• Ny ordförande för SKB

  Styrelse Vid föreningsstämman för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, den 1 juni valdes Charlotte Axelsson till ny styrelseordförande.

 • Nya ledamöter i Newsec-styrelse

  Styrelse Ebba Bonde och Filip Truedsson har utsetts till nya ledamöter i styrelsen för Newsec Technical Services AB, ett dotterbolag till Newsec. Ebba Bonde är COO på Anticimex och ska bidra med erfarenheter inom effektivitetsförbättringar och försäljning.

 • Lennart Karlsson blir styrelseordförande i Heba

  Styrelse Lennart Karlsson som tidigare i höst lämnade sin post som vd för bostadsbolaget Heba kommer av bolagets valberedning föreslås bli ny styrelseordförande i bolaget. Karlsson ersätter därmed Sören Härnblad som har avböjt omval.

 • Sagax valberedning utsedd

  Styrelse Sagax valberedning för stämman den 7 maj 2018 har utsetts. Rätt att bli representerade i valberedningen har de tre största aktieägarna per den sista september.

 • Norsk ex-minister till SBB:s styrelse

  Styrelse Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kallat till en extrastämma där en av frågorna blir val av ny styrelseledamot. I kallelsen skriver bolaget att aktieägare föreslagit att styrelsen utökas med en person och att man utser Anne-Grethe Strøm-Erichsen till ny ledamot.

 • Balders valberedning utsedd

  Styrelse Valberedningen inför Balders årsstämma nästa år är utsedd. Den kommer att bestå av en representant vardera från de två största aktieägarna.

 • JM:s valberedning utsedd

  Styrelse Valberedningen i JM representerar de fyra röstmässigt största ägarna, vilket i det fallet även är de fyra största ägarna sett till kapital, och därmed cirka 15,5 procent av kapitalet i bolaget som har en free float på 100 procent.

 • Ny ordförande i Skövdebostäder

  Styrelse Vid Skövdes senaste kommunfullmäktige valdes Bernt Mårtensson till ny styrelseordförande för kommunala Skövdebostäder. Han har senast jobbat som vd för Norisol.

 • Skanskas valberedning utsedd

  Styrelse Industrivärdens vd Helena Stjernholm kommer att leda valberedningens arbete i Skanska där Industrivärden är huvudägare. I samband med stämman som går av stapeln 13 april 2018 kommer ny vd att tillträda då Johan Karlström har aviserat sin avgång.

 • Valberedningen i Victoria Park utsedd

  Styrelse Victoria Parks valberedning för stämman 2018 har utsetts och i enlighet med 2017 års stämma har bolagets fyra röstmässigt största ägare erbjudits att utse ledamöter i valberedningen. Dessutom deltar styrelsens ordförande i valberedningen.

 • Grinbaum lämnar Jernhusens styrelse

  Styrelse Jakob Grinbaum, styrelseledamot i statliga Jernhusen, lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

 • Diös valberedning utsedd

  Styrelse Diös valberedning för årsstämman 24 april 2018 har utsetts. Den består av representanter för de fyra största aktieägarna och representerar 42 procent av rösterna i bolaget per den 30 augusti.

 • Tar han över efter Paulsson?

  Styrelse När Erik Paulsson nu meddelat att han går i välförtjänt pension uppstår naturligtvis frågan vem som kommer att axla hans mantel som styrelseordförande i Fabege och Wihlborgs, och därmed som någon sorts ledare av Paulsson-sfären.

 • Erik Paulsson lämnar styrelseuppdrag

  Styrelse Erik Paulsson har beslutat att i samband med respektive bolags årsstämmor till våren lämna sina uppdrag som styrelseordförande i Wihlborgs och Fabege samt att lämna styrelsen för Catena där han är ordinarie ledamot.

 • Castellums valberedning utsedd

  Styrelse Castellums valberedning inför årsstämman 2018 är utsedd, och består av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

 • Hemfosas valberedning klar

  Styrelse Valberedningen inför Hemfosas årsstämma som går av stapeln 18 april 2018 har utsetts och i enlighet med beslut från 2017 års stämma består den av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

 • Wihlborgs valberedning utsedd

  Styrelse Wihlborgs valberedning för årsstämman den 25 april 2018 har utsetts. Den består av representanter för bolagets tre största ägare samt en representant för de mindre ägarna.

 • Ny styrelseordförande till Scheiwiller Svensson

  Styrelse Jonas Bäckström har tillträtt som ny styrelseordförande för Scheiwiller Svensson Arkitektkontor. Gunnar Mässing lämnar Scheiwiller Svensson vid bolagsstämman efter tre år som styrelsens ordförande.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived