• Foto: Wikimedia/Fifo.

  Statlig kontroll av underhåll på järnvägarna

  Samhälle Regeringen har beslutat att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi övervaka behovet av underhåll på järnvägen.

 • Foto: Dreamstime.

  Inflationstakten närmar sig 2 procent

  Samhälle Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

 • bostäder sverige arki

  Byggande viktigt för integration

  Samhälle Själva byggandet är den enskilt viktigaste frågan för att motverka segregation. Det menar allmännyttans branschorganisation SABO, som på onsdagen publicerade resultatet av ett års arbete med att kartlägga kommunernas integrationsarbete.

 • stockholm_himmel-webb

  Ett Stockholm med plats för framtiden

  Samhälle Stortorget har varit en central plats i Stockholm sedan 1200-talet. De beslut som tas idag och de värderingar de utgår ifrån avgör hur staden ser ut långt in i framtiden. Arkitekten Linda Schuur tycker att det är viktigt att vi funderar på hur vi vill att Stockholm ska se ut om flera decennier och att vi bygger på ett sätt som inte stänger in framtiden i dagens uppfattningar.

 • eniro

  Stationsförslag för gul linje i Hagalund

  Samhälle Nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

 • lantmateriet

  Uppdrag att snabba på digitaliseringen

  Samhälle Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

 • Runt ESS (i vänsterkanten mot åkrarna i bild) kommer den nya stadsdelen Brunnshög att växa fram. Bild: Lunds kommun.

  Bygger tredje etappen av ESS

  Samhälle Skanska har tecknat avtal med ESS, den nya forskningsanläggningen som byggs utanför Lund, om att bygga den tredje etappen av anläggningen. Kontraktet är värt 2,5 miljarder kronor.

 • Tomas Pousette.

  Klokt men oklart besked från Riksbanken

  Samhälle Det var ett klokt beslut av majoriteten i Riksbankens direktion att utöka köpen av statsobligationer. När man har kämpat så länge för att få upp inflationen är det bättre att ta i lite för mycket än att riskera att en starkare krona får inflationen att vända ner igen.

 • Riksbanken

  Riksbanken lämnar räntan oförändrad

  Samhälle Reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 procent. Enligt Riksbanken är det mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden.

 • Bild: Dreamstime.

  En framtid på Mars?

  Samhälle Demografiska förändringar och klimatet är de stora utmaningarna när vi ställer oss frågan hur vi utnyttjar jordens resurser i framtiden. Kommer den tekniska utvecklingen komma till vår undsättning? Svaret är både ja och nej om man vänder sig till filmen och litteraturens värld. Finns det en risk att robotarna tar över eller ligger vår framtid bland stjärnorna?

 • Ledare: Framtiden är vad vi gör den till

  Samhälle Framtiden är ett oskrivet blad. Det är i princip det enda vi vet med all säkerhet om framtiden. I övrigt kan vi bara gissa.

 • Bostadslån

  Hyresgäster lägger störst andel på boendet

  Samhälle År 2015 gick ungefär 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till att betala för boendet, enligt siffror från statistiska centralbyrån (SCB).

 • Riksbanken. Foto: Sverrir Thór.

  Inflationstakten ökar men trycket fortfarande lågt

  Samhälle Inflationstakten, sett som tolvmånadersutveckling av konsumentprisindex (KPI), steg med 1,4 procent i november. I oktober var inflationstakten 1,2 procent.

 • Centralenområdet. Bild: Jernhusen.

  Klartecken för överdäckning i city

  Samhälle Stadsbyggnadsnämnden bestämde på torsdagen att tillsammans med Jernhusen starta detaljplaneprocessen för centralenområdet i city, vilket bland annat innebär en överdäckning av spårområdet.

 • pleiborn_webb

  Kan vi beräkna behovet av bostäder och nyproduktion?

  Samhälle SCB har lång erfarenhet av att göra befolkningsprognoser och som alla prognosmakare (jämför Riksbanken) har de också lång erfarenhet av att de slår fel. Men just nu ska vi inte skylla prognosmissarna på SCB. Det har nämligen aldrig varit så svårt att göra befolkningsprognoser som det är just idag.

 • inobi-analys-och-arkitektur

  Ny vision för Karlstads universitet

  Samhälle Karlstads universitet och Akademiska Hus har presenterat planen för hur campus ska utvecklas fram till 2030.

 • Bild: Dreamstime.

  Stockholm skapar nya normer för urban tillväxt

  Samhälle Amerikanen Bruce Katz är en uppburen expert på storstäder och hur de ska bära sig åt för att utvecklas i rätt riktning. Han har arbetat med bostadsfrågor åt Obama-administrationen och är idag verksam vid Brooking Institution i Washington. Fastighetsnytt fick tillfälle att ställa några frågor om hur stora och litet mindre städer kan komma att utvecklas i framtiden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived