Har du gjort en skarp iakttagelse som andra borde ta del av? Tycker du att något är åt helsike fel? Vill du bemöta eller kommentera någon annans debattinlägg? Under rubriken ”Opinion” presenterar Fastighetsnytt inlägg i olika aktuella frågor på hemsidan. Inläggen publiceras även i vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till tusentals läsare i fastighetsbranschen.
Läs gärna tidigare inlägg. De finns längre ner på sidan i kronologisk ordning.

Är du intresserad av att skriva ett inlägg kan du skicka en förfrågan till Mattias Fröjd: mattias.frojd@fastighetsnytt.se


 • Varför är boende inte en viktig fråga?

  Opinion De höga bostadspriserna, svårigheten att få tag på en bostad och risken för en bostadsbubbla är heta frågor i debatten. I Novus senaste undersökning av de politiska frågor som väljarna tycker är viktigast kom emellertid boende först på tionde plats.

 • Överdriven oro för inflationsförväntningarna

  Opinion Riksbanken framhåller ofta att de långsiktiga inflationsförväntningarna är viktiga. Avviker förväntningarna från inflationsmålet på två procent tolkas det som att trovärdigheten för penningpolitiken är hotad. Riksbanken behöver dock inte vara alltför oroad om den förväntade inflationen på fem års sikt avviker några tiondelar från inflationsmålet. På så lång sikt är det mesta ändå bara gissningar.

 • Oklart hur mycket bostadsbyggandet ökar

  Opinion Bristen på bostäder är en av de hetaste politiska frågorna men statistiken över bostadsbyggandet är osäker. Det kan mycket väl vara så att det nu byggs ännu fler bostäder än vad vi tror men det kan också visa sig att uppgången i bostadsbyggandet överskattas.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Opinion Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • 35 000 fler bostäder varje år – med nuvarande regler

  Opinion Mellan första juli 2015 och sista juni 2016 startades byggandet av 47 743 nya bostäder i Sverige. 2 277 av dessa startades i Örebro kommun, en byggtakt som kraftigt överstiger rikssnittet. Översatt till de övriga större kommunernas förutsättningar och befolkningsmängd pekar Örebros byggtakt på att det idag finns utrymme att producera minst 35 000 lägenheter till i Sverige per år, utan att ändra lagstiftningen.

 • Tur att mjukare uppskovsregler får liten effekt

  Opinion Regeringens förslag om ändrade regler för uppskov med beskattning av kapitalvinster vid försäljning av bostad kommer att få liten effekt. Räntan som ska betalas på uppskovsbeloppet är för hög i dagens lågräntemiljö. Det är tur att regeländringarna är ineffektiva eftersom förslaget om möjlighet till ökad skattekredit går på tvärs mot alla andra åtgärder för att minska hushållens skuldsättning.

 • Malmö mer öppet än Stockholm

  Opinion Malmö upplevs som en mer öppen stad än vad Stockholm gör. I alla fall om man frågar invånarna i respektive stad. Det framgår av en undersökning där invånarna i de två städerna har ställts inför frågan om hur de upplever sin stad. Av totalt 31 olika ord kommer ”öppen” på 5:e plats i Malmö, men bara på 14:e plats i Stockholm.

 • Ger de låga boräntorna en mjuklandning?

  Opinion De kommande stora visningshelgerna blir viktiga indikatorer på temperaturen på bostadsmarknaden. Augusti brukar vara en månad med starka prisökningar både för bostadsrätter och för småhus. I år är läget mer osäkert och det verkar troligt att prisökningarna blir betydligt lägre än de brukar vara.

 • Släpp sargen och hoppa i!

  Opinion Nu satsar vi framåt och kämpar! Vi snör på oss våra skridskor, går ut på fotbollsplanen och med innebandyklubban i högsta hugg smashar vi handbollen mot basketkorgen. Men vi missar!

 • Pålitlig politik underpresterar

  Opinion Ingen hade väl egentligen förväntat att det politiska systemet nu plötsligen skulle förmå att lösa de obalanser på bostadsmarknaden som man inte löst under så många år tidigare. Lagom till midsommar levererades också, helt enligt förväntningarna, ett paket med åtgärdsförslag från minoritetsregeringen som i bästa fall inte gör ont värre. Det förefaller osannolikt att förvänta mer från det politiska systemet när det gäller bostäder; nu eller framåt. Det är sannolikt bäst att ställa in förväntningarna lågt även för framtiden.

 • Ola Johansson: Samtalen ledde inte någonstans

  Opinion Regeringen valde i de bostadspolitiska samtalen att basera sitt slutbud på dem som vill minst för att reformera bostadspolitiken. Min snabba analys av de bostadssamtal som vi i Alliansen i dagarna lämnat är att det är svårt, för att inte säga omöjligt att låta Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Hyresgästföreningen sätta nivån på en bred och blocköverskridande överenskommelse.

 • ”Marknadshyror har inte löst problemet”

  Opinion Varken Sverige eller andra europeiska länder har klarat av att bygga ett socialt hållbart samhälle. Alla skruvar i sina system, Europa sneglar på Sverige medan svenska debattörer suktar efter marknadshyror. Vi har tveklöst stora problem med bostadsbrist och en växande svart marknad för hyreskontrakt. Det måste lösas. Men marknadshyrornas effekter och erfarenheter från andra länder lockar inte.

 • Ingves hinner ändra sig

  Opinion Riksbankschefen har svängt rejält från att tidigare ha varit en kraftfull förespråkare för en restriktiv penningpolitik till att bli en av de främsta företrädarna för en extremt expansiv penningpolitik. Frågan är om Stefan Ingves hinner ändra sig igen innan hans mandatperiod går ut i slutet av 2017.

 • Ingves – envis som synden

  Opinion När ECB meddelat att euron skulle räddas med alla medel, insåg Ingves att slaget var förlorat. Kronan skulle bli för stark och deflationen skulle bli ett faktum. Än en gång visade Ingves att han är envis som synden. Nu skulle allt göras för att få upp inflationen och snart fick vi lära oss att minusräntor också är räntor. Det fick effekt. En svag krona har motat bort deflationshotet. Men misstroendet lever kvar. Det ser vi inte minst i förhandlingarna om löner och bostadshyror.

 • ”Branschen behöver ett gemensamt regelverk kring Partnering”

  Opinion Tyvärr lever vi på en marknad där begreppet partnering tolkas på en mängd olika sätt och där den juridiska överenskommelsen har sin grund i rådande regelverk, ABT06 eller AB04. Vi är övertygade om att processen och byggpriser skulle få en positiv effekt av att samsyn och regelverk skapas, skriver

 • Finansiering – den glömda biten i byggpusslet

  Opinion När stat och kommun kraftfullt hanterar frågan om riskkapital då kan man också i stor utsträckning bestämma vad som ska byggas, när och var. Dagens situation med finansiering på marknadens villkor har medfört att privata aktörer fått ett större inflytande över planering och byggande, skriver Stellan Lundström som tar upp tre viktiga skillnader mellan Boverkets ”miljonprogram” och det som byggdes på 60-, 70- och 80-talen.

 • Behöver kompetens och erfarenhet från branschen

  Opinion Många hävdar, nu när ny bostadsminister skall utses, att bostadspolitiken och framtida lösningar på bostadsmarknaden inte kan lösas av en bostadsminister, som inte rår över beslut som idag ligger på ett flertal departement. Dessvärre kommer någon verklig makt aldrig att hamna inom bostadsministerns departement om inte kompetens och erfarenhet finns hos den utnämnda ministern. Just det är därför långt mycket viktigare än att bygga ett Superdepartement.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived