• Genova förvärvar i Gävle

  Transaktioner – norr Genova Property Group har köpt fastigheterna Mackmyra 20:18 och 20:19, belägna i Valbo i västra Gävle. Fastighetsvärdet uppgår till 64 miljoner kronor.

 • Diös säljer i Falun för 49 miljoner

  Transaktioner – norr Diös har sålt fastigheten Nedre Gruvriset 33:156 i Tallenområdet utan för Falun till Landstinget Dalarna. Köpeskillingen uppgår till 49 miljoner kronor och tilträde sker under senare delen av 2018.

 • Förvärvar handel för 1,6 miljarder

  Transaktioner – norr Svenska Handelsfastigheter köper en portfölj med åtta handelsfastigheter för runt 1,6 miljarder kronor. Säljare är Niam.

 • NP3 köper för halv miljard av huvudägaren

  Transaktioner – norr NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 514 miljoner kronor och avser genomföra företrädesemission av preferensaktier om 300 miljoner. Beståndet är beläget i främst Sundsvall med cirka 82 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter.

 • Nyförvärv i Skellefteå för Diös

  Transaktioner – norr Diös köper ytterligare en kommersiell fastighet i Skellefteå. Säljare är Svenska Handelsfastigheter.

 • Rikshem avyttrar i Haparanda

  Transaktioner – norr Rikshem har tecknat avtal om att avyttra sitt fastighetsbestånd på sju bostadsfastigheter i Haparanda till Fastighetsmästaren i Kiruna AB.

 • Amasten förvärvar tio fastigheter

  Transaktioner – norr Amasten tecknat avtal om förvärv av 10 bostadsfastigheter i Sundsvall från Kofa för 130 miljoner kronor.

 • Förvärvar Amastens bestånd i Härnösand

  Transaktioner – norr Westerlinds har förvärvat Amastens fastighetsbestånd i Härnösand. Totalt handlar det om 16 fastigheter till ett värde av 235 miljoner.

 • Transaktioner för 7,5 miljarder i norr

  Transaktioner – norr De tre första kvartalen har bjudit på knappt 40 affärer med en volym på cirka 7,5 miljarder på transaktionsmarknaden i norra Sverige. Volymen är betydligt lägre än samma period föregående år (när Norrporten såldes), men ligger i linje med genomsnittet under de sista 10 åren.

 • CBRE GI förvärvar galleria i Gävle

  Transaktioner – norr CBRE Global Investors förvärvar Gallerian Nian i Gävle för sin köpcentrumfond ESCF II för 765 miljoner kronor. Säljaren är en fond förvaltad av Barings Real Estate Advisers.

 • Diös säljer i Söderhamn

  Transaktioner – norr Diös Fastigheter avyttrar fyra fastigheter i Söderhamn om totalt ca 10 000 kvadratmeter, vilket motsvarar Diös hela bestånd på orten.

 • Affärer för 6,4 miljarder i norr

  Transaktioner – norr Det var fortsatt god transaktionsaktivitet i norra Sverige under första halvåret 2017. Totalt noterades 34 fastighetsaffärer (över 50 miljoner) med ett samlat värde om 6,4 miljarder.

 • NP3 köper och bygger nytt

  Transaktioner – norr NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet i Timrå och en i Skellefteå med ett sammanlagt fastighetsvärde om 79 miljoner kronor. Dessutom har en nybyggnation påbörjats i Östersund.

 • Diös i bytesaffär

  Transaktioner – norr Diös Fastigheter förvärvar en kommersiell fastighet i centrala Umeå för 200 miljoner kronor.

 • Diös och Norrlandspojkarna byter i Sundsvall

  Transaktioner – norr Diös och Norrlandspojkarna i Sundsvall har gjort en bytesaffär avseende fem fastigheter i Sundsvall. Diös köper två fastigheter i centrala staden samtidigt som man säljer tre fastigheter i Birsta.

 • Diös i bytesaffär med Lerstenen

  Transaktioner – norr Diös Fastigheter köper två kommersiella fastigheter i centrala Umeå och säljer två bostadsfastigheter med 100 hyresrätter, belägna i Ersboda, Umeå.

 • Köper 1 600 lägenheter i Umeå

  Transaktioner – norr Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Heimstaden betalar drygt en miljard för fastigheterna.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived