• Inflationstakten ökar men trycket fortfarande lågt

  Ekonomi Inflationstakten, sett som tolvmånadersutveckling av konsumentprisindex (KPI), steg med 1,4 procent i november. I oktober var inflationstakten 1,2 procent.

 • Hushållens låneökningstakt minskade

  Ekonomi För första gången sedan fjärde kvartalet 2012 minskar den årliga tillväxttakten av hushållens lån minskade, uppger SCB.

 • Delningsekonomin på frammarsch

  Ekonomi Begreppet ägande får en ny innebörd i delningsekonomis kölvatten där vi samsas om att konsumera samma vara via olika upplägg. Pigga entreprenörer och flexiblare konsumenter har skapat rum för den nya tidens ekonomi. Från politiskt håll brottas man med skattefrågor och hur dessa nya verksamheter ska regleras.

 • ”Ser inte någon svensk boprisbubbla”

  Ekonomi Bopriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent om året. Bara ett börsfall eller en kraftig lågkonjunktur kan sätta stopp för det, enligt en ny analys från Evidens.

 • Överdriven oro för inflationsförväntningarna

  Ekonomi Riksbanken framhåller ofta att de långsiktiga inflationsförväntningarna är viktiga. Avviker förväntningarna från inflationsmålet på två procent tolkas det som att trovärdigheten för penningpolitiken är hotad. Riksbanken behöver dock inte vara alltför oroad om den förväntade inflationen på fem års sikt avviker några tiondelar från inflationsmålet. På så lång sikt är det mesta ändå bara gissningar.

 • Reporäntan lämnas oförändrad

  Ekonomi Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent och bedömer att den nivån bör hållas ett halvår längre jämfört med prognosen från september, och sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat.

 • Vad gör Riksbanken?

  Ekonomi På torsdagen meddelar Riksbanken sitt senaste räntebeslut och med tanke på den inflationsmätning som presenterades för september har osäkerheten kring beslutet vuxit. Det kan nämligen vara så att den stigande inflationstrenden är bruten, något som skulle kunna leda till ytterligare en räntesänkning.

 • Regeringen slopar taket för uppskov

  Ekonomi Som tidigare aviserat vill regeringen att taket för uppskov på skatten vid försäljning ska slopas under fyra år. På tisdagen överlämnades en proposition till riksdagen.

 • Inflationen i september 0,9 procent

  Ekonomi Konsumentprisindex i september mättes 316,91 punkter vilket är 0,9 procent högre än i september ifjol. Inflationstakten var således 0,9 procent i september, en nedgång från augustis nivå på 1,1 procent.

 • Bidragit till att begränsa asymmetrier

  Ekonomi Regelverken spelar en avgörande roll för hur ekonomierna fungerar och utvecklas. Staterna stiftar lagar, men deras ramar fylls med innehåll av ett myller av kontrakt mellan olika aktörer. Bengt Holmström och Oliver Hart får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 ”för deras bidrag till kontraktsteorin”.

 • Kommunerna går sämre ekonomi till mötes

  Ekonomi Kommunernas, landstingen och regionernas ekonomi kommer snabbt att försämras framöver. År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor

 • Björklund öppnar för sänkta ränteavdrag

  Ekonomi Enligt Liberalernas ledare Jan Björklund är partiet redo att göra upp med regeringen om en nedtrappning av ränteavdragen. Det säger han i en intervju med Dagens Industri apropå partiets skuggbudget.

 • Lägre tillväxttakt för hushållslån

  Ekonomi I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med juli. Den lägre tillväxttakten berodde främst på bostadslånen.

 • Branschen besviken på regeringsbudget

  Ekonomi På tisdagen presenterade regeringen 2017 års höstbudget. Satsningarna på bostads- och byggbranschen är marginella jämfört med förra året – något företrädare för branschen uttrycker besvikelse över.

 • Stigande priser enligt hushållen

  Ekonomi SEB:s Boprisindikator stiger med 12 enheter från förra månaden men förväntningarna svänger snabb på en osäker marknad, uppger SEB.

 • Räntan lämnas oförändrad på -0,5 procent

  Ekonomi Reporäntan lämnas oförändrad på historiskt låga -0,50 procent. Det meddelade Riksbanken på onsdagsförmiddagen.

 • Ökad sannolikhet för höjd ränta i USA

  Ekonomi Argumentet för att höja amerikanska centralbankens viktigaste styrränta, Fed Funds Rate, har stärkts under de senaste månaderna. Det säger centralbankschefen Janet Yellen som på fredagen talade på den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole i Wyoming i USA.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived