• ”Reformera de rigida reglerna om strandskydd”

  Bostäder Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare skulle ett halverat strandskydd frigöra mark för 95 000 nya bostäder i Stockholms län.

 • Bygger åt Bonava i Hammarby Sjöstad

  Bostäder Bonava har gett NCC i uppdrag att bygga bostadsprojektet Lugnet i Hammarby Sjöstad. Projektet omfattar 116 bostadsrätter och ordervärdet uppgår till 228 miljoner kronor.

 • Två bostadsprojekt för Lindbäcks i Boden

  Bostäder Lindbäcks har kommit överens med Boden kommun om att tillsammans utveckla två nya bostadsprojekt i staden. Totalt behöver 1 400 nya bostäder byggas i centralorten de kommande åren.

 • Ny stadsdel på gång i Nacka

  Bostäder Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande 35 000 kvadratmeter mark i Nacka. Tillsammans med kommunen är planen att utveckla byggrätter för upp till 700 nya bostäder.

 • Bonava investerar en miljard på Kungsholmen

  Bostäder Bonava kommer under det andra kvartalet 2017 att påbörja utvecklingen av sitt projekt Kristinebergs Slottspark, som omfattar 182 bostäder. Totalt investerar bolaget 970 miljoner kronor i projektet.

 • Få planerar använda investeringsstödet

  Bostäder Majoriteten av de aktörer som färdigställer studentbostäder från 2017 och framåt anger att de inte kommer använda sig av investeringsstödet.

 • Tobin bygger 150 bostäder i Sundbyberg

  Bostäder Tobin Properties har tecknat ett markanvisningsavtal med Sundbyberg. Bolaget äger sedan tidigare grannfastigheten, och räknar med att kunna bygga totalt 150 bostäder i det nya kvarteret.

 • Fabege och SHH bygger bostäder i Kista

  Bostäder Fabege och SHH har tecknat avtal om att gemensamt utveckla 225 bostadsrätter i Kista, efter att SHH förvärvat 50 procent av det markbolag som bildades efter att Fabege fick en markanvisning på fastigheten i höstas.

 • 4 000 bostäder markanvisas i Göteborg

  Bostäder Göteborgs stad ska under 2017 anvisa 4 000 bostäder på kommunal mark. Det framgår av den markanvisningsplan för året som antogs på fastighetsnämndens senaste möte.

 • Mimer säljer fyra fastigheter

  Bostäder Bostads AB Mimers styrelse har fattat beslut om att inleda försäljning av fyra fastigheter, två fastigheter på Bäckby och två fastigheter på Skallberget, totalt 749 lägenheter.

 • Nyproduktionen av studentbostäder tilltar

  Bostäder Nyproduktionen av studentbostäder fortsätter att öka under 2016 och 2017. Under 2017 förväntas minst 3 948 studentbostäder stå klara, en nivå som inte uppnåtts sedan 2002, uppger Studentbostadsföretagen.

 • JM bygger åt Småa i Tyresö

  Bostäder JM Entreprenad har tecknat avtal med Småa om att bygga 47 nya bostäder i Tyresö utanför Stockholm. Kontraktet har ett värde på 113 miljoner kronor.

 • Sverige närmar sig 5 miljoner bostäder

  Bostäder I slutet av förra året fanns totalt 4 795 717 bostäder i Sverige. Över hälften återfinns i lägenheter (51 procent) och 43 procent i småhus.

 • Göteborg får flerfamiljshus i trä

  Bostäder Riksbyggen har tillsammans med Sweco vunnit en markanvisningstävling om att få uppföra ett flerfamiljshus i trä vid Gibraltargatan, Göteborg.

 • Helsingborgshem säljer 650 bostäder

  Bostäder Allmännyttiga Helsingborgshem beslutade på sitt senaste styrelsemöte att starta en försäljningsprocess för 650 av bolagets bostäder. Inkomsterna ska användas till fortsatt stadsutveckling.

 • Klara hyror för 24 000 göteborgare

  Bostäder Bostadsbolaget i Göteborg har förhandlat klart 2017 års hyror för sina 24 000 lägenheter. Uppgörelsen slutade med att hyran i genomsnitt höjs med 0,65 procent i år.

 • Samarbetsavtal för bostäder på Hisingen

  Bostäder Hökälla Utveckling AB och Wästbygg Projektutveckling Sverige AB har tecknat ett samarbetsavtal och ska i ett gemensamt bolag utveckla och bygga cirka 300 bostadsrätter i Lillhagsparken på Hisingen i Göteborg.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived