• Är vertikal förtätning lönsam?

  Samhälle I ett projekt på SLU ämnar man undersöka effekterna av vertikal förtätning – att successivt bygga staden allt högre.

 • Toarullen, disken och toleransen

  Samhälle Hej, jag heter Mary. På väg genom företaget såg jag härskartekniker, favorisering, nonchalans och diskriminering. Låt oss börja här. Det är nämligen bland toalettrullar, oplockad disk, kopieringspapper, korridorshälsningar, språkbruk och tonläge tolerans börjar.

 • Migrationen ger osäkra prognoser

  Samhälle Mälardalen växer och det är speciellt en grupp, 80-plussarna, som ökar mest i regionen. Det betyder att redan hårt pressade kommuner möter ännu tuffare tider resurs- och kostnadsmässigt. Det och migrationen blir de två största utmaningarna, enligt Maria Pleiborn, demograf på WSP.

 • Atrium Ljungberg satsar på integration

  Samhälle Atrium Ljungberg drar nu igång sitt så kallade välkomstprogram, en modell för ökad integration, i Uppsala. Bolaget hoppas på att kunna utvidga programmet till andra platser där man är verksam. 

 • Nordligt hopp om Norrbotniabanan

  Samhälle Söderut hörs ofta hård kritik mot Norrbotniabanan. Men i norr älskar nästan alla planerna på en ny kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Inte minst lokala politiker, samhällsplanerare och den tunga industrin. Nu ser 30-miljardersprojektet ut att kunna bli verklighet.

 • Splittrad syn på risken på bomarknaden

  Samhälle Det finns en risk att bostadsbyggandet avtar snabbt från dagens höga nivåer, vilket kan bidra till eller förstärka en framtida lågkonjunktur. Varningen kommer från Riksbanken som samtidigt välkomnar en skärpning av amorteringskravet.

 • Fortsatt billigast i Luleå

  Samhälle Enligt årets Nils Holgersson-rapport skiljer det 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. Samma kommuner är i toppen och botten.

 • Staten satsar miljoner på innovation

  Samhälle Regeringen satsar 100 miljoner kronor på Smart Built Environment 2016-2019 och därefter utökas nog budgeten för projektet som fortsätter fram till 2028.

 • Byggmiljoner läggs i fel kassa

  Samhälle Förra året fick Trollhättan 18 miljoner kronor av staten för att öka bostadsbyggandet, men pengarna har i stället hamnat i kommunens allmänna kassa. Det rapporterar P4 Väst. 

 • Batterifabrik till Skellefteå

  Samhälle Northvolt meddelar att kampen mellan Skellefteå och Västerås om tillverkningen av lithium-jon batterier slutar med delat ansvar. Fabriken förläggs i Skellefteå medan huvuddelen av forskning och utveckling sker i Västerås.

 • FI senarelägger skärpt amorteringskrav

  Samhälle Efter att synpunkterna på remissen från Finansinspektionen gällande förslag på skärpt amorteringskrav kommit in väljer man nu att skjuta på det planerade ikraftträdandet till den första mars 2018.

 • Många turer om Nya Slussen

  Samhälle På torsdagen behandlade exploateringsnämnden ett ärende om tidig markreservation för Mälarterrassen i projektet Nya Slussen och bestämde att förslaget måste ses över på nytt.

 • KPIF-inflationen 2,3 procent i september

  Samhälle Inflationstakten i september var 2,3 procent enligt det KPIF som är den nya målvariabeln för inflationen i Sverige. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med augusti och från augusti till september steg KPIF med 0,2 procent.

 • Industri och studenter i Södertälje

  Samhälle Ett halvt Södertälje till ska byggas de närmaste 20 åren för att möta behoven på bostadsmarknaden där både trångboddhet och arbetspendling är utmaningar för staden.

 • Forskning om social bostadspolitik

  Samhälle Formas öppnar utlysning Forskning för en social bostadspolitik. Utlysningen omfattar 80 miljoner kronor under åren 2018 – 2020.

 • Nobelpriset i ekonomi till Richard Thaler

  Samhälle Kungliga Vetenskapsakademien beslutade i förmiddags att ge priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Richard Thaler vid universitetet i Chicago för ”hans bidrag till beteendeekonomin”. Med Nobelmått mätt är det en ovanligt kortfattad motivering. Samtidigt täcker den ett mycket stort område.

 • Staden som tog sig ur krisen

  Samhälle Eskilstuna är en av de snabbast växande städerna i Mälardalen och nyproduktionen av bostäder är den högsta sedan miljonprogrammet, samtidigt pågår ett gigantiskt infrastrukturprojekt och högskolebygge i kommunen. ”Det här är staden som tog sig ur krisen”, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived