Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.
Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Fler bostäder med moderniserad lagstiftning

  Opinion För att lösa bostadsbristen krävs mer standardiserade byggprocesser utan att ge avkall på den arkitektoniska kvalitén. Sådana processer skulle korta byggtiderna väsentligt. Detta i kombination med att implementera en modern bygglagstiftning som i Tyskland skulle mest troligt leda till fler byggda bostäder per år.

 • Tätortsutglesningen måste upphöra och städerna förtätas

  Opinion Det svenska samhällsbygget är otidsenligt. Urbaniseringen till storstäderna präglas av tätortsutglesning, trots att fler än någonsin vill bo centralt nära jobbet. Efterfrågan måste i större utsträckning mötas med tätare, högre innerstadsbebyggelse, skriver Anders Olshov från tankesmedjan Intelligence Watch.

 • Fastighetsaktierna trotsar långräntan

  Opinion Stockholmsbörsens fastighetsindex har stigit rejält sedan mitten av november trots att långräntan stigit kraftigt efter det amerikanska presidentvalet. Håller det tidigare sambandet mellan fastighetsindex och långräntan, så ligger fastighetsindex nu ungefär 10 procent för högt.

 • Klokt men oklart besked från Riksbanken

  Opinion Det var ett klokt beslut av majoriteten i Riksbankens direktion att utöka köpen av statsobligationer. När man har kämpat så länge för att få upp inflationen är det bättre att ta i lite för mycket än att riskera att en starkare krona får inflationen att vända ner igen.

 • Driftnetto på nytt sätt

  Opinion Vi har tidigare argumenterat för att det är hög tid mönstra ut begreppet ”driftnetto” eller ”driftöverskott” i fastighetsbolagens resultaträkningar. Tidigare argument handlade mycket om att redovisade ”driftnetton/driftöverskott” tappat kopplingen till det driftnetto, som baserat på kassaflödet, utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar.

 • Varför är boende inte en viktig fråga?

  Opinion De höga bostadspriserna, svårigheten att få tag på en bostad och risken för en bostadsbubbla är heta frågor i debatten. I Novus senaste undersökning av de politiska frågor som väljarna tycker är viktigast kom emellertid boende först på tionde plats.

 • Överdriven oro för inflationsförväntningarna

  Opinion Riksbanken framhåller ofta att de långsiktiga inflationsförväntningarna är viktiga. Avviker förväntningarna från inflationsmålet på två procent tolkas det som att trovärdigheten för penningpolitiken är hotad. Riksbanken behöver dock inte vara alltför oroad om den förväntade inflationen på fem års sikt avviker några tiondelar från inflationsmålet. På så lång sikt är det mesta ändå bara gissningar.

 • Oklart hur mycket bostadsbyggandet ökar

  Opinion Bristen på bostäder är en av de hetaste politiska frågorna men statistiken över bostadsbyggandet är osäker. Det kan mycket väl vara så att det nu byggs ännu fler bostäder än vad vi tror men det kan också visa sig att uppgången i bostadsbyggandet överskattas.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Opinion Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • 35 000 fler bostäder varje år – med nuvarande regler

  Opinion Mellan första juli 2015 och sista juni 2016 startades byggandet av 47 743 nya bostäder i Sverige. 2 277 av dessa startades i Örebro kommun, en byggtakt som kraftigt överstiger rikssnittet. Översatt till de övriga större kommunernas förutsättningar och befolkningsmängd pekar Örebros byggtakt på att det idag finns utrymme att producera minst 35 000 lägenheter till i Sverige per år, utan att ändra lagstiftningen.

 • Tur att mjukare uppskovsregler får liten effekt

  Opinion Regeringens förslag om ändrade regler för uppskov med beskattning av kapitalvinster vid försäljning av bostad kommer att få liten effekt. Räntan som ska betalas på uppskovsbeloppet är för hög i dagens lågräntemiljö. Det är tur att regeländringarna är ineffektiva eftersom förslaget om möjlighet till ökad skattekredit går på tvärs mot alla andra åtgärder för att minska hushållens skuldsättning.

 • Malmö mer öppet än Stockholm

  Opinion Malmö upplevs som en mer öppen stad än vad Stockholm gör. I alla fall om man frågar invånarna i respektive stad. Det framgår av en undersökning där invånarna i de två städerna har ställts inför frågan om hur de upplever sin stad. Av totalt 31 olika ord kommer ”öppen” på 5:e plats i Malmö, men bara på 14:e plats i Stockholm.

 • Ger de låga boräntorna en mjuklandning?

  Opinion De kommande stora visningshelgerna blir viktiga indikatorer på temperaturen på bostadsmarknaden. Augusti brukar vara en månad med starka prisökningar både för bostadsrätter och för småhus. I år är läget mer osäkert och det verkar troligt att prisökningarna blir betydligt lägre än de brukar vara.

 • Släpp sargen och hoppa i!

  Opinion Nu satsar vi framåt och kämpar! Vi snör på oss våra skridskor, går ut på fotbollsplanen och med innebandyklubban i högsta hugg smashar vi handbollen mot basketkorgen. Men vi missar!

 • Pålitlig politik underpresterar

  Opinion Ingen hade väl egentligen förväntat att det politiska systemet nu plötsligen skulle förmå att lösa de obalanser på bostadsmarknaden som man inte löst under så många år tidigare. Lagom till midsommar levererades också, helt enligt förväntningarna, ett paket med åtgärdsförslag från minoritetsregeringen som i bästa fall inte gör ont värre. Det förefaller osannolikt att förvänta mer från det politiska systemet när det gäller bostäder; nu eller framåt. Det är sannolikt bäst att ställa in förväntningarna lågt även för framtiden.

 • Ola Johansson: Samtalen ledde inte någonstans

  Opinion Regeringen valde i de bostadspolitiska samtalen att basera sitt slutbud på dem som vill minst för att reformera bostadspolitiken. Min snabba analys av de bostadssamtal som vi i Alliansen i dagarna lämnat är att det är svårt, för att inte säga omöjligt att låta Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Hyresgästföreningen sätta nivån på en bred och blocköverskridande överenskommelse.

 • ”Marknadshyror har inte löst problemet”

  Opinion Varken Sverige eller andra europeiska länder har klarat av att bygga ett socialt hållbart samhälle. Alla skruvar i sina system, Europa sneglar på Sverige medan svenska debattörer suktar efter marknadshyror. Vi har tveklöst stora problem med bostadsbrist och en växande svart marknad för hyreskontrakt. Det måste lösas. Men marknadshyrornas effekter och erfarenheter från andra länder lockar inte.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived