• Ekonomin växte med 2,2 procent över tolv månader

  Samhälle BNP steg med 0,4 procent under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet innan. Det visar ny preliminär statistik från Statistiska centralbyrån. Jämfört med första kvartalet 2016 är tillväxten 2,2 procent.

 • Varför fungerar hyresmarknaden i Finland?

  Samhälle I de flesta branscher är vi vana vid att de nordiska marknaderna fungerar åtminstone på ett liknande sätt i samtliga länder. Titta bara på dagligvarumarknaderna, finansmarknaderna eller marknaderna för sällanköpsvaror. En stor skillnad finns däremot mellan marknaderna för hyresbostäder i Sverige och Finland.

 • Något lägre tillväxttakt för bostadslån

  Samhälle SCB uppger att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,4 procent i april, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med mars.

 • Gapet till marknadshyror har inte ökat

  Samhälle Hyrorna i Stockholm skulle i genomsnitt höjas med 25-35 procent om marknadshyror infördes. Gapet mellan marknadshyror och faktiska hyror har emellertid inte ökat under de senaste 50 åren.

 • Kastrup kan få ny storägare

  Samhälle Ett ägarskifte är på gång i Köpenhamns flygplats i Kastrup. Förvaltarna har meddelat att de anlitat rådgivare för att göra en strategisk översikt av deras ägande.

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  Samhälle Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

 • Inrättar statligt råd för utvecklingen av Arlanda

  Samhälle På onsdagen aviserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att ett särskilt Arlandaråd ska inrättas, med uppgift att bidra till regeringens arbete med att på lång sikt utveckla Arlanda flygplats.

 • Bygger USA:s första höghastighetsjärnväg

  Samhälle Det är inte bara i Sverige som vi tittar på snabba tåg som lösningen på många av våra problem vad gäller miljö och transporter. I Kalifornien byggs ”California High-Speed Rail”.

 • Räntan oförändrad på -0,50 procent

  Samhälle Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Samtidigt utökas köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra hälften av 2017. Först under mitten av nästa år förväntas räntan höjas.

 • Avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Samhälle Under fredagen undertecknades avtalen för kollektivtrafiksatsningar på över 25 miljarder kronor och mer än 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

 • Uppsala bygger nio nya skolor

  Samhälle Uppsala kommun konstaterar att man behöver 7 000 nya grundskoleplatser fram till år 2020. Därför ska nio nya skolor byggas och flera byggas ut.

 • Stor efterfrågan efter samhällsfastigheter framöver

  Samhälle Sverige kommer att ha en fortsatt hög befolkningstillväxt de närmaste tio åren och som siffrorna ser ut nu kommer landets befolkning att nå 11 miljoner under 2027. Det innebär övergången mellan 10 och 11 miljoner blir endast tio år vilket är rekordkort.

 • Ljummen reaktion på regeringens vårbudget

  Samhälle På tisdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget. För fastighetsbranschen fanns få nyheter, trots att branschen hade hoppats på mer.

 • Polisen som tror på det offentliga rummet

  Samhälle Ett bankrån avviker från det normala och passar bra som inslag i en nyhetssändning. En trevlig gårdsfest som gör att folk i ett bostadsområde lär känna varandra bättre eller en lokal fotbollsturnering får inte samma genomslag. Martin Marmgren känner till både det negativa och det positiva som händer i några av Stockholms mest socioekonomiskt utsatta områden bättre än de flesta genom sitt arbete som polis i Västerort.

 • Jeddah Tower – världens högsta byggnad

  Samhälle I Jeddah i Sauduarabien byggs just nu det som kommer att bli världens högsta byggnad. Bygget kallades från början Kingdom Tower (Burj al Mamlakah) eller ”Mile Tower” – det nämligen tänkt att bygget skulle bli 1,6 kilometer högt (en engelsk mile).

 • Tunnelbana till Älvsjö med i avtalet

  Samhälle Mer tunnelbana, spårväg och förlängning av Roslagsbanan var med i paketet när Sverigeförhandlingen tillsammans med Stockholms stad och landstinget presenterade den nya överenskommelsen. Noterbart är de justeringar i trängselskatten som ska träda i kraft 2020 och ge 7,5 miljarder.

 • Campusplan för Solna och Hagastaden undertecknad

  Samhälle Den nya campusplanen för KI Campus Solna har signerats. Campusplanen syftar till att skapa en inkluderande plats och samtidigt stärka Karolinska institutets identitet som ett världsledande medicinskt universitet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived