• Vem behöver vara smartast?

  Krönikor Smarta städer är hett, trender som urbanisering, miljö- och klimatfrågor kan få hjälp av digitaliseringen och Internet of Things för att lösa de utmaningar som presenteras. Men städer är ju relativt smarta, och relativt hållbara. Nog för att man alltid vill bli smartare och mer hållbar, men var behöver man smartheten som bäst?

 • När allmänintresset blev ett särintresse

  Krönikor Som ett mantra upprepas numera att den som inte är direkt berörd inte har anledning att lägga sig i plan- och byggfrågor. Nu är det raka rör, snabba spadar i jorden och inget onödigt krångel som gäller. Bortglömt är att bakom plan- och bygglagstiftningen ligger erfarenheterna av vad som saknades i den när man byggde snabbt och mycket förra gången.

 • Myten om den dåliga konkurrensen i byggsektorn

  Krönikor Hur många företag har du att välja mellan om du vill köpa en bil med en viss standard? Kanske tre till fem. Hur många företag är det att välja mellan om du ska köpa en stor platt-tv med en viss kvalitet? Tre till fem kanske. Hur många företag är det som kan genomföra ett lite större byggprojekt i Stockholmstrakten? Tre till fem kanske. Att det är ett relativt litet antal företag på en marknad där komplexa objekt tillverkas är alltså det normala och inget att oja sig över.

 • Bojan Ticic: En ny vinterrock

  Krönikor Jag är på jakt efter en ny vinterrock. Det har visat sig vara svårare sagt än gjort, särskilt med tanke på vilka krav jag ställer på en ny vinterrock, skriver Bojan Ticic som menar att Stockholm är sorgligt underexploaterat avseende sin potential som en monumental men mysig promenadstad av Wiens, Prags, Münchens, Amsterdams eller Zürichs snitt.

 • Jag är en mainstream-cyklist!

  Krönikor Fram till år 2018 investerar Stockholms stad en miljard kronor på cykling. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030. Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, tar sin utgångspunkt i stadens vision, ”ett Stockholm för alla”. Men vad har åstadkommits, hittills?

 • Smartare städer, hållbara transporter och framtidens jobb!

  Krönikor Självkörande fordon behöver inga skyltar, breda vägar eller stora parkeringsytor. De är tystare, säkrare och tar hänsyn till sin omgivning. Då blir det mer plats för människor. Det är inte fordonet i sig som är det väsentliga – snarare dess funktion och möjlighet som uppstår när transportsystemet baseras på automation, digitalisering, tjänster och är inkluderande. Men varför?

 • Vad har Sveriges bostadsbyggande med Trump att göra?

  Krönikor Många har förundrats och förfärats över Donald Trumps framgångar och lever i tron att vi är impregnerade från sådan populism i Sverige. Det tror jag inte alls, och det finns skäl att tänka efter. Bostadspolitiken – eller snarare avsaknaden av bostadspolitik – utgör en grogrund för populism och en svensk Trump.

 • Blir morgondagen bättre än gårdagen?

  Krönikor ”Nej, det var inte bättre förr. Men det är inte givet att morgondagen blir bättre än gårdagen” skriver Kent Persson som ser en ökad polarisering i det politiska samtalet, och en risk att även Sverige därför får se ett ökat missnöje där människor ställs emot människor.

 • Sverigeförhandlingarna kan leda till lägre bostadsbyggande

  Krönikor Hans Lind applicerar spelteori på statens infrastrukturförhandlingar med kommunerna. ”Slutsatsen utifrån spelteori är därmed rimligen att denna typ av förhandlingar är en dålig idé” skriver han.

 • Och vinnaren är…

  Krönikor Den initiala chocken efter Brexit har lagt sig och börsen har återhämtat raset som följde på britternas omröstning. Fastighetsindex uppvisar till och med årshögsta-noteringar. För att travestera på Veronica Maggios musikalbum Och vinnaren är… så är vinnarna på Brexit Diös och Amasten.

 • ”Utred förfarandet i stället för avgäldsnivån”

  Krönikor Min mening är, att en specialdomstol med fokus på hög värderingsteknisk kompetens på sikt skulle minska antalet processer och kraftigt förkorta handläggningstiderna i de processer som ändå blir av, skriver Lars Fröjd.

 • Problem vid deposition av hyra

  Krönikor Under hösten 2015 kom två avgöranden från olika hovrätter som berör frågan om missbruk av depositionsrätten kan medföra att hyresrätten är förverkad. Utgången i det ena avgörandet var oväntad och har kritiserats.

 • Komprometterande utemiljöer för barn

  Krönikor Hela idén om den förtätade staden bygger på att alla ska kunna bo och leva där. Då kan man inte tänka bort en grupp, speciellt inte barnen.

 • Inflation – på gott och ont

  Krönikor Mössorna försökte på 1760-talet återställa penningvärdet till vad det hade varit före hattarna. Det knäckte många fastighetsspekulanter. Bara Bellman gladde sig – tack vare den stärkta valutan blev spannmålsimporten och suparna billigare.

 • Cyklar vi fortfarande?

  Krönikor Det verkar som att ett nervöst bakgrundsbrus ligger och stör många av de investerare som är verksamma på den svenska fastighetsmarknaden idag. Min uppfattning är att trenden tydligast slår igenom hos anglosaxiska investerare som ofta ställer frågor om det nu inte är så att hyrorna är väldigt höga och yielderna väldigt låga i Sverige. Det finns en utbredd oro för att vi befinner oss sent i en cykel.

 • Ny bostadspolitik – men grundat på vilka värderingar?

  Krönikor Förra veckan kom regeringens förslag på hur man ska öka bostadsbyggandet och lösa den bostadskris som finns i Sverige. Vi efterfrågar mer fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor, samt ifrågasätter vilka värderingar som ska ligga till grund för framtidens bostäder. Låt oss lära av historien, skriver Cecilia Holmström från Tengbom.

 • Det är bråttom med framtiden

  Krönikor För att byggnadssektorn ska vara anpassad till klimatets förändring, behöver hänsyn tas till ändrade risker förknippade med skyfall, andra översvämningar, värmeböljor och så vidare. Dessutom måste man ta med i beräkningen att det som byggs nytt läggs i ett befintligt stadslandskap, och tillsammans med annan infrastruktur. Vid nybyggnation påverkas man därför även av andras klimatlösningar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived