• 1000 bostäder ska säljas

  Bostäder Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun har beslutat om att tillåta kommunens bostadsbolag, Botkyrkabyggen, att sälja 1000 bostäder av sitt bostadsbestånd som byggdes under 1965-1975.

 • Små prisförändringar

  Bostäder Priset på bostadsrätter har stigit med 4 procent under den senaste tremånadersperioden. Prisutvecklingen för den senaste månaden visar små förändringar på de flesta orter.

 • Nya hyreslägenheter i Malmö

  Bostäder 142 hyreslägenheter blir resultatet när ödetomten mellan Lundavägen, Vattenverksvägen och Bulltoftavägen i Kirseberg bebyggs.

 • Försäkring mot dubbla boendekostnader

  Bostäder Den som köper en nyproducerad bostad men inte lyckas sälja sin befintliga bostad får upp till 10 000 kronor i månaden för att täcka sina kostnader.

 • Corem och JM samarbeter i Lund

  Bostäder Corem Property Group och JM kommer att samarbeta för att ta fram nya bostadsbyggrätter i Lund, närmare bestämt på området Vipemöllan strax öster om Lunds centrum.

 • Tufft med boende inför terminsstarten

  Bostäder Med tre månader kvar till årets terminsstart ser situationen fortsatt svår ut när det gäller bostäder till studenter. En prognos från Studentbostadsföretagen visar att efterfrågan på studentbostäder kommer att öka på många håll i landet.

 • Kraftig minskning av ombildningar

  Bostäder År 2011 skedde det en dramatisk sänkning av köpen i förhållande till år 2010. Under tidigare år har bostadsrättföreningars köp årligen ökat. Det visar en rapport från RESTATE Bjurfors Isaksson Brolin AB.

 • Nytt bostadskoncept

  Bostäder JUUL | FROST Arkitekter har utvecklat S | M | L Konceptbostäder som ett nytt byggsystem för optimerade bostäder. De första projekten är under projektering och uppförs i Sverige och Norge.

 • Stockholmsbolagen in i Fastighetsägarnas organisation

  Bostäder De allmännyttiga bostadsbolagen Stockholmshem och Svenska Bostäder i Stockholms stad har meddelat att de vill bli medlemmar i Fastighetsägarna. Något som inte fallit väl ut hos Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

 • Småhuspriserna sjönk med 1 procent

  Bostäder Villapriserna sjönk med 1 procent under mars och april jämfört med perioden december 2011 till februari 2012. Det framgår av SCB:s småhusbarometer.

 • Bantade bostadsplaner

  Bostäder Efter åratal av förseningar har nu kommunfullmäktige i Gävle godkänt en ny översiktsplan för Norrlandet.

 • Regeringen ser över behovet av nya bostäder i Stockholm

  Bostäder Regeringen har beslutat att ge Stockholms Läns Landsting – i egenskap av regionplaneorgan för kommunerna i Stockholms län – i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i alla kommunerna i Stockholms län.

 • Tusen nya bostäder i Örebro?

  Bostäder Örebro kommun planerar nu som bäst för vad som ska bli Örebros största byggprojekt sedan Bomässan i början av 1990-talet.

 • Bråkdel av behovet byggs i Stockholm

  Bostäder Det råder bostadsbrist i Stockholmsregionen och länsstyrelsen uppskattar byggbehovet till 20 000 bostäder per år under överskådlig tid för att möta behovet.

 • HSB Göteborg köper 268 hyresrätter

  Bostäder HSB Göteborg har förvärvat fem centralt belägna fastigheter, bland annat i Kålltorp och Lunden. Säljare är Kvibergs Byggnads AB.

 • Bostadsrätterna ökar på hyresrätternas bekostnad

  Bostäder Jämfört med 1990 finns det idag ca 33 300 fler hyreslägenheter medan antalet bostadsrättslägenheter blivit nästan 10 gånger fler, cirka 317 000.

 • Bostadsplaner i Gävle

  Bostäder Företaget Real Option i Sverige AB med säte i Uppsala planerar att bygga två stora, nya bostadskvarter vid Muréngatan på stadsdelen Söder i Gävle.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived