• Byggemenskap på Gråberget

  Bostäder Fastighetsnämnden i Göteborg beslöt den 14 januari att tilldela inobi en markanvisning för 25 lägenheter på Gråberget. Markanvisningen innebär att inobi får i uppdrag att bilda och utveckla en byggemenskap med stöd av Föreningen för byggemenskaper.

 • Prisuppgång 2012 trots finansiell oro

  Bostäder Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent.

 • 600 nya lägenheter

  Bostäder Klartecken för femte etappen i Norra Djurgårdsstaden som avser 600 lägenheter fördelade på sex olika byggherrar.

 • Turning Torso i Stockholm?

  Bostäder – Vi tänker bygga ett Turning Torso-projekt i Stockholms innerstad. Stockholm behöver ett spektakulärt landmärke, säger Håkan Falk, vd på HSB Bostad.

 • Nya lägenheter i Gröndal och Hammarby Sjöstad

  Bostäder Nu påbörjas planer för ytterligare 1000 bostäder, bland annat 200 lägenheter i Hammarby Sjöstad och 70 studentlägenheter i Gröndal.

 • Färre bolag gjorde otillåtna värdeöverföringar

  Bostäder Enligt Boverket har antalet kommunala bostadsbolag som lämnar mer vinst till ägaren än tillåtet minskat. Endast fem procent av bolagen i allmännyttan gjorde år 2011 otillåtna värdeöverföringar till kommunerna, en minskning från 18 procent året dessförinnan.

 • JM förvärvar i Huddinge

  Bostäder JM förvärvar fastigheten Fabriken 15 i Huddinge med antagandet om att i framtiden utveckla cirka 400 byggrätter för bostäder. Affären uppgår till 128 miljoner kronor.

 • 2 miljoner genomsnittspriset för småhus

  Bostäder Enligt Statistiska centralbyråns småhusbarometer har priserna på småhus på årsbasis, senaste tremånadersperioden september – november 2012, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, stigit i 11 av 21 län.

 • Första förvärv för bostadsfond

  Bostäder Aberdeens bostadsfond har genomfört sin första investering genom att förvärva två centralt belägna bostadsfastigheter i Södertälje, Dagsländan 2 och Borren 7.

 • JM bygger i Täby

  Bostäder JM har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Mars 1 och del av Tibble 10:33 i Täby kommun, Stockholm.

 • NCC bygger åt Riksbyggen

  Bostäder Täby centrums stora parkering byts ut mot fyra stadskvarter med 550 bostäder. Här har NCC får uppdraget att bygga 47 bostadsrätter åt Riksbyggen.

 • Viktigt att öka utbudet

  Bostäder ”Hyresmarknaden fungerar inte.” Så lyder utredare Per-Anders Bergendahls korta sammanfattning.

 • SCB: Lägre byggkostnader

  Bostäder Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2011 jämfört med 2010 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

 • Ramavtal värt 6 miljarder

  Bostäder Tre byggföretag erbjuds ramavtal om att leverera det nyckelfärdiga punkthuset SABOs Kombohus Plus, Lindbäcks byggnads AB, NCC AB och Skanska AB. Avtalet beräknas uppgå till 5000 lägenheter och ha ett värde om 6 miljarder kronor.

 • Ytterligare 1 730 bostäder i Stockholm

  Bostäder På torsdagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden godkänns och antas planer för ytterligare 1730 bostäder. Det kommer att byggas i Beckomberga, Gröndal, Stadshagen, Högdalen, Årsta, Björkhagen och Årstadal.

 • Svagt stigande priser

  Bostäder Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor i riket stått still. Priserna på bostadsrätter har däremot gått upp både på tre och tolv månader.

 • Skillnader i boendekostnader

  Bostäder Enligt Statistiska Centralbyrån är de regionala skillnaderna inte stora vad gäller andelen av den disponibla inkomsten som går till boendekostnader.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived