• Bostadsproduktionen ökade i Malmö

  Bostäder Malmö stad uppger att antalet byggstarter i Malmö 2012 ökade med 10 procent jämfört med 2011. Under 2012 byggstartades 1325 bostäder.

 • Rikshem köper i Helsingborg

  Bostäder Rikshem förvärvar 109 lägenheter i fyra fastigheter av Radioplans Fastighets AB i Helsingborg i området Planteringen.

 • Renovering kan ge 30 000 arbetstillfällen

  Bostäder Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år, vilket innebär en investeringskostnad på 25-50 miljarder per år, det uppger Riksbyggen och Byggnads och efterlyser nya finansieringslösningar.

 • Inga stora effekter av nytt regelverk

  Bostäder Boverket har i uppdrag att följa effekter och konsekvenser av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. I en första rapport har Boverket inte sett några betydande förändringar. De befarade ”chockhöjningarna” av hyror har också uteblivit.

 • Utvecklar 180 bostäder

  Bostäder ALM Equity påbörjar projekt Linbanan, cirka 180 bostäder om 7 500 kvadratmeter i Enköping.

 • Ny stadsdel i Eskilstuna

  Bostäder Det handlar om ett av de största bostadsprojekten på länge utanför storstadsområdena.

 • Fabege säljer till JM

  Bostäder Fabege har avyttrat fastigheten Masugnen 7 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är JM som planerar att bygga bostäder. Affären uppgår till 243 miljoner kronor.

 • Grönt ljus för studentbostäder

  Bostäder Kommunfullmäktige klubbade igenom detaljplanen för 200 studentbostäder i stadsdelen Huvudsta i Solna.

 • Akelius köper Apartment Bostad

  Bostäder Två ”syskonbolag” blir åter ett enda bolag. Med detta köp har Akeliusgruppen 42 000 lägenheter.

 • 500 nya studentbostäder i Nacka

  Bostäder Under måndagen väntas kommunstyrelsen i Nacka fatta beslut om att starta arbetet med att planera för nya studentbostäder i Alphyddan och Ektorp.

 • Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

  Bostäder Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

 • Skanska bygger nytt i Albinsro

  Bostäder Under onsdagen togs det första spadtaget för Skanskas nya bostadsprojekt i Albinsro, Halmstad.

 • Bostäder åter i topp

  Bostäder Bostadsfastigheter fortsätter att visa en konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011.

 • Peab bygger om kontor till lägenheter

  Bostäder Peabs dotterföretag Kungsfiskaren har fått uppdraget att bygga om en kontorsfastighet till lägenheter vid Gärdet i Stockholm.

 • KF Fastigheter och PEAB bygger i Spånga

  Bostäder PEAB och KF Fastigheter har inlett ett samarbete för att utveckla KF Fastigheters fastighet på Bromstensvägen i Spånga. Fastigheten är på 15 000 kvadratmeter och idag finns en industribyggnad på platsen.

 • Uppsalahem och Rikshem i miljardaffär

  Bostäder Uppsalahem och Rikshem tecknar en avsiktsförklaring gällande det gemensamt ägda bolaget Studentstaden. Uppsalahem har för avsikt att förvärva de utestående 49 procent av bolaget för 1,4 miljarder kronor och stå som ensam ägare av Studentstaden från och med den 8 maj 2013.

 • Möjligt med statsstöd till svagare orter

  Bostäder Bransch- och intresseorganisationen SABO har presenterat en ny analys som visar att de orter med vikande befolkningsunderlag kan få hjälp med stadsstöd, om det kombineras med att regeringen tar fram en särskilt ordning för dessa orter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived