• Kastrup kan få ny storägare

  Infrastruktur Ett ägarskifte är på gång i Köpenhamns flygplats i Kastrup. Förvaltarna har meddelat att de anlitat rådgivare för att göra en strategisk översikt av deras ägande.

 • Inrättar statligt råd för utvecklingen av Arlanda

  Infrastruktur På onsdagen aviserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att ett särskilt Arlandaråd ska inrättas, med uppgift att bidra till regeringens arbete med att på lång sikt utveckla Arlanda flygplats.

 • Bygger USA:s första höghastighetsjärnväg

  Infrastruktur Det är inte bara i Sverige som vi tittar på snabba tåg som lösningen på många av våra problem vad gäller miljö och transporter. I Kalifornien byggs ”California High-Speed Rail”.

 • Avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Infrastruktur Under fredagen undertecknades avtalen för kollektivtrafiksatsningar på över 25 miljarder kronor och mer än 100 000 nya bostäder i Stockholmsregionen.

 • Tunnelbana till Älvsjö med i avtalet

  Infrastruktur Mer tunnelbana, spårväg och förlängning av Roslagsbanan var med i paketet när Sverigeförhandlingen tillsammans med Stockholms stad och landstinget presenterade den nya överenskommelsen. Noterbart är de justeringar i trängselskatten som ska träda i kraft 2020 och ge 7,5 miljarder.

 • Regeringen: höghastighetstågen blir av

  Infrastruktur På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg ”ska färdigställas”. Dessutom ska ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

 • Solna får gul tunnelbana till Hagalund

  Infrastruktur Solna får en ny tunnelbanestation i Hagalund, något kommunpolitikerna länge kämpat för. Stationen beräknas kosta 1,2 miljarder kronor och möjliggöra upp till 4 000 nya bostäder.

 • Utredning positiv till OPS

  Infrastruktur Delbetänkandet ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital?” överlämnades under onsdagen till regeringen. Bland annat föreslås att ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet.

 • Första avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Infrastruktur Sverigeförhandlingen har undertecknat avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det är de första avtalen som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 • Banar väg för ny stadsdel i Malmö

  Infrastruktur En överdäckning av nya Kontinentalbanan i Malmö skulle frigöra mark för 5 000 nya bostäder i centrala Malmö, enligt en utredning som Sweco håller på med just nu.

 • WSP får uppdrag för östlig förbindelse

  Infrastruktur WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en plan för en östlig förbindelse i Stockholm, som ska binda samman Norra och Södra länken.

 • Statlig kontroll av underhåll på järnvägarna

  Infrastruktur Regeringen har beslutat att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi övervaka behovet av underhåll på järnvägen.

 • Stationsförslag för gul linje i Hagalund

  Infrastruktur Nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

 • Klartecken för överdäckning i city

  Infrastruktur Stadsbyggnadsnämnden bestämde på torsdagen att tillsammans med Jernhusen starta detaljplaneprocessen för centralenområdet i city, vilket bland annat innebär en överdäckning av spårområdet.

 • Sju län med gemensam infrastrukturplan

  Infrastruktur Representanter för sju län skriver nu under ett gemensamt avtal med konkreta förslag för hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

 • Lagförslag om värdeåterföring

  Infrastruktur Den 27 oktober tog regeringen beslut om att skicka ett lagförslag om värdeåterföring till Lagrådet.

 • Nya uppdrag för höghastighetståg

  Infrastruktur Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket två nya uppdrag, som handlar om att utreda lokala och regionala åtgärder kring storstäderna när den nya höghastighetsjärnvägen tagits i bruk.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived