• Swedbank Economic Outlook

  Samhälle

  Många utmaningar består 

  Swedbank konstaterar i rapporten Swedbank Economic Outlook att många utmaningar består inte minst i industriländerna, vilka är Sveriges och de baltiska ländernas viktigaste exportmarknader. Tillväxten i världsekonomin har reviderats upp till 4,4 procent i år, men reviderats ned för 2011 och 2012 till 3,6 procent respektive 3,8 procent…

 • Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Samhälle


    "Vi har ganska mycket lediga resurser men jag tror att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur…" 
  Cecilia Hermansson

  Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Enligt de flesta bedömningar går svensk ekonomi en ljus framtid till mötes. Senast var det Konjunkturinstitutet som reviderade upp sin prognos. Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, håller med om att utsikterna för svensk ekonomi är mycket positiva men menar att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur och kan förvänta oss en svagare tillväxt för nästa år…

 • Ny terminalbyggnad i Värtahamnen

  Samhälle Upphandlingen av arkitekter för en ny terminalbyggnad i Värtahamnen är klar. Arkitektfirmaet C. F. Møller/Berg Arkitektkontor har tagit fram förslaget som blev utvalt i upphandlingen av en ny terminalbyggnad i Värtahamnen.

 • Frågetecken kring det framtida eurosamarbetet

  Samhälle


    "Kortsiktigt har EU undvikit en kollaps i banksystemet men tittar vi mer långsiktigt för eurosamarbetet och för de utsatta ländernas utveckling och tillväxt så har stödpaketet ändrat ganska litet."  
  Cecilia Hermansson

  Frågetecken kring det framtida eurosamarbetet

  Massiva åtstramningspaket i Grekland, Spanien och Portugal tillsammans med ett enormt stödpaket från EU ska rädda Europa från en möjlig kollaps i banksystemet. EU har skapat sig lite andrum men frågan kvarstår dock om länderna klarar att resa sig, det kan avgöras av hur respektive lands befolkning ställer sig till åtstramningarna. På längre sikt är frågan hur eurosamarbetet kommer att utvecklas…

 • Hushållen tillväxtmotorn för svensk ekonomi

  Samhälle


    "Om man vill kyla av bostadsmarknaden finns mer att göra än bara ändra på styrräntan." 
  Cecilia Hermansson
  Chefekonom, Swedbank

  Hushållen tillväxtmotorn för svensk ekonomi

  Den samlade bilden av svensk ekonomi är att vi har möjlighet att få tillväxt i år och nästa år men Sverige får se upp när våra exportländer i närområdet ska strama åt. Det ser tuffare ut för svensk exportindustri och hushållen blir tillväxtmotorn under de närmaste åren…

 • Peter Malmqvist

  Samhälle


    "Vad de inte tänker på är att den korta räntan är den enda bromskloss som vi numera har i ekonomin och ska den bromsa en ekonomi som börjar skena så kan den mycket väl hamna långt över den långa räntan."  
  Peter Malmqvist

  ”Underskattad risk med rörlig ränta”

  Fastighetsnytt träffade finansanalytikern Peter Malmqvist under ett seminarium anordnat av Svenskt Fastighetsindex och IPD. Han anser att de låga korta räntorna utgör en fara för framförallt de unga bostadslåntagarna…

 • Positivt resultat för Stockholms Hamnar

  Samhälle Under 2009 reste över 12 miljoner passagerare och över 7 ton gods passerade via Stockholms Hamnar. Bara passagerartrafiken genererade 5,5 miljarder kronor i turistintäkter, fyllde 7 hotell varje dag året runt och stockholmsbesökarnas konsumtion ger upphov till 4 200 årssysselsatta i Stockholms län varje år.

 • Planer för nya Årstafältet presenterade

  Samhälle

  Planer för nya Årstafältet presenterade

  I dag tisdag har stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) tillsammans med huvudarkitekten på Archi5, Erik Giudice, presenterat Nya Årstafältet, en stadsdel söder om Söder med plats för uppemot 10 000 boende och omkring 2 600 arbetsplatser…

 • Stimulanserna bidrar till positivare 2010

  Samhälle


    "Det blir viktigt att följa hur risktagandet kommer att påverkas av ökade regleringar, men också hur regleringar kan påverka tillväxten på andra sätt."  
  Cecilia Hermansson

  Stimulanser bidrar till positivare prognoser för 2010
  2009 blev ett tufft år och för Sveriges del landar BNP på mellan -4 och -5 procent. Men inledningen av 2010 har varit lugnare än inledningen av 2009, anser Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, som här kommenterar ett antal centrala punkter som påverkar den svenska ekonomins utveckling under kommande år…

 • Vad blir efterdyningarna efter stimulanserna?

  Samhälle


    "Hittills har det funnits en stark och grundmurad tro att vi ska ha en låg inflation i världen men frestelsen att kanske inflatera bort en del av de enorma skuldbergen finns där." 
  Cecilia Hermansson

  Vad blir efterdyningarna efter stimulanserna?

  Sverige står lite starkare vilket gör att vi kan ha en lite mer positiv utveckling de närmaste åren än en hel del andra länder. Men oro kan på nytt uppstå på de globala finansmarknaderna och Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, tycker att man ska vara uppmärksam på vad som händer framöver i de länder som dras med stora budgetunderskott…

 • Peter Malmqvist

  Samhälle


    "Den globala konjunkturutvecklingen ser allt bättre ut, i detta fall den sammantagna utvecklingen för USA, Japan, Kina och Europas fem största länder. Det senaste halvåret har utvecklingen faktiskt vänt…" 
  Peter Malmqvist

  Dystra tongångar trots global vändning

  Peter Malmqvist, fristående analytiker, skriver i senaste numret av Fastighetsnytt att det syns tydliga tecken på att botten är nådd. Mot den bakgrunden är han överraskad över fastighetssektorns dystra tongångar på Business Arena…

 • Lång baksmälla att vänta

  Samhälle

   

  Lång baksmälla att vänta

  Inledningsanförandena på Business Arena gick i krisens tecken. Klas Eklund, Senior Economist SEB, och Cecilia Hermansson, Chefekonom Swedbank, ser båda en trög, långsam och slagig utveckling om än uppåt. Men eftersom ingen har varit med om något liknande tidigare finns det inga säkra prognoser även om det för tillfället ser ljusare ut på den Svenska marknaden…

 • PM Umeå Europeisk kulturhuvudstad

  Samhälle

  Umeå utses till Europeisk kulturhuvudstad 2014

  Den jury som hade i uppdrag att utse Europas kulturhuvudstad 2014 utfärdade igår i Stockholm sin rekommendation att titeln skulle tilldelas staden Umeå. Den andra svenska staden som ännu kvarstod som kandidat var Lund. Umeå kommer att utses formellt av EU:s ministerråd i maj 2010…

 • Europeisk storsatsning i Lund

  Samhälle Det är i stort sett klart att ESS anläggningen (European Spallation Source) hamnar i Lund. En investering på över 13 miljarder med stor betydelse för framtida utveckling i regionen. Enligt en undersökning av Pricewaterhouse Coopers skulle det innebära en ökning av BRP med 0,08 procent årligen för Skåne regionen.

 • Kinesiskt intresse för Umeå

  Samhälle


    "Tillsammans med Umeå universitet har nu kommunen utvecklat en strategi för internationella kontakter, och Kina och Japan har setts som speciellt viktiga."  
  Jörgen Boman

  Kinesiskt intresse för Umeå kommuns miljösystem

  Umeå har besök av en delegation från den kinesiska staden Lanzhou med 2,1 miljoner invånare. De kinesiska politikerna och tjänstemännen ska studera hur den svenska kommunen hanterar vatten- och avloppsfrågor samt miljötänkande…

 • Ny hamnanläggning i Malmö

  Samhälle Skanska har slutit avtal med Malmö Stad om att bygga en stor hamnanläggning i Norra Hamnen i Malmö åt hamnbolaget Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Kontraktssumman uppgår till 840 miljoner kronor.

 • Infra NynäshaNy infrastruktur stärker fastighetsmarknaden i Nynäshamnmn

  Samhälle

  Nyckelord: Fastighetsinvesteringar, arbetstillfällen, infrastruktur

  Ny infrastruktur stärker fastighetsmarknaden i Nynäshamn

  När fastighetsbolaget NGL Construction förvärvar fastigheter för mellan 600 och 800 miljoner kronor så är det en av de större investeringarna hittills i Nynäshamns kommun. Kommunalrådet Ilja Batljan menar att det är infrastrukturinvesteringar som skapat intresse för kommunen…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived