• Möjligheterna uppväger riskerna

  Samhälle Enligt CBRE:s research håller trenden att globala företag etablerar sig på tillväxtmarknader i sig, trots de stora sociala, politiska och ekonomiska omvälvningarna under 2011.

 • Knivsta kommun expanderar

  Samhälle Mest byggs det i området Nya Alsike, men även i Knivsta tätort med cirka 7000 invånare börjar byggtakten att öka.

 • Malmö Arena redo för dansk konkurrent

  Samhälle Evenemang är högvilt för en arenafastighet. För Malmö Arena i Hyllie är målet är 120 evenemang på ett år.

 • Anders Silverbåge har gått bort

  Samhälle Stena Fastigheter meddelar att Anders Silverbåge, vd för Stena Fastigheter Malmö, har gått bort.

 • Bilhandelsfokus vid Kumlamotet

  Samhälle Uppsala är på väg att få nytt ett bilhandelscentrum vid Kumlamotet längs nya E4-motorvägen i den växande stadens sydöstra utkant.

 • Fördubblat bostadsbyggande

  Samhälle Länsstyrelsen har sammanställt Stockholms kommuners arbete med bostadsförsörjningen. Man konstaterar att det behövs en fördubbling av dagens bostadsproduktion.

 • Storstadens ritualer

  Samhälle Till det urbana livets utmaningar, liksom dess lockelser, hör mötet med människor vi inte känner och inte kommer att möta igen, än mindre lära känna. Lockelserna är uppenbara; att slippa ett liv där alla känner alla och alla har koll på vad alla gör, att vara både anonym och igenkänd, både främling och hemmastadd, både fri och trygg, både gränslös och avgränsad. För att inte tala om spänningen, stimulansen och mångfalden.

 • Kommunerna och konjunkturen

  Samhälle När jag tillträdde min tjänst som chefsekonom på SKL i augusti 2009 befann sig den svenska ekonomin, liksom större delen av den globala ekonomin, mitt i brinnande finanskris. Ekonomin hade tvärnitat under slutet av 2008/början av 2009 och prognoserna pekade mot fortsatt mer eller mindre fritt fall. Jag fick således inleda min nya bana med att administrera dystra prognoser för kommuner och landsting.

 • Förtätning kan ge grön fördel

  Samhälle Många av Sveriges städer växer och har en efterfrågan på bostäder. Inte sällan upplever man det som konfliktfyllt att hantera denna efterfrågan. Å ena sidan finns möjlighet att utveckla ett nytt område, å andra sidan finns argument för att förtäta redan befintlig bebyggelse.

 • Konjunkturen bättre än sitt rykte

  Samhälle Det senaste halvårets börs- och ränteoro har fått de flesta bedömare att prognostisera en global lågkonjunktur. Det syns inte i statistiken. De flesta viktiga marknader utvecklas bra, men Medelhavet är en kriszon.

 • Vad kan vi egentligen veta?

  Samhälle I inledningen till boken Den nikomachiska etiken skriver Aristoteles: ”Det är nämligen karaktäristiskt för en bildad person att han på varje område eftersträvar exakthet i den utsträckning som företeelsens natur medger” (översättning av Mårten Ringbom). Det han ville säga var att argumentation om etiska frågor inte kan ha samma precision som argumentation inom matematiken.

 • Viktig logistiknod i Närke

  Samhälle Järnvägsknuten Hallsberg i södra Närke, två mil söder om Örebro, är snabbt på väg att utvecklas till en allt viktigare logistik- och transportnod.

 • Stockholmsregionen toppar ranking

  Samhälle I fDi Magazines ranking European Cities and Regions of the Future 2012/13 placerar sig Stockholmsregionen på första plats som European Overall Winner då det gäller utländska direktinvesteringar.

 • Varmt år sänkte elanvändningen

  Samhälle Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 • Växthus för 48 miljoner i Kumla

  Samhälle Kommunala Kumla Fastighets AB i Närke planerar att bygga ett växthus i det större formatet.

 • Hyresgästföreningen överklagar

  Samhälle

  Hyresgästföreningen överklagar

  Hyresgästföreningen har beslutat att överklaga hyresnämndens beslut där 149 lägenheter på Norra Kvarngärdet i Uppsala fick höjda hyror på upp mot 60 procent…

 • Solna stad ser över regelverk

  Samhälle

  Solna ska bli tuffare mot korruption

  Stadsledningsförvaltningen i Solna stad har fått i uppdrag att se över och revidera stadens regelverk och rutiner för att förebygga korruption i staden…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived