• Resultatökning för Veidekke

  Nyheter Veidekke redovisar i sin bokslutsrapport för 2011 ett resultat före skatt på 256 miljoner kronor (98).

 • Diös säljer industrifastigheter

  Nyheter Diös Fastigheter AB avyttrar två fastigheter i Skellefteå. Köpeskillingen uppgår till 7,5 miljoner kronor och köpare är Måbo Property AB.

 • Balder investerar 400 miljoner

  Nyheter Balder har ingått avtal med Sjælsø Gruppen A/S om köp av en bostadsfastighet om 6 830 kvadratmeter innehållande 75 ägarlägenheter i Ørestad Syd, Köpenhamn. Fastigheten var färdigställd 2009 och är fullt uthyrd och kommer att tillträdas i slutet av första kvartalet.

 • Newsec förvaltar åt LO

  Nyheter Newsec Asset Management har tecknat ett förvaltningsavtal avseende tre fastigheter belägna i centrala Stockholm med en total yta om cirka 21 000 kvadratmeter.

 • Lägre resultat för Peab

  Nyheter Peab redovisar i sin bokslutskommuniké2011 ett resultat efter skatt på 943 miljoner kronor (1 190). Operativ nettoomsättning uppgick till 44 015 miljoner kronor (38 184). Operativt rörelseresultat uppgick till 1 483 miljoner kronor (1 563).

 • Hemsö köper sex fastigheter

  Nyheter Kungsleden köper genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, sex fastigheter till en total köpeskilling om 396 miljoner kronor. Säljare är Akelius.

 • Stefan Timan lämnar Rikshem

  Nyheter Sven-Göran Svensson övertar hela förvaltningsansvaret inom Rikshem som en följd av att Stefan Timan lämnar Rikshem.

 • Trögt med bostadsbyggandet i Växjö

  Nyheter Tillväxten på bostadsmarknaden i Växjö kommun minskar. Under 2010 färdigställdes 200 nya bostäder att jämföra med 389 bostäder 2010.

 • Bolån populärt på Google

  Nyheter Enligt statistik över antalet sökningar på Google har allmänhetens intresse för information kring bolån ökat kraftigt under inledningen av 2012. SBAB Banks söktrendindex för bolån ligger nära tidigare toppnoteringar.

 • Viktig logistiknod i Närke

  Nyheter Järnvägsknuten Hallsberg i södra Närke, två mil söder om Örebro, är snabbt på väg att utvecklas till en allt viktigare logistik- och transportnod.

 • Wihlborgs hyr ut i Malmö

  Nyheter Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med Plusgymnasiet. Uthyrningen gäller 2 500 kvadratmeter utbildningslokaler och omfattar hela fastigheten Flundran 1, som ligger strax intill nya Hovrätten i Malmö.

 • Kraftvärmesatsning i Mjölby

  Nyheter Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) i västra Östergötland planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Sörby industriområde i Mjölby, en satsning på ca 300 miljoner kronor.

 • Lägre resultat för Specialfastigheter

  Nyheter Specialfastigheter redovisar i sin bokslutsrapport 2011 ett resultat efter skatt på 686 miljoner kronor (804). Resultatet påverkades främst av negativ värdeförändring av derivatinstrument -108 (88) miljoner kronor.

 • Nordier satsar mer på retail

  Nyheter Nordier har anställt Mattias Roussakoff som fastighetskonsult med inriktning på retail.

 • Stockholmsregionen toppar ranking

  Nyheter I fDi Magazines ranking European Cities and Regions of the Future 2012/13 placerar sig Stockholmsregionen på första plats som European Overall Winner då det gäller utländska direktinvesteringar.

 • Varmt år sänkte elanvändningen

  Nyheter Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 • Newsec erhåller förvaltningsuppdrag

  Nyheter Newsec Asset Management har fått i uppdrag att förvalta ytterligare drygt 80 000 kvadratmeter, mestadels logistikyta, fördelat på fyra fastigheter belägna i Haninge, Linköping, Nässjö samt Hyllinge.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived