• Förtätning kan ge grön fördel

  Krönikor Många av Sveriges städer växer och har en efterfrågan på bostäder. Inte sällan upplever man det som konfliktfyllt att hantera denna efterfrågan. Å ena sidan finns möjlighet att utveckla ett nytt område, å andra sidan finns argument för att förtäta redan befintlig bebyggelse.

 • Konjunkturen bättre än sitt rykte

  Krönikor Det senaste halvårets börs- och ränteoro har fått de flesta bedömare att prognostisera en global lågkonjunktur. Det syns inte i statistiken. De flesta viktiga marknader utvecklas bra, men Medelhavet är en kriszon.

 • Är värdering till verkligt värde alltid att föredra?

  Krönikor I början av sommaren 2011 kom IASB:s nya standard IFRS 13 – Fair Value Measure­ment. Standarden ändrar inte tillämpnings­området för verkliga värden. Syftet är ­istället att ge begreppet en enhetlig definition.

 • Vad kan vi egentligen veta?

  Krönikor I inledningen till boken Den nikomachiska etiken skriver Aristoteles: ”Det är nämligen karaktäristiskt för en bildad person att han på varje område eftersträvar exakthet i den utsträckning som företeelsens natur medger” (översättning av Mårten Ringbom). Det han ville säga var att argumentation om etiska frågor inte kan ha samma precision som argumentation inom matematiken.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived