• HSB vinnare i Örnsköldsvik

  Norr HSB vinner Örnsköldsviks kommuns markanvisningstävling för kvarteret Bryssel i centrala Örnsköldsvik.

 • K2A bygger 400 bostäder i Gävle

  Norr Svenska Studenthus, dotterbolag till K2A, har vunnit en markanvisning för 400 hyres- och studentbostäder i Kungsbäck i anslutning till Gävle Högskola.

 • Umeå kommun säljer Scharinska Villan

  Norr Nordiska Centrumhus köper Fastigheten Härmod 9, Scharinska villan, av Umeå Kommun för 32 miljoner kronor.

 • Regeringen avgör Västra länken i Umeå

  Norr Miljardprojektet Västra länken i Umeå skulle ha stått klart redan 2013. Men ringledens sträckning har starkt ifrågasatts av såväl berörda Umeåbor som av näringsliv och miljögrupper. Nu ska regeringen avgöra den kontroversiella vägen.

 • Diös bygger ut – blir Luleås största hotell

  Norr Diös bygger ut hotellet Clarion Hotel Sense i Luleå med 74 nya rum. Utbyggnaden gör att hotellet blir stadens största hotell.

 • Fler aktörer hjälper Luleå att växa

  Norr Det råder bostadsbrist på många håll i landet och Luleå är inget undantag. För den lokalstarka familjeägda aktören Galären innebär det en full projektportfölj, men man välkomnar även de nya aktörerna som börjar etablera sig i staden då man inte hinner göra allt själva.

 • Olof Johansson tar plats i NP3s styrelse

  Norr Valberedningen i NP3 föreslår att Olof Johansson blir ny styrelseledamot i bolaget. Johansson är vd i Sveanor Fastigheter och har bland annat grundat Pangea Property Partner.

 • Medskapande av delaktighet?

  Norr Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet studerar hur medskapande av kultur kan användas för att skapa en inkluderande stad. Som fallstudie används kulturhuvudstadsåret i Umeå, 2014.

 • Rikshem köper mer i Umeå

  Norr Efter att ha storsatsat i Umeå de senaste åren fyller Rikshem på beståndet genom förvärv av en samhällsfastighet med 48 lägenheter. Säljare är Seniorhusen Sverige.

 • Helt avgörande att få befolkningstillväxt

  Norr Befolkningstillväxt är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för att lyfta en region. För att få till befolkningstillväxt måste man bygga bostäder och skapa arbetstillfällen.

 • Leva lönsamt eller lönsamt att leva?

  Norr Hur ska det resoneras när samhällsnytta ställs mot lönsamhet? Ska en nyttoanalys ligga till grund för en satsning på infrastruktur eller finns det långsiktiga värden som smäller högre än att det är plus på sista raden? Landsbygdens utmaningar diskuterades av en panel under seminariepunkten ”Leva lönsamt eller lönsamt att leva?” på Business Arena Umeå.

 • Stordalen expanderar i Östersund

  Norr Nordic Choice hotellet Quality Hotel Frösö Park i Östersund byggs ut med 96 nya rum. Totalt får hotellet nu 235 rum.

 • Vilken bransch tillhör fastighetsbranschen?

  Norr När framtidsforskaren Peter Siljerud inledde Business Arena Umeå ställde han bland annat frågan vilken bransch individerna i publiken tycker sig tillhöra. Fastigheter? Upplevelser? Storytelling? En indikation på att det gäller att anpassa sin yrkesmässiga självbild till en värld i snabb förändring.

 • Människan i centrum, inte tekniken

  Norr På flera håll startas projekt för att ta till vara på de nya, snabbfotade företagen och man hittar innovationshus från Malmö till Skellefteå. Under Business Arena Umeå diskuterades digitaliseringens framfart, både globalt och lokalt.

 • Grönt ljus för Kronans första bostäder

  Norr Den första bostadsetappen i stadsutvecklingsområdet Kronandalen i Luleå är igång i och med att sex aktörer har fått markanvisningar för totalt 460 bostäder.

 • Valrörelse med fokus på bostadspolitik?

  Norr Under bostadsseminariet på Business Arena Umeå talade Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  Norr Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived