• JM köper fastighet i Solna

  Bostäder JM har tecknat avtal med CapMan om markköp för 140 byggrätter i Bergshamra, Solna.

 • 110 nya bostäder i Ängelholm

  Bostäder Melin Förvaltning har gett FOJAB i uppdrag att gestalta sitt nya kvarter på det gamla sockerbruksområdet i Ängelholm, där cirka 110 nya bostäder ska byggas.

 • Nordier får uppdrag i Västerås

  Bostäder Nordier Property Advisors har utsetts till transaktionskonsult för den försäljning av cirka 750 bostäder som Bostads AB Mimer planerar i Bäckby och på Skallberget.

 • NCC bygger hyresbostäder i Nybro

  Bostäder NCC ska på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Nybro Bostads AB bygga 58 hyreslägenheter i Nybro, Småland, för 71,5 miljoner kronor.

 • Kontor blir bostäder i Kista

  Bostäder Nu ger Exploateringsnämnden grönt ljus för att kontorsfastigheten Skalholt 1 i Kista, där Ericsson tidigare huserat, ska omvandlas till bostäder och hotell.

 • Studentbostäder i Slakthusområdet

  Bostäder Svenska Studenthus ska bygga student- och forskarbostäder i Slakthusområdet i södra Stockholm, enligt Exploateringsnämndens handlingar. Ungefär 100 byggherrar har ansökt om markanvisningen.

 • Nybyggandet ökar med 22 procent

  Bostäder Enligt preliminära siffror påbörjades byggandet av drygt 37 000 lägenheter under första halvåret 2017 – en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året

 • Bygger 114 lägenheter i Göteborg

  Bostäder Allmännyttiga Framtiden Byggutveckling har tecknat avtal med Tommy Byggare om att uppföra tre punkthus med totalt 114 lägenheter i Tuve utanför Göteborg. Ordervärdet uppgår till 135 miljoner kronor.

 • Corem säljer bostadsprojekt till JM

  Bostäder JM förvärvar byggrätter för 560 bostäder i Lund, i ett projekt som bolaget fram till nu drivit tillsammans med Corem. Byggrätterna förvärvas för 260 miljoner kronor.

 • 200 studentbostäder på Kungsholmen

  Bostäder Efter flera års arbete är Svenska Bostäder klara med ombyggnaden av gamla Sankt Görans gymnasium på Kungsholmen i Stockholm – totalt har byggnaden gjorts om till 237 nya studentbostäder.

 • Fördubbling av studentbostadsbyggandet

  Bostäder Fortsatt stor brist på studentboenden men byggandet ökar konstaterar Boverket i en sammanställning över den aktuella bostadssituationen för studenter.

 • SSM förvärvar i Sollentuna

  Bostäder SSM har förvärvat ett bostadsprojekt i Roterbro, Sollentuna av Galjaden Fastigheter. Bolaget har för avsikt att utveckla 150 nya bostäder på fastigheten.

 • Vasallen säljer till Kilenkrysset

  Bostäder Kilenkrysset AB köper Vasallens exploateringsbolag Vasallen Strängnäs Exploatering AB. Affären innebär att Kilenkrysset tar över all mark för framtida bostadsexploatering, motsvarande 2 500 byggrätter.

 • Serneke bygger ännu mer i Kungälv

  Bostäder Serneke har tecknat kontrakt med Förbo om att bygga ytterligare hyresrätter i den framväxande stadsdelen Kongahälla i Kungälv. Det nya huset blir åtta våningar högt.

 • Fängelse blir bostäder i Malmö

  Bostäder MKB köper Malmö Centralfängelse från Specialfastigheter i syfte att bygga bostäder på tomten. Enligt en volymstudie kan bostadsbyggrätter på upp emot 20 000 kvadratmeter skapas på tomten.

 • K2A bygger 150 bostäder i Växjö

  Bostäder K2A förvärvar 10 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter, motsvarande cirka 150 bostäder i Arenastaden i Växjö. Säljare är Hemhagen Fastighetsutveckling.

 • Platzer säljer byggrätter för 1,7 miljarder

  Bostäder Platzer har sålt en portfölj med bostadsbyggrätter i Södra Änggården i Göteborg till fyra olika köpare. Byggrätterna säljs via bolagsförsäljningar till ett sammanlagt underliggande värde om 1,7 miljarder kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived