• Räntan oförändrad på -0,50 procent

  Ekonomi Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Samtidigt utökas köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra hälften av 2017. Först under mitten av nästa år förväntas räntan höjas.

 • Ljummen reaktion på regeringens vårbudget

  Ekonomi På tisdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget. För fastighetsbranschen fanns få nyheter, trots att branschen hade hoppats på mer.

 • Oförändrad tillväxttakt för bostadslån

  Ekonomi Enligt SCB hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) i februari en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Bostadslånen hade en oförändrad årlig tillväxttakt på 7,6 procent.

 • ”London är fortfarande öppet”

  Ekonomi Ett av de heta ämnena på årets upplaga av Mipim är Brexit. I en paneldiskussion menade deltagarna att staden har styrka nog att fortsätta hävda sig som finansiellt centrum.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  Ekonomi Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

 • Försiktig Riksbank med kommunikationsproblem

  Ekonomi Riksbanken anser att möjligheten att nå inflationsmålet fortfarande är osäker och behåller därför den expansiva penningpolitiken. Det mest dramatiska från Riksbankens presskonferens var att Stefan Ingves mikrofon inte fungerade så bra..

 • Valutainterventioner kan bli aktuella 2017

  Ekonomi Sveriges Riksbank kan komma att behöva göra ingrepp på valutamarknaden under 2017. Detta i syfte att säkerställa att penningpolitiken för inflationen närmare inflationsmålet på 2 procent.

 • 2 902 miljarder i bostadslån

  Ekonomi Tillväxttakten för bostadslånen minskade något och låg på 7,7 procent i december, enligt statistik från SCB.

 • Inflationstakten närmar sig 2 procent

  Ekonomi Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

 • Klokt men oklart besked från Riksbanken

  Ekonomi Det var ett klokt beslut av majoriteten i Riksbankens direktion att utöka köpen av statsobligationer. När man har kämpat så länge för att få upp inflationen är det bättre att ta i lite för mycket än att riskera att en starkare krona får inflationen att vända ner igen.

 • Riksbanken lämnar räntan oförändrad

  Ekonomi Reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 procent. Enligt Riksbanken är det mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden.

 • Hyresgäster lägger störst andel på boendet

  Ekonomi År 2015 gick ungefär 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till att betala för boendet, enligt siffror från statistiska centralbyrån (SCB).

 • Inflationstakten ökar men trycket fortfarande lågt

  Ekonomi Inflationstakten, sett som tolvmånadersutveckling av konsumentprisindex (KPI), steg med 1,4 procent i november. I oktober var inflationstakten 1,2 procent.

 • Hushållens låneökningstakt minskade

  Ekonomi För första gången sedan fjärde kvartalet 2012 minskar den årliga tillväxttakten av hushållens lån minskade, uppger SCB.

 • Delningsekonomin på frammarsch

  Ekonomi Begreppet ägande får en ny innebörd i delningsekonomis kölvatten där vi samsas om att konsumera samma vara via olika upplägg. Pigga entreprenörer och flexiblare konsumenter har skapat rum för den nya tidens ekonomi. Från politiskt håll brottas man med skattefrågor och hur dessa nya verksamheter ska regleras.

 • ”Ser inte någon svensk boprisbubbla”

  Ekonomi Bopriserna kommer att fortsätta öka med 6 procent om året. Bara ett börsfall eller en kraftig lågkonjunktur kan sätta stopp för det, enligt en ny analys från Evidens.

 • Överdriven oro för inflationsförväntningarna

  Ekonomi Riksbanken framhåller ofta att de långsiktiga inflationsförväntningarna är viktiga. Avviker förväntningarna från inflationsmålet på två procent tolkas det som att trovärdigheten för penningpolitiken är hotad. Riksbanken behöver dock inte vara alltför oroad om den förväntade inflationen på fem års sikt avviker några tiondelar från inflationsmålet. På så lång sikt är det mesta ändå bara gissningar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived