• Wästbygg vann markanvisningstävling

  Syd Tekniska nämnden i Lunds kommun har bestämt att Wästbygg är en av fyra aktörer som tilldelas byggrätter i Brunnshög, Lund.

 • Byggherrar utsedda i Brunnshög

  Syd Fyra byggaktörer får möjlighet att köpa mark av Lunds kommun och bygga bostadshus i centrala Brunnshög.

 • Midroc hyr ut i Helsingborg

  Syd Midroc har tecknat ett hyresavtal med IT-bolaget Sigma IT Consulting som vid årsskiftet flyttar in i nya lokaler i kontorsbyggnaden Scala som nu är under uppförande vid Järnvägsgatan i centrala Helsingborg.

 • Grönt ljus för Malmös Varvstad

  Syd På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden i Malmö detaljplanen för den östra delen av vad man kallar Varvstaden – Kockums gamla varvshallar som ska omvandlas till en levande stadsmiljö.

 • Stor detaljplan går ut på samråd i Lund

  Syd Detaljplanen för utbyggnaden av Stångby strax norr om centrala Lund går nu ut på samråd. Detaljplanen, Stångby Öster II, innehåller bland annat 900 nya bostäder och ett nytt centrum.

 • LKF bygger nytt huvudkontor

  Syd Lunds byggnadsnämnd beslutade i veckan att ta fram en ny detaljplan för att bygga ett nytt huvudkontor till allmännyttiga LKF samt 50 nya lägenheter i samma hus.

 • Nästa steg för 800 nya bostäder i Malmö

  Syd Detaljplanearbetet för en av Jernhusens fastigheter i Malmö, nära centralstationen, har nu påbörjats. Totalt planeras 800 nya bostäder i området.

 • Danmarks nya giv i kampen om EMA

  Syd Kampen om den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s huvudkontor är hård och Danmarks nya giv för att locka myndigheten att flytta till det 20 våningar höga Copenhagen Towers i Örestad är att erbjuda 20 hyresfria år. Det rapporterar News Öresund och skriver att erbjudandet är värt 900 miljoner kronor till en miljard.

 • 110 nya bostäder i Ängelholm

  Syd Melin Förvaltning har gett FOJAB i uppdrag att gestalta sitt nya kvarter på det gamla sockerbruksområdet i Ängelholm, där cirka 110 nya bostäder ska byggas.

 • Corem säljer bostadsprojekt till JM

  Syd JM förvärvar byggrätter för 560 bostäder i Lund, i ett projekt som bolaget fram till nu drivit tillsammans med Corem. Byggrätterna förvärvas för 260 miljoner kronor.

 • Kontor och forskning tar plats i Lund

  Syd Strax öster om nya MAX IV i Brunnshög, Lund, har byggnadsnämnden i staden beslutat att ta fram en ny detaljplan för två så kallade nano-laboratorier samt nya kontor för 600 personer.

 • Akelius köper i Malmö för 200 miljoner

  Syd Akelius köpte innan sommaren en fastighet i Malmö för cirka 200 miljoner kronor enligt källor till Fastighetsnytt. Det bekräftar vd Pål Ahlsén och enligt honom rör det sig om fastigheten Nötskrikan 14.

 • Wihlborgs hyr ut till Optimera

  Syd Wihlborgs har tecknat avtal med Optimera om en ny butikslokal i östra Lund. Byggstart sker efter sommaren och inflyttning oktober 2018.

 • Köper för halv miljard i Köpenhamn

  Syd Akelius Residential har köpt elva fastigheter omfattande 128 lägenheter i Köpenhamn för 480 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna på Amagerbrogade på ön Amager i Köpenhamns södra delar.

 • NCC utvecklar sjukhusområde

  Syd NCC ska på uppdrag av Region Skåne modernisera Helsingborgs sjukhusområdes medieförsörjning. Uppdraget orderregistreras löpande och beräknas uppgå till 100 miljoner kronor under 2017.

 • Brinova gör första köp i Trelleborg

  Syd Brinova förvärvar en vårdfastighet i centrala Trelleborg för 27 miljoner kronor.

 • Fängelse blir bostäder i Malmö

  Syd MKB köper Malmö Centralfängelse från Specialfastigheter i syfte att bygga bostäder på tomten. Enligt en volymstudie kan bostadsbyggrätter på upp emot 20 000 kvadratmeter skapas på tomten.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived