• ”Allting hänger ihop”

  Hållbarhet Det föll mer än 1,2 meter regn över Houston när orkanen Harvey svepte in över staden i augusti. Våra städer är betydligt sårbarare i dag – frågan är om vi tar det på allvar i stadsplaneringen.

 • Industrigrannar i Malmö återvinner energi

  Hållbarhet Spillvärme från stadens avloppsvatten ska värma upp hus. Rester av ångvärme ska nyttjas, jordbruksavfall bli till bioetanolbränsle och food loop-system undersöks. Mellan företag i Norra hamnen i Malmö byggs en cirkulär ekonomi upp, vars modell inspirerar hela staden.

 • Låt hållbarhetsmålen genomsyra allt

  Hållbarhet I staden – där 85 procent av den svenska befolkningen bor – skulle en effektiv och hållbar stadsplanering och ett byggande med ett verkligt livscykelperspektiv kunna ge goda förutsättningar för den samhällsomställning som måste ske skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

 • Städer vallas in för att skyddas mot vatten

  Hållbarhet Stormar och en stigande havsnivå är ökande hot mot de svenska kusterna. Det låglänta Falsterbonäset ligger särskilt illa till och har genom åren haft en rad omfattande översvämningar. Nu ska en 23 kilometer lång skyddsvall byggas.

 • Miljard till forskning om hållbara städer

  Hållbarhet KTH har tilldelats 960 miljoner kronor för innovationsprogrammet Viable Cities, en satsning på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

 • Miljon till klimatinitiativ

  Hållbarhet SABO får nära en miljon kronor från Energimyndigheten för att starta ett nytt klimatinitiativ för allmännyttan.

 • Smart bygge i Buiksloterham

  Hållbarhet Släpp regelboken, låt människor bygga själva, men sätt ribban högt vad gäller hållbarhet. Välkommen till området Buiksloterham i norra Amsterdam som blivit ett omtalat exempel för cirkulär ekonomi och ett så kallat living lab för andra nederländska bostadsområden.

 • Förändrat klimat kräver innovation

  Hållbarhet Konsekvenserna av ett förändrat klimat – så som ökade och förändrade nederbördsmönster, tvingar oss att vara innovativa och att se nya möjligheter, lösningar och affärsmodeller baserade på en hållbar cirkulär ekonomi.

 • Årets bästa miljökommun utsedd

  Hållbarhet Helsingborg är Sveriges bästa miljökommun, enligt en årlig rankning som gjorts av tidningen Aktuell hållbarhet. Vilhelmina, Åsele och Årjäng hamnar i botten.

 • Ökade värden i hållbarhetens spår

  Hållbarhet Många är de fastighetsbolag som i dagsläget jobbar hårt med sitt hållbarhetsarbete, både vad gäller den sociala, ekonomiska och miljömässiga biten. Vi träffar Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg – ett av de bolag som prisats för sitt arbete.

 • Vd:ar utan vilja bromsar jämställdheten

  Hållbarhet ”Det kommer han aldrig att klara av, inte en chans”, sa vd-Anders i ett panelsamtal apropå vd-Johans löfte om att uppnå en jämn könsfördelning i ledningen under det kommande året.

 • Ny regionplan över blocken i Stockholm

  Hållbarhet På torsdagen beslutas om en ny regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050. Inför sammanträdet har en blocköverskridande överenskommelse nåtts.

 • Dags att anpassa sig till klimatet?

  Hållbarhet I den så kallade Sternrapporten från 2006 sägs kort och gott att kostnaderna för att bromsa utsläppen vida understiger kostnaderna mot ett scenario där vi inte gör någonting alls. Huruvida vi hörsammat detta kan man fråga sig, men vi börjar se ett klimat i förändring – och nu är det kanske dags att anpassa sig.

 • Skövdebostäder får hållbarhetspris

  Hållbarhet Skövdebostäder har tilldelats SABO:s hållbarhetspris för 2017 för sitt projekt Aspö Eko-logi där man i natursköna Aspö har byggt en ekologisk stadsdel.

 • SBAB rekryterar Hållbarhetschef

  Hållbarhet Malin Pellborn har rekryterats som chef för enheten Hållbarhet & Strategisk kommunikation på SBAB.

 • Låt föregångskommuner ta täten för det hållbara byggandet

  Hållbarhet Nyligen beslutade regeringen om ett förslag till Sveriges första klimatlag och att vi år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta är ett gyllene tillfälle för kommuner och byggherrar att ställa om till ett miljömässigt hållbart byggande.

 • Affärsdriven miljöchef med blick för helheten

  Hållbarhet För ett decennium sedan ägnade en miljöansvarig på ett fastighetsbolag huvudsakligen sin tid åt operativa insatser kring miljöstyrning, följde upp lagstiftning och utförde egenkontroller. Idag arbetar en miljöchef som Staffan Fredlund på Wihlborgs holistiskt, betydligt bredare med hållbarhet i olika aspekter och integrerat med affären. Lika viktig som sakkunskapen om miljö är förmågan att kunna kommunicera.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived