• Atrium Ljungberg hyr ut i Vasastan

  Nyheter Colliers International har förmedlat nya kontorslokaler i Vasastan till Teknikkonsulterna Reinertsen. Fastigheten ligger på Hälsingegatan och ägs av Atrium Ljungberg.

 • Skanska säljer utvecklingsprojekt i USA

  Nyheter Skanska säljer kontorsfastigheten 733 10th Street i Washington D.C. Försäljningspriset uppgår till 140 miljoner dollar, cirka 945 miljoner kronor.

 • Swedavia köper fastigheter för 1,7 miljarder

  Nyheter SAS avyttrar sex separata byggnader till Swedavia Real Estate. Köpeskillingen uppgår 1 775 miljoner kronor.

 • Hållbarhetssamarbete i Botkyrka

  Nyheter IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar tillsammans med bland annat Botkyrka kommun en metod för hur man kan ta hänsyn till lokal hållbarhet i miljonprogramområdenas upprustningsarbete.

 • Telge Bostäder säljer fastigheter

  Nyheter Telge Bostäders styrelse har gett bolagets vd i uppdrag att påbörja arbetet med en försäljning av totalt nio fastigheter i Västra Blombacka och Geneta.

 • HD-beslut öppnar för logistikpark

  Nyheter HD ger inte prövningstillstånd för hamnbygget vid Norvikudden i Nynäshamn vilket öppnar för NCC:s logistik- och företagspark.

 • Midroc delägare i World Village of Women Sports

  Nyheter Midroc Property Development har tecknat avtal med grundarna till World Village of Women Sports i Malmö avseende utveckling av ett forsknings- och utvecklingscenter för kvinnors idrott och hälsa samt cirka 400-450 bostäder i centrala Malmö.

 • Diös hyr ut i Östersund

  Nyheter Diös Fastigheter AB har tecknat avtal med Statens servicecenter den nya servicemyndigheten som öppnar i Östersund den första juni.

 • ICA renodlar verksamheten i Norge

  Nyheter ICA har nått en överenskommelse med Lagopus Eiendomsutvikling AS, ett konsortium bestående av fyra bolag, avseende överlåtelse av 22 hyresavtal och åtta fastigheter.

 • Fusion inom Fastighetsägarna

  Nyheter Fastighetsägarna Mellansverige har gått samman med Fastighetsägarna Norr och gemensamt bildat Fastighetsägarna MittNord.

 • NCC förlorade 131 miljoner på första kvartalet

  Nyheter Byggjätten NCC gjorde en förlust på 131 miljoner kronor under årets första kvartal vilket är en klar förbättring jämfört med fjolårets förlust på 238 miljoner kronor under samma period.

 • Anette Frumerie slutar

  Nyheter Anette Frumerie väljer att sluta som vd för Skanskas nordiska bostadsutvecklingsenhet, Skanska Bostadsutveckling Norden.

 • Folksam ny ägare av Kungsbrohuset

  Nyheter Folksam köper Kungsbrohuset för cirka 2,1 miljarder kronor av Jernhusen.

 • Högre statliga kreditgarantier för bostadsbyggande

  Nyheter Regeringen har beslutat om förändringar i villkoren för statliga kreditgarantier för att bygga bostäder. Takbeloppet höjs till 16 000 kronor per kvadratmeter och den övre beloppsgränsen på 2 miljoner kronor per lägenhet tas bort.

 • Gamla liv säljer Tegeludden 14 på gärdet

  Nyheter Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har tecknat avtal med Djurgårdsstadens Fastigheter Holding AB, dotterbolag till Estancia Fastigheter AB, om försäljning av Tegeludden 14.

 • Orosmoln i JM:s rapport

  Nyheter Byggbolaget JM redovisar en ökad vinst på årets första kvartal jämfört med samma period 2011. Periodens resultat uppgår till 227 miljoner kronor medan bolaget gjorde en vinst om 187 miljoner ifjol, en ökning med 40 miljoner.

 • Fast Partner fördubblar sin vinst

  Nyheter Fast Partner ökade sitt resultat före finansiella poster med 31 miljoner kronor till 98,6 miljoner kronor under årets första kvartal jämfört med 67,9 miljoner kronor samma kvartal året innan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived