• Stimulanserna bidrar till positivare 2010

  Nyheter


    "Det blir viktigt att följa hur risktagandet kommer att påverkas av ökade regleringar, men också hur regleringar kan påverka tillväxten på andra sätt."  
  Cecilia Hermansson

  Stimulanser bidrar till positivare prognoser för 2010
  2009 blev ett tufft år och för Sveriges del landar BNP på mellan -4 och -5 procent. Men inledningen av 2010 har varit lugnare än inledningen av 2009, anser Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, som här kommenterar ett antal centrala punkter som påverkar den svenska ekonomins utveckling under kommande år…

 • Vad är en miljöklassad byggnad?

  Nyheter

  Replik
  Vad är en miljöklassad byggnad?

  I ett tidigare inlägg i Fastighetsnytt konstaterade vi att en rad olika miljöklassningsmetoder för byggnader diskuteras för tillämpning i Sverige. Jonny Hellman, NCC, som propagerar för BREEAM, har nu återkommit bland annat med några synpunkter på vår korta beskrivning av typiska drag hos BREEAM. Vi håller helt med Jonny om att just metodernas syfte och innehåll behöver fokuseras om man skall kunna förstå skillnader mellan olika metoder.

  Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor i byggnadsanalys, Högskolan i Gävle
  Tove Malmqvist, Filosofie doktor, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
  Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Högskolan i Gävle

 • Glöm inte bort att vi kan påverka miljöklassningssystemen!

  Nyheter

  Replik:
  Glöm inte bort att vi kan påverka miljöklassningssystemen!

  Att miljöklassning debatteras är bra! Tidigare har frågan bara engagerat ett fåtal och att fler och fler nu ger sig in i debatten är positivt. Men den senaste tiden har frågan nästan enbart handlat om vilket miljöklassningssystem som bör gälla och ibland har syfte och innehåll glömts bort.

  Jonny Hellman
  Miljöchef
  NCC Property Development och NCC Housing

 • Vad blir efterdyningarna efter stimulanserna?

  Nyheter


    "Hittills har det funnits en stark och grundmurad tro att vi ska ha en låg inflation i världen men frestelsen att kanske inflatera bort en del av de enorma skuldbergen finns där." 
  Cecilia Hermansson

  Vad blir efterdyningarna efter stimulanserna?

  Sverige står lite starkare vilket gör att vi kan ha en lite mer positiv utveckling de närmaste åren än en hel del andra länder. Men oro kan på nytt uppstå på de globala finansmarknaderna och Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, tycker att man ska vara uppmärksam på vad som händer framöver i de länder som dras med stora budgetunderskott…

 • Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Nyheter

  Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav?

  Det har nu under en längre tid pågått en mängd diskussioner kring vilket av de olika miljöklassningssystemen som bör gälla i Sverige. Vissa förespråkar de internationella systemen med motiveringen att de internationella investerarna och potentiella hyresgästerna förstår dessa system, medan andra förespråkar de svenska modellerna då dessa är anpassade för svenska byggnormer och standarder.

  Mikael Eriksson
  Tekn Dr miljökemi
  Structor Miljöbyrån

 • PM Ny regionchef för NCC

  Nyheter Manne Aronsson blir ny regionchef för NCC Property Development, Region Väst. Han tillträder med omedelbar verkan.

 • HSB Göteborg säljer fastighetsportfölj

  Nyheter Portföljen består av fem Daghem/vårdboenden som är belägna i Göteborgs, Partilles, Kungsbacka och Öckerös kommuner. Köparen är Hemfosa Hälsofastigheter AB.

 • Miljöklassning och miljöpåverkan

  Nyheter

  Miljöklassning och miljöpåverkan

  Under året har Fastighetsnytt publicerat en rad inlägg om miljöklassning av byggnader. Anna Denell från Vasakronan och Hanne Rönneberg och Hans Wallström från Skanska pläderade för att bygg- och fastighetsbolagen skulle enas om att gemensamt använda det amerikanska miljöklassningssystemet LEED. Johnny Hellman från NCC förde istället fram BREEAM från England och Magnus Bonde från KTH argumenterade nu senast för att det Australiensiska systemet Green Star borde anpassas till svenska förhållanden. Samtidigt är det svenska systemet Miljöklassad byggnad, som utvecklats på initiativ av ByggaBo-dialogen, nu färdigt att användas.

  Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor i byggnadsanalys, Högskolan i Gävle
  Tove Malmqvist, Filosofie doktor, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
  Marita Wallhagen, Arkitekt SAR/MSA, Doktorand, Högskolan i Gävle

 • Alber Yang

  Nyheter Henderson Global Investors med huvudkontor i London förvaltar tillgångar på cirka 720 miljarder kronor. Fastighetsnytt talade med Albert Yang som är ansvarig för att resa kapital från nordiska investerare.

 • Hemfosa Fastigheter tecknar avtal om förvaltning

  Nyheter Hemfosa Fastigheter AB har tecknat avtal med Nordic PM AB avseende förvaltningen av fastigheter. Avtalet träder i kraft under hösten 2009.

 • Verklighetsfrämmande hot om kontorsvakanser

  Nyheter

  Verklighetsfrämmande hot om kontorsvakanser

  Läget förbättras nu successivt för tjänsteföretagen i Stockholm och allt fler företag ser ett behov att öka personalstyrkan redan under det kommande kvartalet. Det innebär att de skräckscenarier som tecknats för Stockholms kontorsmarknad känns alltmer verklighetsfrämmande.

  Thomas Ernhagen
  Chefekonom, Fastighetsägarna Stockholm

 • Devalvering eller inte i Baltikum?

  Nyheter

  Devalvering eller inte i Baltikum?

  Kommer Lettland att devalvera? Det är en fråga som ställs med bävan inom den svenska banksektorn. I sitt inlägg på WebbForum skriver experten på baltisk ekonomi och före detta Riksbankschefen, Bengt Dennis, att den ekonomiska återhämtningen inom EU kan öka acceptansen för en baltisk devalvering.

  Bengt Dennis

 • Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

  Nyheter

  Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga!

  Det finns en närmast religiös tro på att flyttkedjor är lösningen på alla bostadsmarknadens problem – inte minst bostadsbristen bland unga. Flyttkedjor används som argument för ett ensidigt byggande, där stort och dyrt är totalt dominerande och mycket litet görs för att förnya och effektivisera bostadsbyggandet. Detta synsätt har dominerat bostadsproduktionen de senaste åren – men det har inte fått någon större effekt på bostadsbristen bland unga. Det är hög tid att tänka om!

  Elsa Reimerson

 • Peter Malmqvist

  Nyheter


    "Den globala konjunkturutvecklingen ser allt bättre ut, i detta fall den sammantagna utvecklingen för USA, Japan, Kina och Europas fem största länder. Det senaste halvåret har utvecklingen faktiskt vänt…" 
  Peter Malmqvist

  Dystra tongångar trots global vändning

  Peter Malmqvist, fristående analytiker, skriver i senaste numret av Fastighetsnytt att det syns tydliga tecken på att botten är nådd. Mot den bakgrunden är han överraskad över fastighetssektorns dystra tongångar på Business Arena…

 • Lång baksmälla att vänta

  Nyheter

   

  Lång baksmälla att vänta

  Inledningsanförandena på Business Arena gick i krisens tecken. Klas Eklund, Senior Economist SEB, och Cecilia Hermansson, Chefekonom Swedbank, ser båda en trög, långsam och slagig utveckling om än uppåt. Men eftersom ingen har varit med om något liknande tidigare finns det inga säkra prognoser även om det för tillfället ser ljusare ut på den Svenska marknaden…

 • PM Umeå Europeisk kulturhuvudstad

  Nyheter

  Umeå utses till Europeisk kulturhuvudstad 2014

  Den jury som hade i uppdrag att utse Europas kulturhuvudstad 2014 utfärdade igår i Stockholm sin rekommendation att titeln skulle tilldelas staden Umeå. Den andra svenska staden som ännu kvarstod som kandidat var Lund. Umeå kommer att utses formellt av EU:s ministerråd i maj 2010…

 • ”Rätt hanterat borde IFRS fungera även i nedgång”

  Nyheter Värdering till vekligt värde och hur gröna byggnader påverkar investeringarna var i fokus under seminariet Fastighetsvärdering & avkastning som anordnades av Svenskt Fastighetsindex.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived