• Reporäntan lämnas oförändrad

  Ekonomi Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent och bedömer att den nivån bör hållas ett halvår längre jämfört med prognosen från september, och sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat.

 • Vad gör Riksbanken?

  Ekonomi På torsdagen meddelar Riksbanken sitt senaste räntebeslut och med tanke på den inflationsmätning som presenterades för september har osäkerheten kring beslutet vuxit. Det kan nämligen vara så att den stigande inflationstrenden är bruten, något som skulle kunna leda till ytterligare en räntesänkning.

 • Regeringen slopar taket för uppskov

  Ekonomi Som tidigare aviserat vill regeringen att taket för uppskov på skatten vid försäljning ska slopas under fyra år. På tisdagen överlämnades en proposition till riksdagen.

 • Inflationen i september 0,9 procent

  Ekonomi Konsumentprisindex i september mättes 316,91 punkter vilket är 0,9 procent högre än i september ifjol. Inflationstakten var således 0,9 procent i september, en nedgång från augustis nivå på 1,1 procent.

 • Bidragit till att begränsa asymmetrier

  Ekonomi Regelverken spelar en avgörande roll för hur ekonomierna fungerar och utvecklas. Staterna stiftar lagar, men deras ramar fylls med innehåll av ett myller av kontrakt mellan olika aktörer. Bengt Holmström och Oliver Hart får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 ”för deras bidrag till kontraktsteorin”.

 • Kommunerna går sämre ekonomi till mötes

  Ekonomi Kommunernas, landstingen och regionernas ekonomi kommer snabbt att försämras framöver. År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor

 • Björklund öppnar för sänkta ränteavdrag

  Ekonomi Enligt Liberalernas ledare Jan Björklund är partiet redo att göra upp med regeringen om en nedtrappning av ränteavdragen. Det säger han i en intervju med Dagens Industri apropå partiets skuggbudget.

 • Lägre tillväxttakt för hushållslån

  Ekonomi I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med juli. Den lägre tillväxttakten berodde främst på bostadslånen.

 • Branschen besviken på regeringsbudget

  Ekonomi På tisdagen presenterade regeringen 2017 års höstbudget. Satsningarna på bostads- och byggbranschen är marginella jämfört med förra året – något företrädare för branschen uttrycker besvikelse över.

 • Stigande priser enligt hushållen

  Ekonomi SEB:s Boprisindikator stiger med 12 enheter från förra månaden men förväntningarna svänger snabb på en osäker marknad, uppger SEB.

 • Räntan lämnas oförändrad på -0,5 procent

  Ekonomi Reporäntan lämnas oförändrad på historiskt låga -0,50 procent. Det meddelade Riksbanken på onsdagsförmiddagen.

 • Ökad sannolikhet för höjd ränta i USA

  Ekonomi Argumentet för att höja amerikanska centralbankens viktigaste styrränta, Fed Funds Rate, har stärkts under de senaste månaderna. Det säger centralbankschefen Janet Yellen som på fredagen talade på den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole i Wyoming i USA.

 • Regeringen vill se nya flyttregler

  Ekonomi Regeringen presenterade på torsdagen sina nya regler för flyttskatten. De vill att taket för uppskov på skatten vid försäljning slopas under en fyra-årsperiod, och att de som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än idag.

 • Bra utsikter men utmaningar kvarstår

  Ekonomi Även om utsikterna är bra för svensk ekonomi kan regeringen inte luta sig tillbaka och njuta. Många utmaningar kvarstår och mycket arbete återstår således. Det säger Magdalena Andersson på regeringens årliga Harpsundsmöte som hålls på onsdagen.

 • Vad ska Riksbanken göra?

  Ekonomi Ställer man samma fråga till femtio ekonomer finns risken att man får femtio olika svar, eller i alla fall femtio olika nyanser av ett svar.

 • Stockholm bromsar in

  Ekonomi Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län uppvisar den lägsta takten på tre år.

 • Inflation – på gott och ont

  Ekonomi Mössorna försökte på 1760-talet återställa penningvärdet till vad det hade varit före hattarna. Det knäckte många fastighetsspekulanter. Bara Bellman gladde sig – tack vare den stärkta valutan blev spannmålsimporten och suparna billigare.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived