning överlåts att utföras av privata aktörer värnar majoriteten av landets kommuner och landsting om att fortsätta äga sina fastigheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived