• Reporäntan oförändrad

  Ekonomi Riksbanken lämnar som väntat räntan oförändrad på -0,5 procent och fortsätter med köp av statsobligationer enligt tidigare meddelad plan. Det meddelar banken på tisdagen.

 • Lägre tillväxttakt för bolånen

  Ekonomi Enligt SCB hade bostadslånen en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i maj, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med april.

 • Optimism om statsfinanserna inför valåret

  Ekonomi Finansminister Magdalena Andersson (S) räknar med rejält stärkta statsfinanser framöver, vilket ger utrymme för en välfylld valbudget. Men från bankhåll ses regeringens nya prognos som väl optimistisk.

 • Danske Bank startar bolåneinstitut

  Ekonomi Danske Bank har ansökt om tillstånd att starta bolåneinstitut och ge ut säkerställda obligationer – en ansökan som nu godkänts av Finansinspektionen.

 • Ingves oroad över hushållens skulder

  Ekonomi Svenska hushålls skuldsättning fortsätter att skapa oro och bostadsmarknaden i Sverige ser inte bra ut, konstaterar riksbankschef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Nyheter.

 • Ekonomin växte med 2,2 procent över tolv månader

  Ekonomi BNP steg med 0,4 procent under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet innan. Det visar ny preliminär statistik från Statistiska centralbyrån. Jämfört med första kvartalet 2016 är tillväxten 2,2 procent.

 • Något lägre tillväxttakt för bostadslån

  Ekonomi SCB uppger att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,4 procent i april, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med mars.

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  Ekonomi Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

 • Räntan oförändrad på -0,50 procent

  Ekonomi Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Samtidigt utökas köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra hälften av 2017. Först under mitten av nästa år förväntas räntan höjas.

 • Ljummen reaktion på regeringens vårbudget

  Ekonomi På tisdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson årets vårbudget. För fastighetsbranschen fanns få nyheter, trots att branschen hade hoppats på mer.

 • Oförändrad tillväxttakt för bostadslån

  Ekonomi Enligt SCB hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) i februari en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Bostadslånen hade en oförändrad årlig tillväxttakt på 7,6 procent.

 • ”London är fortfarande öppet”

  Ekonomi Ett av de heta ämnena på årets upplaga av Mipim är Brexit. I en paneldiskussion menade deltagarna att staden har styrka nog att fortsätta hävda sig som finansiellt centrum.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  Ekonomi Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

 • Försiktig Riksbank med kommunikationsproblem

  Ekonomi Riksbanken anser att möjligheten att nå inflationsmålet fortfarande är osäker och behåller därför den expansiva penningpolitiken. Det mest dramatiska från Riksbankens presskonferens var att Stefan Ingves mikrofon inte fungerade så bra..

 • Valutainterventioner kan bli aktuella 2017

  Ekonomi Sveriges Riksbank kan komma att behöva göra ingrepp på valutamarknaden under 2017. Detta i syfte att säkerställa att penningpolitiken för inflationen närmare inflationsmålet på 2 procent.

 • 2 902 miljarder i bostadslån

  Ekonomi Tillväxttakten för bostadslånen minskade något och låg på 7,7 procent i december, enligt statistik från SCB.

 • Inflationstakten närmar sig 2 procent

  Ekonomi Konsumentprisindex för december 2016 var 319,68 enligt ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån, SCB. Inflationstakten som mäts som ändring av KPI över en tolvmånadersperiod uppmättes således till 1,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan i november.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived