• Vem ska blåsa i visslan?

  Samhälle I en bransch med en historia av korruption och mutor har flera bolag de senaste åren skaffat egna visselblåsarfunktioner – men långt ifrån alla. Fastighetsnytt har kartlagt hur branschen jobbar med frågan.

 • Banar väg för ny stadsdel i Malmö

  Samhälle En överdäckning av nya Kontinentalbanan i Malmö skulle frigöra mark för 5 000 nya bostäder i centrala Malmö, enligt en utredning som Sweco håller på med just nu.

 • 2 902 miljarder i bostadslån

  Samhälle Tillväxttakten för bostadslånen minskade något och låg på 7,7 procent i december, enligt statistik från SCB.

 • WSP får uppdrag för östlig förbindelse

  Samhälle WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en plan för en östlig förbindelse i Stockholm, som ska binda samman Norra och Södra länken.

 • Framtidens stad – inkluderande och sammanhängande

  Samhälle Det finns några nödvändigheter att ha i åtanke när man planerar framtidens stad. En av dem är att staden blir mer urbant och socialt sammankopplad än vad dagens stad är. Det säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

 • Victoria – en ny stad i Sverige

  Samhälle Bygg en ny stad i Sverige, helt från grunden. En modern, kosmopolitisk stad byggd utifrån kulturell mångfald och jämställdhet. Det föreslår Anders Riedenfalk, civilingenjör och projektutvecklare, som bland annat varit inblandad i liknande projekt i Kenya.

 • Då når Sveriges befolkning 10 miljoner

  Samhälle Sveriges befolkning är i färd med att passera 10 miljoner invånare. Enligt Fastighetsnytts beräkningar sker det redan i helgen. Befolkningsökningen 2016 är den största i historien.

 • En stad för alla?

  Samhälle Runtom i Sverige byggs det mer än på länge. Staden ska vara hållbar, inkluderande, blandad och öppen. Samtidigt visar statistiken att de offentliga rummen används mest av pojkar och män. Var finns kvinnorna? Och var finns de unga flickorna?

 • Statlig kontroll av underhåll på järnvägarna

  Samhälle Regeringen har beslutat att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi övervaka behovet av underhåll på järnvägen.

 • Inflationstakten närmar sig 2 procent

  Samhälle Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

 • Byggande viktigt för integration

  Samhälle Själva byggandet är den enskilt viktigaste frågan för att motverka segregation. Det menar allmännyttans branschorganisation SABO, som på onsdagen publicerade resultatet av ett års arbete med att kartlägga kommunernas integrationsarbete.

 • Ett Stockholm med plats för framtiden

  Samhälle Stortorget har varit en central plats i Stockholm sedan 1200-talet. De beslut som tas idag och de värderingar de utgår ifrån avgör hur staden ser ut långt in i framtiden. Arkitekten Linda Schuur tycker att det är viktigt att vi funderar på hur vi vill att Stockholm ska se ut om flera decennier och att vi bygger på ett sätt som inte stänger in framtiden i dagens uppfattningar.

 • Stationsförslag för gul linje i Hagalund

  Samhälle Nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

 • Uppdrag att snabba på digitaliseringen

  Samhälle Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

 • Bygger tredje etappen av ESS

  Samhälle Skanska har tecknat avtal med ESS, den nya forskningsanläggningen som byggs utanför Lund, om att bygga den tredje etappen av anläggningen. Kontraktet är värt 2,5 miljarder kronor.

 • Klokt men oklart besked från Riksbanken

  Samhälle Det var ett klokt beslut av majoriteten i Riksbankens direktion att utöka köpen av statsobligationer. När man har kämpat så länge för att få upp inflationen är det bättre att ta i lite för mycket än att riskera att en starkare krona får inflationen att vända ner igen.

 • Riksbanken lämnar räntan oförändrad

  Samhälle Reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 procent. Enligt Riksbanken är det mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived