• Avtal Sverigeförhandlingen

  Avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Infrastruktur Under fredagen undertecknades avtalen för kollektivtrafiksatsningar på över 25 miljarder kronor och mer än 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

 • Stockholm

  Tunnelbana till Älvsjö med i avtalet

  Infrastruktur Mer tunnelbana, spårväg och förlängning av Roslagsbanan var med i paketet när Sverigeförhandlingen tillsammans med Stockholms stad och landstinget presenterade den nya överenskommelsen. Noterbart är de justeringar i trängselskatten som ska träda i kraft 2020 och ge 7,5 miljarder.

 • Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

  Regeringen: höghastighetstågen blir av

  Infrastruktur På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg ”ska färdigställas”. Dessutom ska ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

 • eniro

  Solna får gul tunnelbana till Hagalund

  Infrastruktur Solna får en ny tunnelbanestation i Hagalund, något kommunpolitikerna länge kämpat för. Stationen beräknas kosta 1,2 miljarder kronor och möjliggöra upp till 4 000 nya bostäder.

 • Foto: Wikimedia/Fifo.

  Utredning positiv till OPS

  Infrastruktur Delbetänkandet ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital?” överlämnades under onsdagen till regeringen. Bland annat föreslås att ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet.

 • Avtal_Sverigeförhandlingen

  Första avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Infrastruktur Sverigeförhandlingen har undertecknat avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det är de första avtalen som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 • Visionsbild för Kontinentalstaden. Bild: Sweco.

  Banar väg för ny stadsdel i Malmö

  Infrastruktur En överdäckning av nya Kontinentalbanan i Malmö skulle frigöra mark för 5 000 nya bostäder i centrala Malmö, enligt en utredning som Sweco håller på med just nu.

 • Foto: WSP.

  WSP får uppdrag för östlig förbindelse

  Infrastruktur WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en plan för en östlig förbindelse i Stockholm, som ska binda samman Norra och Södra länken.

 • Foto: Wikimedia/Fifo.

  Statlig kontroll av underhåll på järnvägarna

  Infrastruktur Regeringen har beslutat att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi övervaka behovet av underhåll på järnvägen.

 • eniro

  Stationsförslag för gul linje i Hagalund

  Infrastruktur Nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

 • Centralenområdet. Bild: Jernhusen.

  Klartecken för överdäckning i city

  Infrastruktur Stadsbyggnadsnämnden bestämde på torsdagen att tillsammans med Jernhusen starta detaljplaneprocessen för centralenområdet i city, vilket bland annat innebär en överdäckning av spårområdet.

 • Foto: Dreamstime.

  Sju län med gemensam infrastrukturplan

  Infrastruktur Representanter för sju län skriver nu under ett gemensamt avtal med konkreta förslag för hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

 • Foto: Dreamstime.

  Lagförslag om värdeåterföring

  Infrastruktur Den 27 oktober tog regeringen beslut om att skicka ett lagförslag om värdeåterföring till Lagrådet.

 • HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner. Foto: Sverigeförhandlingen.

  Nya uppdrag för höghastighetståg

  Infrastruktur Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket två nya uppdrag, som handlar om att utreda lokala och regionala åtgärder kring storstäderna när den nya höghastighetsjärnvägen tagits i bruk.

 • Tunnelbana_2

  Nya tunnelbanan kommer närmare

  Infrastruktur Efter att Stockholmsförhandlingen avslutades kommer stadens nya tunnelbana allt närmare. Exploateringskontoret föreslår att samtliga nämnder godkänner de genomförandeavtal som nu tagits fram med alla kommuner.

 • Bygger om Flemingsbergs station

  Infrastruktur Jernhusen investerar 120 miljoner kronor för att göra plats för nya restauranger och butiker.

 • vartahamnen

  ”Ett lågmält landmärke”

  Infrastruktur Stockholms Hamnar har nu invigt den nya piren och passagerarterminalen dit Värtahamnens färjeverksamhet har flyttat.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived