• Dämpat konjunkturläge med vissa ljusglimtar

  Samhälle En svagare utveckling från omvärlden gav Sverige en negativ tillväxt fjärde kvartalet 2011 på -1,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2011. Cecilia Hermansson, Chefekonom, Swedbank, tror att även första kvartalet 2012 kan bjuda på negativa siffror.

 • Lägre förtroende för regeringens bostadspolitik

  Samhälle En undersökning av Fastighetsägarna visar att fastighetsföretagarnas förtroende för regeringens bostadspolitik har sjunkit.

 • Försäljningen i detaljhandeln ökade

  Samhälle Enligt SCB ökade försäljningsvolymen ökade med 1,5 procent i januari jämfört med samma månad förra året.

 • Bostadsbyggandet minskade 14 procent

  Samhälle Enlig SCB påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter under 2011. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010 då 26 417 lägenheter började byggas.

 • Dyrt fördubbla kollektivtrafiken

  Samhälle En ökad kollektivtrafik skulle medföra en samhällsekonomisk nytta, men det är långt ifrån gratis. Det visar en ny beräkning från SKL.

 • Anbudstävling om kraftverk

  Samhälle Vattenfall vill tillsammans med Norrköpings kommun anordna en bred anbudstävling för Marvikens gamla kraftverk.

 • Svagare för byggverksamheten

  Samhälle Konjunkturinstitutets indikator steg något i februari. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet negativt till indikatorns utveckling.

 • Förslag angående Blåsenhusområdet i Uppsala

  Samhälle Kontoret för samhällsutveckling i Uppsala kommun arbetar med detaljplaneförslaget för den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet. Bland annat planeras en ny byggnad för universitetets centrala administration.

 • Möjligheterna uppväger riskerna

  Samhälle Enligt CBRE:s research håller trenden att globala företag etablerar sig på tillväxtmarknader i sig, trots de stora sociala, politiska och ekonomiska omvälvningarna under 2011.

 • Knivsta kommun expanderar

  Samhälle Mest byggs det i området Nya Alsike, men även i Knivsta tätort med cirka 7000 invånare börjar byggtakten att öka.

 • Malmö Arena redo för dansk konkurrent

  Samhälle Evenemang är högvilt för en arenafastighet. För Malmö Arena i Hyllie är målet är 120 evenemang på ett år.

 • Anders Silverbåge har gått bort

  Samhälle Stena Fastigheter meddelar att Anders Silverbåge, vd för Stena Fastigheter Malmö, har gått bort.

 • Bilhandelsfokus vid Kumlamotet

  Samhälle Uppsala är på väg att få nytt ett bilhandelscentrum vid Kumlamotet längs nya E4-motorvägen i den växande stadens sydöstra utkant.

 • Fördubblat bostadsbyggande

  Samhälle Länsstyrelsen har sammanställt Stockholms kommuners arbete med bostadsförsörjningen. Man konstaterar att det behövs en fördubbling av dagens bostadsproduktion.

 • Storstadens ritualer

  Samhälle Till det urbana livets utmaningar, liksom dess lockelser, hör mötet med människor vi inte känner och inte kommer att möta igen, än mindre lära känna. Lockelserna är uppenbara; att slippa ett liv där alla känner alla och alla har koll på vad alla gör, att vara både anonym och igenkänd, både främling och hemmastadd, både fri och trygg, både gränslös och avgränsad. För att inte tala om spänningen, stimulansen och mångfalden.

 • Kommunerna och konjunkturen

  Samhälle När jag tillträdde min tjänst som chefsekonom på SKL i augusti 2009 befann sig den svenska ekonomin, liksom större delen av den globala ekonomin, mitt i brinnande finanskris. Ekonomin hade tvärnitat under slutet av 2008/början av 2009 och prognoserna pekade mot fortsatt mer eller mindre fritt fall. Jag fick således inleda min nya bana med att administrera dystra prognoser för kommuner och landsting.

 • Förtätning kan ge grön fördel

  Samhälle Många av Sveriges städer växer och har en efterfrågan på bostäder. Inte sällan upplever man det som konfliktfyllt att hantera denna efterfrågan. Å ena sidan finns möjlighet att utveckla ett nytt område, å andra sidan finns argument för att förtäta redan befintlig bebyggelse.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived