• Momsregler vid uthyrning av lokaler

  Krönikor När en hyresgäst som inte bedriver momspliktig verksamhet ska hyra en lokal uppkommer ett antal momsproblem för den potentiella hyresvärden – främst att hyresvärden inte kan lägga moms på hyran och därmed inte dra av ingående moms på kostnader hänförliga till lokalen. Icke-momspliktiga hyresgäster kan i sin tur ha svårt att hyra lokaler, eftersom en momsfri förhyrning i en fastighet i vissa fall kan påverka hyresvärdens rätt till avdrag för moms på kostnader hänförliga till fastigheten som helhet.

 • Fastighetsbranschen håller andan

  Krönikor Efter några intensiva veckor med DD-arbete och vändande av aktieöverlåtelseavtal får vi beskedet att ytterligare en fastighetstransaktion har skjutits upp på obestämd tid. Liksom i de två andra affärerna, där vi fått samma besked tidigare i veckan, beror den avvaktande inställningen på vad den s k paketeringsutredningen eventuellt kommer att presentera i sitt förslag i slutet av mars.

 • Kratta manegen för en bra aktiekurs

  Krönikor Med risk för att sticka ut näsan har börsnoterade och listade bolag två grundläggande uppgifter gentemot sina aktieägare: att leverera ett så bra resultat som möjligt och att berätta om det på ett korrekt sätt. Till bolagsledningarnas grundläggande uppgifter hör inte att se till att aktiekursen är så hög som möjligt – det är marknaden som sätter priset. Men man bör trots det kratta manegen för en bra aktiekurs.

 • Hur många deciliter är 280 gram pasta?

  Krönikor Vi är många som fått lukrativa erbjudanden om superhemliga hotellpriser i sin inkorg kort efter en till synes oskyldig googling på en weekendresa till någonstans trevligt, samtidigt är korrelationen mellan antal googlingar och den totala avkastningen för kommersiella fastigheter i London är nästan perfekt korrelerad över en period av tio år.

 • Obligationer – en allt viktigare finansieringskälla

  Krönikor Med tanke på de stora volymerna obligationer som nu är utestående bland svenska fastighetsbolag har det blivit allt viktigare att vara vaksam på utvecklingen av bolagens kreditkvalitet. Även om de senaste årens medvind för sektorn troligen kommer att hålla i sig under kommande år finns det flera skäl att tro att den kan komma att mojna något, inte minst på grund av aviserade skatteförändringar och eventuellt stigande marknadsräntor.

 • Låg hyra i fel sammanhang

  Krönikor Flera personer i ledningen för Statens Fastighetsverk undersöks för trolöshet mot huvudman och korruption. En av nyckelpersonerna på verket har kunnat bo med mycket låg hyra. Att Fastighetsverket skulle ha låga hyror kommer som en överraskning för många. Tvärtom tillämpar verket marknadshyror. Det har hårt drabbat en rad verksamheter som ligger i centrala fastigheter.

 • Bostadsbyggande ja, men också hus för kultur

  Krönikor Bostadsbyggande ja, men det behövs också hus för kultur och möten som ett kitt i samhället. Hus som är allmän egendom, helt utan kommersiella biavsikter. Hus som svarar på frågan: Var ska vi ses?

 • Lyssna är guld

  Krönikor Jag ska erkänna att jag tjatade mig till att få åka till FNs konferens Habitat III i Quito. Med argumenten att det skulle vara av värde för företaget jag jobbar på, för kunskapen om internationellt hållbarhetsarbete och vad vi själva kan lära och lära ut. Men det var faktiskt allra mest intressant för mig själv i slutändan.

 • Försiktig Riksbank med kommunikationsproblem

  Krönikor Riksbanken anser att möjligheten att nå inflationsmålet fortfarande är osäker och behåller därför den expansiva penningpolitiken. Det mest dramatiska från Riksbankens presskonferens var att Stefan Ingves mikrofon inte fungerade så bra..

 • Ständigt denna bubbla…

  Krönikor Nya internationella varningar för en prisbubbla har kommit och debatten har blossat upp igen. Kanske har de internationella bedömarna rätt trots allt, skriver professor Hans Lind.

 • Samverkan till döds, eller..?

  Krönikor I Sverige har vi en faiblesse för honnörsord som beskriver önskvärda tillstånd. Böjelsen är så stark att vi väljer att bruka – och missbruka – dem i alla sammanhang tills de blir helt urvattnade. Ordet hållbarhet är ett utmärkt exempel. Nu har det seglat upp en ny favorit på floskeltoppen, samverkan.

 • Fastigheter – ett medel för tillväxt version 2.0

  Krönikor Med det stora fastighetsbestånd som kommunerna innehar och med flera aktörer som är beredda till investeringar i en glödhet fastighetsmarknad är möjligheterna för kommunerna stora.

 • Co-creation leder oss till hållbarare lösningar

  Krönikor Vilka uttryck och fysiska former kan digitaliseringen bidra med till våra städer? Det kommer med all sannolikhet innebära lika stor förändring som när min farfarsfar kom körande med den första bilen i byn Allsta där jag växte upp. Det är fascinerande att tänka på de möjligheter som den digitala transformationen kan ge oss.

 • Ett havererat system

  Krönikor Trumpen har vunnit valet i USA och världen bävar. Då väljer jag att skriva en krönika om det havererade svenska hyresförhandlingssystemet. Är det något fel på snubben, kanske någon undrar. Rimligt. Jag kan bara försvara mig med att det finns en större fråga gömd bakom mitt nördiga intresse.

 • Snarare ett nytt sätt att arbeta än en skattechock

  Krönikor I oktober presenterade vi SKL-ekonomer vår senaste Ekonomirapport. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Skattechock! Stora nedskärningar! Krav på ökade statsbidrag! skriver medierna. Många menar också att SKL:s rapporter är tendentiöst negativa. Inget av detta stämmer.

 • Nya affärsmodeller och sätt att se på ägande?

  Krönikor Med en begränsad tillgång på resurser är det inte hållbart att ”producera, använda och slänga”. Företagen måste göra om sina affärsmodeller från en icke-hållbar linjär ekonomi, till cirkulär ekonomi och vagga-till-vagga principen.

 • Bör tomträttsavgälder ge skälig avkastning?

  Krönikor I massmedia har under senare tid varningar utfärdats för kraftiga höjningar av avgälder i Stockholm. Men om man byter perspektiv och ser det ur kommunens eller ur Stockholms stads skattebetalares perspektiv inställer sig frågan varför staden inte ska kräva så god avkastning som möjlig från sitt tomträttsinnehav.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived