• Självkörande bilar trissar upp bopriser

  Samhälle Digitaliseringen väcker nya processer inom flera sektorer i samhället och självkörande bilar är nästa stora utmaning. Experterna förutspår att utvecklingen kommer att ha stor inverkan på bostadspriserna.

 • Den nya bubblan – kommersiella fastigheter

  Samhälle Finansinspektionen och Riksbanken varnar i de senaste rapporterna om finansiell stabilitet för ökade risker på den kommersiella fastighetsmarknaden. Det finns emellertid ett glapp mellan varningarna och den analys som de baseras på.

 • Omtag för bostadsforskningen

  Samhälle 2001–2003 var senast det begav sig på KTH med vad man i dag kallar Bostad 1.0. Ett antal doktorer, 28 rapporter samt publicerade artiklar blev resultatet. Dagens bostadsmarknad ser dock väldigt annorlunda ut och därför känner man att det är dags för ett omtag på bostadsforskningen och lanserar bostad 2.0.

 • Ny regionplan över blocken i Stockholm

  Samhälle På torsdagen beslutas om en ny regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Inför sammanträdet har en blocköverskridande överenskommelse nåtts.

 • 28 550 bostäder i Malmö

  Samhälle Sverigeförhandlingen har kommit överens med Malmö stad och Region Skåne. Det landar bland annat i åtta bussobjekt och 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

 • Ännu en tunnelbanestation i Barkarby

  Samhälle Järfälla kommun har tillsammans med Stockholms länds landsting beslutat att anlägga ytterligare en stationsuppgång för den nya tunnelbanan i Barkarby. Investeringen uppgår till 91 miljoner kronor.

 • Ekonomin växte med 2,2 procent över tolv månader

  Samhälle BNP steg med 0,4 procent under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet innan. Det visar ny preliminär statistik från Statistiska centralbyrån. Jämfört med första kvartalet 2016 är tillväxten 2,2 procent.

 • Varför fungerar hyresmarknaden i Finland?

  Samhälle I de flesta branscher är vi vana vid att de nordiska marknaderna fungerar åtminstone på ett liknande sätt i samtliga länder. Titta bara på dagligvarumarknaderna, finansmarknaderna eller marknaderna för sällanköpsvaror. En stor skillnad finns däremot mellan marknaderna för hyresbostäder i Sverige och Finland.

 • Något lägre tillväxttakt för bostadslån

  Samhälle SCB uppger att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,4 procent i april, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med mars.

 • Gapet till marknadshyror har inte ökat

  Samhälle Hyrorna i Stockholm skulle i genomsnitt höjas med 25-35 procent om marknadshyror infördes. Gapet mellan marknadshyror och faktiska hyror har emellertid inte ökat under de senaste 50 åren.

 • Kastrup kan få ny storägare

  Samhälle Ett ägarskifte är på gång i Köpenhamns flygplats i Kastrup. Förvaltarna har meddelat att de anlitat rådgivare för att göra en strategisk översikt av deras ägande.

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  Samhälle Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

 • Inrättar statligt råd för utvecklingen av Arlanda

  Samhälle På onsdagen aviserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att ett särskilt Arlandaråd ska inrättas, med uppgift att bidra till regeringens arbete med att på lång sikt utveckla Arlanda flygplats.

 • Bygger USA:s första höghastighetsjärnväg

  Samhälle Det är inte bara i Sverige som vi tittar på snabba tåg som lösningen på många av våra problem vad gäller miljö och transporter. I Kalifornien byggs ”California High-Speed Rail”.

 • Räntan oförändrad på -0,50 procent

  Samhälle Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Samtidigt utökas köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra hälften av 2017. Först under mitten av nästa år förväntas räntan höjas.

 • Avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Samhälle Under fredagen undertecknades avtalen för kollektivtrafiksatsningar på över 25 miljarder kronor och mer än 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

 • Uppsala bygger nio nya skolor

  Samhälle Uppsala kommun konstaterar att man behöver 7 000 nya grundskoleplatser fram till år 2020. Därför ska nio nya skolor byggas och flera byggas ut.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived