Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.
Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Ingves hinner ändra sig

  Opinion Riksbankschefen har svängt rejält från att tidigare ha varit en kraftfull förespråkare för en restriktiv penningpolitik till att bli en av de främsta företrädarna för en extremt expansiv penningpolitik. Frågan är om Stefan Ingves hinner ändra sig igen innan hans mandatperiod går ut i slutet av 2017.

 • Ingves – envis som synden

  Opinion När ECB meddelat att euron skulle räddas med alla medel, insåg Ingves att slaget var förlorat. Kronan skulle bli för stark och deflationen skulle bli ett faktum. Än en gång visade Ingves att han är envis som synden. Nu skulle allt göras för att få upp inflationen och snart fick vi lära oss att minusräntor också är räntor. Det fick effekt. En svag krona har motat bort deflationshotet. Men misstroendet lever kvar. Det ser vi inte minst i förhandlingarna om löner och bostadshyror.

 • ”Branschen behöver ett gemensamt regelverk kring Partnering”

  Opinion Tyvärr lever vi på en marknad där begreppet partnering tolkas på en mängd olika sätt och där den juridiska överenskommelsen har sin grund i rådande regelverk, ABT06 eller AB04. Vi är övertygade om att processen och byggpriser skulle få en positiv effekt av att samsyn och regelverk skapas, skriver

 • Finansiering – den glömda biten i byggpusslet

  Opinion När stat och kommun kraftfullt hanterar frågan om riskkapital då kan man också i stor utsträckning bestämma vad som ska byggas, när och var. Dagens situation med finansiering på marknadens villkor har medfört att privata aktörer fått ett större inflytande över planering och byggande, skriver Stellan Lundström som tar upp tre viktiga skillnader mellan Boverkets ”miljonprogram” och det som byggdes på 60-, 70- och 80-talen.

 • Behöver kompetens och erfarenhet från branschen

  Opinion Många hävdar, nu när ny bostadsminister skall utses, att bostadspolitiken och framtida lösningar på bostadsmarknaden inte kan lösas av en bostadsminister, som inte rår över beslut som idag ligger på ett flertal departement. Dessvärre kommer någon verklig makt aldrig att hamna inom bostadsministerns departement om inte kompetens och erfarenhet finns hos den utnämnda ministern. Just det är därför långt mycket viktigare än att bygga ett Superdepartement.

 • Stadsarkitekt utan rätt att bestämma

  Opinion Stockholms stad annonserar nu efter en stadsarkitekt som ska arbeta ”övergripande och strategiskt på uppdrag av förvaltningsledningen”. Stadsarkitekten rapporterar till stadsbyggnadsdirektören som bestämmer, för det kommer inte Stockholms nya stadsarkitekt att få mandat till av annonsen att döma.

 • Oväntad effekt av amorteringskravet

  Opinion Regleringar, som amorteringskravet, får ibland oväntade effekter. Vem hade kunnat räkna med att man måste vara extra försiktig med att välja bunden ränta på bolånet när amorteringskravet införs.

 • 700 000 nya lägenheter – men hur?!

  Opinion Boverket har satt ribban för nyproduktionen – 700 000 nya lägenheter fram till 2025. Få ifrågasätter målet i sig, men hur ska det gå till? Först kan vi konstatera att frågan om det begränsade bostadsbyggandet har utretts flera gånger de senaste 15 åren. Då föga över tid hänt med antalet nya bostäder måste vi konstatera att det troligtvis är frågan om ett systemfel och det är inte en faktor som måste åtgärdas – det är hela systemet för planering och byggande som måste ställas om – skruva på alla skruvar och ro med alla åror!

 • Zlatan eller Spotify?

  Opinion Även om man kan säga att Spotify-grundarna bidragit till att öka farten i debatten, vilket på alla sätt och vis är bra, så skulle det inte förvåna mig om en debattartikel där Zlatan hotar sluta spela i landslaget (vilket han kanske ändå kommer att göra) om inte politikerna tar sig i kragen och löser bostadsbristen hade fått ännu större uppmärksamhet.

 • ”Svensk byggmarknad behöver Spotifys nytänkande”

  Opinion I ett öppet brev skriver SABOs vd, Kurt Eliasson att ”Spotify revolutionerade musikbranschen och det entreprenörskapet behöver vi även på den svenska byggmarknaden. Vi behöver företagare som utmanar konservativa, dominerande bolag så att vi kan pressa de höga byggpriserna och mota bostadsbristen.”.

 • Avgäldsförslag stimulerar inte byggande

  Opinion Stockholms stads exploateringskontor har i dagarna lagt fram ett nytt förslag till tomträttsavgälder för flerbostadshus i Stockholm, som är avsett att ersätta den av kommunfullmäktige fastställda ”prislistan” från år 2004. Förslaget har kommenterats i media de senaste dagarna i ordalag, som säkert kan oroa hyresgäster och bostadsrättsföreningar i kommunen, eftersom de föreslagna höjningarna i många fall kan bli betydande.

 • Certifiera hus för snabbare byggprocess

  Opinion Ska vi överhuvudtaget närma oss målet måste vi förändra vårt sätt att bygga bostäder. Redan idag är det brist på arbetskraft inom byggsektorn och situationen ser inte ljusare ut de kommande åren med pensionsavgångar. Det är inte realistiskt att tro att vi kan möta behovet genom att anställa tusentals fler byggnadsarbetare. De kommer inte att finnas.

 • Mera mark och mer marknad löser bokrisen

  Opinion Två komponenter är nödvändiga för att lösa bostadskrisen. Det behövs mer mark och det behövs mer marknad. Då kommer byggandet igång. För att nya bostäder ska få effekt för de som står utanför bostadsmarknaden idag behövs det en tredje sak – rörlighet! Centerpartiet vill få igång flyttkedjorna så att fler lägenheter med en billig hyra frigörs för nykomlingarna på bostadsmarknaden.

 • Kraftsamling för ekosystemtjänsterna i stadsplaneringen

  Opinion Med ny, spännande kunskap kring hur naturens gratistjänster bör vävas in i våra städer för att ge oss långsiktigt goda livsmiljöer är det nu hög tid att driva på arbetet för stadsbyggnadslösningar som tar utgångspunkt i ekosystemtjänsterna.

 • Utan strategi tappar bostäderna värdet

  Opinion Sverige har inte råd att producera 700 000 bostäder på tio år utan att ha en vettig strategi för det. I värsta fall blir resultatet både kapitalförstöring och usla livsmiljöer. Den nya arkitekturpolitiken som mejslas fram utifrån utredningen Gestaltad Livsmiljö ser vi som en god chans att bli just en nationell strategi för byggd miljö som byggherrar, arkitekter och övriga i branschen kan samlas kring.

 • ”Hyresregleringen finns inte!”

  Opinion Hyresgästföreningens beroende av sin motpart har gjort att man gått med på alldeles för höga hyreshöjningar. I genomsnitt har hyrorna under 2000-talet stigit med över 1 procentenhet varje år.

 • Murar mellan profession och allmänhet hämmar byggande

  Opinion Samtidigt som stadens behov av att växa är angeläget försenas i princip varje nytt byggprojekt av överklaganden. Exemplen är många –och riskerar bli ännu fler när byggtakten ökar. Vi behöver därför en konstruktiv debatt som involverar de som beslutar, de som bygger och de som bor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived