• Nya ledamöter föreslagna till Jernhusens styrelse

  Fastighetsmarknad Regeringen har föreslagit två nya ledamöter till Jernhusens styrelse, Kjell Hasslert och Ingegerd Simonsson.

 • En uppmärksammad vecka i en uppmärksam värld

  Fastighetsmarknad På Dagens Industris webbplats kunde man nyligen läsa om att ryssarna vill bygga en egen Concorde och en bas på Mars. Mer om Ryssland kommer lite senare i denna krönika, så låt oss börja med en annan artikel – den om norrmännen som verkar reta sig på Stockholm något så oerhört.

 • Det finns alltid ett tidigt skede

  Fastighetsmarknad Vi kom in för sent, heter det. Vi skulle ha varit med i ett tidigare skede. Nu blev det som det blev. Det hade kunnat bli bättre bara vi hade fått vara med från början. Det är ett mantra som upprepas gång på gång inom planering och byggande.

 • Sociala media påverkar våra köpcentra!

  Fastighetsmarknad Jag har återigen fått förmånen att besöka MIPIM som är en fantastisk internationell arena för möten, inspiration och ett tillfälle till reflektion över vad som händer inom branschen. MIPIM präglades i år av återhållsamhet och diskussioner kring finansiering och den globala utvecklingen.

 • Betalar du rätt fastighetsskatt?

  Fastighetsmarknad Både för hyresvärdar och hyresgäster är det en viktig fråga att tillse att hyresobjektet är föremål för en korrekt fastighetstaxering. Den hyresvärd som uppmärksammar att hans fastighet är feltaxerad kan i bästa fall begära en omprövning av tidigare fastighetstaxering med nedsatt fastighetsskatt som följd.

 • AFB får bygga experimentbostäder

  Fastighetsmarknad Mark- och Miljödomstolen har gett AF Bostäder rätt att bygga 22 BoKompakt lägenheter i experimentsyfte. Därmed går domstolen mot Boverkets beslut att inte bevilja dispens.

 • Förslag på nytt landmärke i Jönköping

  Fastighetsmarknad Två lokala initiativtagare driver projektet ”Wetterfront” , en ny byggnad med kontor, café och restaurang och utställningslokaler mitt i centrala Jönköping.

 • Jernhusen säkrar tilläggsfinansiering

  Fastighetsmarknad Jernhusen och Handelsbanken har tecknat ett avtal angående en 500 miljoner kronors revolverande kreditfacilitet tillhanda Jernhusen.

 • Mäklarna tror på stigande bostadspriser

  Fastighetsmarknad Priserna på bostadsrätter och småhus i Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter att stiga under andra kvartalet, enligt SBAB Banks Boprisprognos.

 • Privata ägare bygger om mest

  Fastighetsmarknad Under 2011 tillkom 1 677 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Trenden att bygga om äldre hus håller på att vända. Nu börjar även miljonprogrammets hus att byggas om.

 • Fastighetsägarna Stockholm utesluter medlem

  Fastighetsmarknad Fastighetsägarna Stockholm har beslutat att utesluta en medlem som allvarigt misskött förvaltningen i en av sina fastigheter.

 • Kungsleden förlorar i kammarrätten

  Fastighetsmarknad Kammarrätten i Stockholm bedömer att likvidationsförluster som uppkom vid interna omstruktureringar av två bolag inom Kungsledenkoncernen under taxeringsåret 2005 inte är avdragsbara.

 • Skanska Sverige samordnar bostadsverksamheten

  Fastighetsmarknad Skanska Sverige genomför en omorganisation i syfte att öka lönsamheten och starta fler projekt inom bostadsverksamheten i samarbete med Skanska Nya Hem.

 • NCC bygger grönt kontor

  Fastighetsmarknad NCC Construction har fått i uppdrag av Luleå Energi att bygga en ny kontorsbyggnad med grön profil på Porsön i Luleå.

 • Byggstart för Niagara

  Fastighetsmarknad Bygget har påbörjats för Malmö Högskolas nya profilbyggnad Niagara.

 • Klöverns obligationer noteras

  Fastighetsmarknad Klövern har ansökt om notering av två olika obligationslån till ett sammanlagt värde av 820 miljoner kronor. Handel beräknas kunna inledas den 13 april.

 • Färre anställda på samma yta

  Fastighetsmarknad Colliers International analyserar efterfrågan på kontor i sin senaste rapport om Generation Y. Colliers tror att fram till 2030 kommer efterfrågan på kontorsyta att förbli på en nivå liknande dagens.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived