• Medskapande av delaktighet?

  Samhälle Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet studerar hur medskapande av kultur kan användas för att skapa en inkluderande stad. Som fallstudie används kulturhuvudstadsåret i Umeå, 2014.

 • Solna får gul tunnelbana till Hagalund

  Samhälle Solna får en ny tunnelbanestation i Hagalund, något kommunpolitikerna länge kämpat för. Stationen beräknas kosta 1,2 miljarder kronor och möjliggöra upp till 4 000 nya bostäder.

 • Leva lönsamt eller lönsamt att leva?

  Samhälle Hur ska det resoneras när samhällsnytta ställs mot lönsamhet? Ska en nyttoanalys ligga till grund för en satsning på infrastruktur eller finns det långsiktiga värden som smäller högre än att det är plus på sista raden? Landsbygdens utmaningar diskuterades av en panel under seminariepunkten ”Leva lönsamt eller lönsamt att leva?” på Business Arena Umeå.

 • Utredning positiv till OPS

  Samhälle Delbetänkandet ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital?” överlämnades under onsdagen till regeringen. Bland annat föreslås att ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet.

 • Shanghai Tower – världens näst högsta

  Samhälle I stadsdelen Pudong hittar man det senaste tillskottet bland Shanghais skyskrapor. Shanghai Tower är med sina 632 meter för närvarande världens näst högsta byggnad.

 • Ledare: En ansträngd bemanningssituation

  Samhälle Sverige är nu mitt inne i en byggboom. En byggboom som är av den magnitud att man nog får gå tillbaka till miljonprogrammets dagar för att hitta en motsvarighet.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  Samhälle Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

 • Glasgow försöker kika in i framtiden

  Samhälle Glasgow är en av de städer i Europa som ligger långt fram när det gäller öppen data och digitalisering. Fastighetsnytt ställde tre frågor till Gavin Slater som ansvarar för energifrågor i staden.

 • Försiktig Riksbank med kommunikationsproblem

  Samhälle Riksbanken anser att möjligheten att nå inflationsmålet fortfarande är osäker och behåller därför den expansiva penningpolitiken. Det mest dramatiska från Riksbankens presskonferens var att Stefan Ingves mikrofon inte fungerade så bra..

 • Reportage: ”Det här kan bli någonting stort”

  Samhälle I en tid när många oroar sig över utvecklingen i svenska förorter talar mycket för att det är viktigare än någonsin att involvera unga människor i planeringen av framtidens boende- och stadsmiljöer. Här är historien om när en grupp unga vuxna från Rissne vann en plantävling i Sundbyberg.

 • Valutainterventioner kan bli aktuella 2017

  Samhälle Sveriges Riksbank kan komma att behöva göra ingrepp på valutamarknaden under 2017. Detta i syfte att säkerställa att penningpolitiken för inflationen närmare inflationsmålet på 2 procent.

 • Fastighetsaktierna trotsar långräntan

  Samhälle Stockholmsbörsens fastighetsindex har stigit rejält sedan mitten av november trots att långräntan stigit kraftigt efter det amerikanska presidentvalet. Håller det tidigare sambandet mellan fastighetsindex och långräntan, så ligger fastighetsindex nu ungefär 10 procent för högt.

 • Första avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Samhälle Sverigeförhandlingen har undertecknat avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det är de första avtalen som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 • Vem ska blåsa i visslan?

  Samhälle I en bransch med en historia av korruption och mutor har flera bolag de senaste åren skaffat egna visselblåsarfunktioner – men långt ifrån alla. Fastighetsnytt har kartlagt hur branschen jobbar med frågan.

 • Banar väg för ny stadsdel i Malmö

  Samhälle En överdäckning av nya Kontinentalbanan i Malmö skulle frigöra mark för 5 000 nya bostäder i centrala Malmö, enligt en utredning som Sweco håller på med just nu.

 • 2 902 miljarder i bostadslån

  Samhälle Tillväxttakten för bostadslånen minskade något och låg på 7,7 procent i december, enligt statistik från SCB.

 • WSP får uppdrag för östlig förbindelse

  Samhälle WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en plan för en östlig förbindelse i Stockholm, som ska binda samman Norra och Södra länken.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived